Znajomość konkretnych oznaczeń pozwala sprawniej poruszać się na drogach i przede wszystkim unikać kosztownych mandatów. Jednym z nich jest „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Znak o symbolu B-5 może być umieszczony zarówno na drogach miejskich, jak i szybkiego ruchu, czy na wąskich uliczkach. Przedstawiamy najważniejsze informacje na jego temat!

Czego właściwie dotyczy zakaz wjazdu samochodów ciężarowych?

W miejscu, w którym postawiono znak „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, nie mogą poruszać się samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, która przekracza 3,5 t. Do tej grupy zaliczają się również ciągniki samochodowe, a także pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej, która przekracza 3,5 t. Zakaz obejmuje także ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne.

Niekiedy znak „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” może dotyczyć pojazdów o masie innej niż 3,5 t masy całkowitej. W takim przypadku na tarczy tablicy będzie znajdować się stosowne oznaczenie doprecyzowujące zakaz. Jedną z odmian jest znak B-5a, który mówi o tym, że zakaz obowiązuje pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 6 t, co jest opisane na znaku.

Jak wygląda znak drogowy B-5?

Jego konstrukcja jest dość charakterystyczna. To duża, okrągła tarcza z białym wypełnieniem, wokół którego znajduje się gruba, czerwona obwoluta. Na środku pola znajduje się symbol imitujący ciężarówkę. Mogą też pojawić się konkretne oznaczenia dotyczące ciężaru, na przykład 3 t lub 6 t.

Oprócz samego oznaczenia B-5 mogą pojawiać się także tabliczki z dodatkowymi informacjami. Zaliczają się do nich plansze o oznaczeniu T-20, która wyznacza długość odcinka jezdni, na którym obowiązuje zakaz, a także T-21 dotycząca odległości znaku od miejsca, do którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Jakie normy prawne określają charakterystykę znaku zakazu B-5?

Znaki zakazu w Polsce są regulowane konkretnymi wytycznymi. Jest to rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), także załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Oznaczenia dotyczą także informacje zawarte w konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Rozmiary znaku dotyczącego zakazu wjazdu samochodów ciężarowych

Wymiary zakazu ruchu zależą przede wszystkim od specyfiki drogi, na której będzie on umieszczony. W przypadku obszaru zabudowanego z ograniczonymi warunkami zagospodarowania przestrzennego, a także w garażach czy halach podziemnych używa się znaków o średnicy 40 centymetrów.

Na drogach gminnych i powiatowych znajduje się oznakowanie o średnicy 60 cm. Na łącznicach tras ekspresowych i autostrad, a także dróg wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych symbole o średnicy 80 cm. Największe znaki montuje się na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym i dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, gdzie jest dopuszczalna prędkość większa niż 60 km/h znaki o średnicy 90 centymetrów. Natomiast na autostradach montuje się znaki o średnicy 100 centymetrów.

Wiesz już, co oznacza znak drogowy „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Pamiętaj, że znajomość i przestrzeganie oznaczeń zapewni ci bezpieczeństwo na drodze i ustrzeże cię przed mandatami.

Archiwum: czerwiec 2022