Znaki zakazu mają spełniać konkretne wytyczne, które określają rozporządzenia, a także załączniki do dokumentów. W przypadku tej grupy mowa o tablicach w kształcie koła. Wyjątek stanowią odmiany B-20, B-39 i B-49. Wszystkie należą do zunifikowanego systemu oznakowania ustalonego w konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku. Czym charakteryzuje się znak „zakaz ruchu pieszych”? Dowiesz się tego od nas!

Co oznacza znak drogowy zakaz ruchu pieszych B-41?

zakaz ruchu pieszych - co oznacza znak drogowy zakaz ruchu pieszych B-41?

To oznaczenie dotyczy zabraniania ruchu pieszych na wyznaczonej stronie drogi, czyli tam, gdzie postawiono element. Najczęstszym powodem stosowania oznakowania jest brak chodnika przy jednoczesnym natężonym ruchu pojazdów, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla pieszych. Może być też używany w sytuacji, gdy droga ma wydzielony ciąg, który jest przeznaczony do ruchu pieszego.

Znak „zakaz ruchu pieszych” ma okrągły kształt. Na kole jest widoczna czarna sylwetka na białym tle. Otoczona jest czerwoną ramką, która symbolizuje zakaz. Takie połączenie kolorów zapewnia bardzo dobrą widoczność i sprawia, że znak jest od razu zauważalny.

Najczęściej stosowane wymiary oznakowania „zakaz ruchu pieszych”

W przypadku symbolu B-41 stosuje się najczęściej oznakowanie o średnicy 40 cm. Montuje się je na drogach w obszarze zabudowanym, ale tylko tam, gdzie warunki przestrzenne nie umożliwiają postawienia symboli o większych gabarytach. Do tej grupy zaliczają się również wąskie uliczki w zabytkowych miastach, garaże podziemne lub hale garażowe.

Standard wykonania znaku drogowego ma znaczenie

Oznakowanie B-41 musi być wykonane solidnie, a jego struktura nie może stwarzać zagrożenia dla przechodniów i innych uczestników ruchu. Z tego powodu najczęściej stosuje się metal z ocynkowaną warstwą. 

Metal jest odporny na standardowe uszkodzenia mechaniczne, a także stosunkowo lekki. Z tego powodu nie stwarza większego zagrożenia. Producenci znaków drogowych są też zobowiązani do produkcji tablic, które mają łagodne, zagięte krawędzie.

Jak zapewnia się dobrą widoczność symboli drogowych?

zakaz ruchu pieszych - jak zapewnia się dobrą widoczność symboli drogowych?

Stosuje się najczęściej malowanie proszkowe. Dzięki temu kolory zachowują swoją trwałość nawet po dłuższym czasie. Duże znaczenie ma także, wcześniej wspomniana ocynkowana powłoka. Chroni strukturę znaków przed korozją i trudniejszymi warunkami atmosferycznymi oraz działaniem promieni UV. 

Rodzaje powłok na znakach drogowych

Producenci nakładają też na oznakowanie warstwę odblaskową. Najczęściej stosowaną odmianą jest powłoka II generacji. Składa się z mikroskopijnych drobinek szkła, które bardzo mocno odbijają światło. Tym samym oznakowanie jest bardzo dobrze widoczne w każdych warunkach zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. 

Z kolei na drogach podmiejskich stosuje się folię I generacji, która zapewnia optymalną widoczność w mniej wymagającym otoczeniu. Za sprawą tych rozwiązań kierowcy, rowerzyści, piesi i pozostali uczestnicy ruchu są w stanie natychmiast zauważyć i rozpoznać znak niezależnie od warunków. Trzeba też zauważyć, że rozmiar oznaczenia może się różnić względem drogi, na której został zastosowany.

Wytyczne, które musi spełniać znak B-41 „zakaz ruchu pieszych”

Znak drogowy B-41 musi spełniać wytyczne zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczenia na drogach, które wydał Minister Infrastruktury. Ich konstrukcja i układ powinna także być zgodna z założeniami konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku. 

Dodatkowe informacje na naklejce znamionowej oznaczenia B-41 „zakaz ruchu pieszych”

zakaz ruchu pieszych - dodatkowe informacje na naklejce znamionowej oznaczenia B-41 „zakaz ruchu pieszych”

Na znakach znajduje się zazwyczaj naklejka znamionowej. Producenci umieszczają na niej symbol znaku, dokładną grubość zastosowanej blachy, a także konkretne wymiary. Można tam także sprawdzić producenta i dokładną datę produkcji i okres przydatności. 

Na emblemacie znajdują się także wiadomości dotyczące charakterystyki produktu. Do tych informacji zalicza się sposób mocowania, chromatyczność, współczynnik odblasku i odporność na czynniki zewnętrzne oraz spełniana norma i numer deklaracji. Całość uzupełnia okres przydatności znaku drogowego.

Wiesz już, co oznacza znak „zakaz ruchu pieszych” i jak wygląda to oznaczenie. Pamiętaj, że jako pieszy również jesteś zobowiązany do stosowania się do znaków drogowych. W przeciwnym wypadku narażasz swoje bezpieczeństwo i grozi ci mandat.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest zakaz ruchu pieszych?

To znak drogowy B-41, który zabraniania ruchu pieszych na wyznaczonej stronie drogi, czyli tam, gdzie postawiono element. 

Jaki znak zabrania poruszania się pieszych?

Znakiem drogowym, który zabrania pieszym ruchu, jest znak B-41. Jest to okrągłe oznaczenie, które przedstawia czarną sylwetkę na białym tle. Całość otoczona jest czerwoną ramką, która symbolizuje zakaz.

Gdzie może znajdować się zakaz ruchu dla pieszych?

Najczęściej znajduje się przy drogach, gdzie nie ma chodnika, a istnieje natężony ruch pojazdów stwarzających niebezpieczeństwo dla pieszych.

Którą stroną pobocza powinien iść pieszy?

Piesi powinni przemieszczać się prawą stroną jezdni. Pieszy może korzystać z pobocza jezdni pod warunkiem, że nie występuje tam zakaz ruchu pieszych (znak B-41), nie ma chodnika, a pieszy przemieszcza się jak najbliżej krawędzi drogi i ustępuje miejsca nadjeżdżającym pojazdom.

Archiwum: listopad 2022