Warto też zauważyć, że symbol zakazu ruchu w obu kierunkach może być uzupełniony o dodatkowe informacje, umieszczone na prostokątnych tabliczkach pod paterą lub czarnym symbolem na białym tle w środku. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym oznaczeniu.

O czym dokładnie informuje znak drogowy – zakaz ruchu w obu kierunkach?

Na drodze, przy której umieszczono oznaczenie, panują konkretne zasady ruchu. Użytkownicy jezdni nie mogą poruszać się żadnym pojazdem, a także tworzyć większych kolumn pieszych – dotyczy to także jeźdźców i poganiaczy. Symbol informuje też, że dostęp na pojeździe jest uniemożliwiony także z drugiej strony ulicy. W przypadku tego znaku zakaz ruchu może być całkowity, a także obowiązywać w konkretnych ramach czasowych czy wybranych pojazdów.

Jak wygląda znak B-1?

Oznaczenie znajduje się na okrągłej paterze. Jego obwoluta jest zakreślona czerwoną, grubą linią, a w środku znajduje się białe pole. Zazwyczaj oznaczenie jest wykonane z metalu, a krawędzie są zaokrąglone tak, aby użytkowanie symbolu nie wpływało negatywnie na poziom bezpieczeństwa.

Jednym z elementów znaku B-1 jest także specjalny emblemat, na którym znajdują się kluczowe informacje. Wiadomości zawierają dane na temat konkretnego symbolu oznaczenia, grubości zastosowanej blachy, a także konkretnych wymiarów.

Na naklejce będzie też umieszczona nazwa producenta, a także data produkcji artykułu i zamierzone zastosowanie. Dostępne są też informacje techniczne, takie jak mocowanie, chromatyczność, współczynnik odblasku i stopień odporności na czynniki zewnętrzne. Całość uzupełnia spełniana norma i numer deklaracji.

Wymiary oznaczenia montowanego w mieście

W obszarze zabudowanym, wąskich uliczkach zabytkowych miast, garażach podziemnych czy po prostu przestrzeniach, do których dojazd jest utrudniony i duże znaczenie ma odpowiednie zagospodarowanie terenu, stosuje się znak zakazu ruchu w obu kierunkach o średnicy 40 cm. Dzięki temu jest dobrze widoczny i nie zajmuje dużo miejsca.

Wymiary oznaczenia montowanego na drogach użytkowych

Mowa tutaj o trasach gminnych czy powiatowych lub standardowych ulicach. Montuje się na nich oznaczenie z paterą o średnicy 60 cm. W przypadku łącznic dróg ekspresowych i autostrad, a także dróg wojewódzkich i krajowych, które są jednojezdniowe, używa się symboli o średnicy 80 cm – do tyczy to także ruchu na drogach powiatowych.

Wymiary oznaczenia montowanego na drogach szybkiego ruchu

Ze względu na dużą prędkość pojazdów konieczne jest stosowanie symboli o możliwie najczytelniejszym układzie. Dlatego znak zakazu ruchu w obu kierunkach, który montuje się na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym i jezdniach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, gdzie dozwolona jest prędkość powyżej 60 km/h – ma wymiary średnicy na poziomie 90 cm. Warto zauważyć, że znaki o średnicy 100 cm są montowane na autostradzie.

Do jakiej grupy zalicza się znak zakazu ruchu w obu kierunkach?

Oznaczenie nosi symbol B-1 i zalicza się do kategorii znaków zakazu. Model B-1 stanowi bazę dla innych znaków, które są bardziej precyzyjne. Dla przykładu, na drogach można zauważyć również emblematy o treści 7t, czy 5t, które zakazują poruszanie się po trasie pojazdom o konkretnej masie, czy informujące o zakazie wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych lub ciężarowych w wybranym miejscu. 

Znak zakazu ruchu może być odwołany symbolem z grupy B-42. Jest to okrągła patera w białym kolorze i cienką, czarną obwódką oraz grubym czarnym paskiem na tarczy umieszczonym w pozycji skośnej. Od momentu postawienia tego znaku zakaz ruchu w obu kierunkach nie obowiązuje.

Jaką rolę mogą pełnić znaki zakazu ruchu w obu kierunkach?

Zakaz wjazdu może także informować o konkretnych zdarzeniach. Dotyczy to oznaczeń, takich jak kontrola graniczna, rogatka uszkodzona, sygnalizacja uszkodzona, czy wjazd na prom lub pobór opłat. Dzięki nim kierowca nie tylko wie, że powinien się zatrzymać, ale także może się przygotować na konkretną czynność, na przykład opłatę za przebycie określonej trasy. 

Zakaz ruchu w obu kierunkach to

jeden z ważniejszych znaków drogowych. Jego nieprzestrzeganie może zakończyć się mandatem lub upomnieniem.

Archiwum: czerwiec 2022