Komunikacja publiczna należy do najpopularniejszych środków transportu. Ulgowe przejazdy regulują odpowiednie ustawy, a także akty prawne poszczególnych miast i gmin. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto może skorzystać ze zniżek w transporcie publicznym i jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania ulgi na przejazdy? 

Jakie organy decydują o wysokości zniżek?

Ulgi ustawowe obowiązują na terenie całego kraju i określają, kto może korzystać z darmowych przejazdów lub zniżek w wysokości 50%. Dodatkowe ulgi ustalane są przez poszczególne rady miasta lub gminy i najczęściej dotyczą darmowych przejazdów. W świetle obowiązujących przepisów prawnych ustawowe ulgi umożliwiające darmowe korzystanie z komunikacji publicznej przysługują posłom i senatorm RP, inwalidom wojennym i wojskowym posiadającym I grupę inwalidzką i ich opiekunom oraz uczniom szkół specjalnych i ich opiekunom. W większości miast i gmin w Polsce darmowe przejazdy przysługują także dzieciom do ukończenia 4 roku życia, osobom niewidomym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom, osobom, które ukończyły 70 lat oraz policjantom i strażnikom miejskim podczas wykonywania czynności służbowych.

Kto może skorzystać z ulgi w wysokości 50% w komunikacji publicznej?

Ulgi na przejazdy transportem publicznym w wysokości 50%, podobnie jak w przypadku darmowego korzystania ze  środków komunikacji publicznej, regulowane są ustawami i obowiązują w całej Polsce oraz poprzez uchwały poszczególnych miast i gmin. Do korzystania z ustawowej ulgi 50% uprawnieni są: kombatanci posiadający legitymację kombatanta, studenci posiadający legitymację studencką której naklejka na legitymację studencką ELS  jest aktualna oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich posiadający legitymację służbową nauczyciela.  Dodatkowo, samorządy umożliwiają przejazdy ze zniżką 50% osobom bezrobotnym, rencistom, dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieciom do ukończenia 7 roku życia, emerytom po ukończeniu 60 roku życia, uczniom i studentom szkół zagranicznych oraz doktorantom. Warto wiedzieć, że mimo obiegowej opinii w większości miast i gmin w Polsce studenci mogą skorzystać z ulgi na przejazdy komunikacją publiczną nawet po ukończenia 26 roku życia, a doktoranci do ukończenia 35 roku życia, z tego praktycznie ponad 90 % samorządów w Polsce umożliwia tańsze podróżowanie studentom bez względu na wiek. Przed zakupem biletu w danym mieście lub gminie warto zapoznać się z obowiązującymi zniżkami dla studentów i doktorantów. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania ulgi na przejazdy w transporcie publicznym?

Osoby, które chcą skorzystać z darmowego lub ulgowego przejazdu w komunikacji publicznej muszą posiadać dokument uprawniający do zniżki. W przypadku dzieci i seniorów, wystarczy dokument tożsamości potwierdzający wiek. Kombatanci, dzieci i młodzież szkolna, studenci, doktoranci, posłowie i senatorowie RP oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich muszą posiadać ważną legitymację uprawniającą do zniżki wraz z dokumentem tożsamości. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych muszą posiadać ważną legitymację szkolną, a studenci i doktoranci Elektroniczną Legitymację Studencką z aktualną naklejką ELS, wydawaną przez dziekanaty uczelni wyższych. Co warte podkreślenia legitymacja doktorancka nieco różni się od hologramów studenckich datą.  Naklejki na legitymację studencką dostępne są także w specjalistycznych sklepach internetowych do celów kolekcjonerskich. Co ciekawe, naklejki ELS na legitymację studencką i hologramy kolekcjonerskie praktycznie niczym się nie różnią i podobnie jak oryginalne, posiadają numer seryjny uczelni, znak orła, znak RP, laserowo wycinaną datę ważności oraz specjalne zabezpieczenie w postaci plastra miodu. Warto jednak pamiętać, że kolekcjonerskie  naklejki na legitymacjęstudencką ELS nie mogą być wykorzystywane do do innych celów jak kolekcjonerskie. Kolekcjonerskie naklejki ELS na aktualny semestr cieszą się ogromną popularnością również wśród byłych studentów poszczególnych uczelni, dla których hologram ELS jest miłą pamiątką z czasów studenckich lub wyjątkowym prezentem dla znajomego absolwenta.

Archiwum: listopad 2022