„Zakaz postoju” należy do grupy oznakowania zakazującego. To ważna kategoria, ponieważ dzięki niej – umiejętnie stosowanej przez zarządcę dróg – ruch jest uporządkowany i nie dochodzi do nadmiernego tłoku w poszczególnych obszarach. Przedstawiamy najważniejsze informacje o znaku B-35.

Co właściwie oznacza znak „zakaz postoju”?

Znak zakazuje zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu na dłużej niż 1 minutę. Warto zapamiętać ten zapis, ponieważ jeżeli ktoś chce po prostu stanąć na chwilę, może to zrobić – mandat będzie mógł zostać naliczony dopiero po 60 sekundach. Z tego powodu kierujący pojazdem może bez problemu, na przykład zabrać lub wysadzić pasażera przy chodniku, czy odebrać paczkę. Zakaz postoju obowiązuje od miejsca ustawienia elementu na krawędzi jezdni. Koniec zakazu wyznacza najbliższe skrzyżowanie po stronie drogi, na której został umieszczony znak.

Jak wygląda znak zakazu postoju B-35?

Ma charakterystyczną konstrukcję, którą bardzo łatwo rozpoznać. Jest to okrągła tarcza z ciemno-niebieskim wypełnieniem, wokół którego znajduje się czerwona obwoluta. Przez środek pola przechodzi skośna linia w kolorze czerwonym, która łączy się z obramowaniem.

Za sprawą zastosowanych kolorów, znak zakazu postoju jest bardzo dobrze widoczny praktycznie w każdych warunkach. Dlatego nie sposób go nie zauważyć. Warto pamiętać o jego założeniach, ponieważ nie przestrzegając wytycznych, można otrzymać mandat.

Mandat za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju – ile wynosi?

Mandat, który można otrzymać za złamanie zakazu, nie należy do najwyższych. Pomimo tego warto przestrzegać zasad, które narzuca znak, aby nie stracić kilkuset złotych. Widełki taryfikatora przewidują karę za naruszenie w wysokości od 100 do 300 złotych, a także 1 punkt karny.

Dodatkowe oznaczenie przy znaku B-35 – tabliczki

Pod znakiem B-35 może być także stosowane dodatkowe oznaczenie. Pierwszym z nich jest tabliczka T-24. Wskazuje, że pozostawiony pojazd będzie usuwany z wyznaczonego miejsca na koszt właściciela. Tabliczka T-25a mówi o początku zakazu postoju lub zatrzymywania.

Odmiana T-25b jest używana do oznaczania odwołania zakazu postoju lub zatrzymywania. Natomiast wersja o symbolu T-26 informuje, że zakaz postoju pojazdu lub zatrzymywania dotyczy strony placu.

Różne odmiany znaku zakazu postoju B-25

Istnieją także inne niż standardowa, odmiany znaku zakazu postoju. Charakteryzują się tym, że znajdują się na nich bardziej szczegółowe informacje odnośnie do czasu, w którym obowiązuje ograniczenie lub liczby minut, które mogą być przeznaczone na postój i parkowanie. Oznacza to, że niektóre znaki B-25 umożliwiają unieruchomienie pojazdu w konkretnym miejscu na dłużej niż jedną minutę – na przykład na 10 lub 15. Znakiem, który może być mylony z zakazem postoju, jest znak B-36 oznaczający bezwzględny zakaz zatrzymywania się pojazdu.

Jakie warunki powinien spełniać znak zakazu postoju?

Istnieją konkretne wytyczne, które powinien spełniać postawiony znak. Znajdują się one przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), a także konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku.

Warto też nadmienić, że do oznaczenia mogą być dodane jeszcze inne, dodatkowe tabliczki, takie jak T-20, która oznacza długość odcinka jezdni, na której obowiązuje zakaz postoju, czy T-21 wskazująca na odległość znaku od miejsca, do którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Jakie wymiary może mieć oznaczenie?

Wymiary oznaczenia mogą zależeć od miejsca, w którym zostanie umieszczone. Oznakowanie o średnicy 40 cm stawia się na drogach w obszarze zabudowanym – tam, gdzie warunki przestrzenne znacznie ograniczają możliwość zastosowania większych elementów. Dotyczy to również wąskich uliczek zabytkowych obszarów miasta, a także garażów.

Odmianę o wymiarach 60 centymetrów montuje się na drogach gminnych, czy powiatowych, a jeszcze większe – o średnicy 80 centymetrów na jednojezdniowych trasach wojewódzkich i krajowych. 

Jak powinien być wykonany dobry znak drogowy?

Żeby znak „zakaz postoju” nie stwarzał zagrożenia dla uczestników ruchu, powinien być wykonany z lekkich trwałych materiałów. Z tego powodu stosuje się ocynkowany metal. Jest odporny na uderzenia mechaniczne i korozję. Oprócz tego krawędzie oznakowania są zagięte, dzięki czemu ostre krańce nie zagrażają, na przykład przechodnią lub nie generują dodatkowego niebezpieczeństwa w trakcie ewentualnej kolizji z pojazdem.

Archiwum: czerwiec 2022