W skrócie:

 • W terenie zabudowanym w Polsce obowiązuje standardowe ograniczenie prędkości do 50 km/h w ciągu dnia. Nieprzestrzeganie tej normy skutkuje mandatami i utratą punktów karnych.
 • Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h lub więcej może skutkować utratą prawa jazdy na okres trzech miesięcy.
 • W terenie zabudowanym często znajdują się strefy z ograniczeniami prędkości poniżej 50 km/h, jak na przykład w pobliżu szkół czy przejść dla pieszych. Nieprzestrzeganie tych dodatkowych ograniczeń również jest surowo karane.

Konsekwencje przekroczenia prędkości

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym to poważne wykroczenie. Mandaty za takie przewinienia są surowe, a kierowca może stracić nawet do 15 punktów karnych naraz. Kary finansowe za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym mogą sięgać nawet 5000 zł w przypadku recydywy. Z tego względu warto jest zawsze respektować ograniczenia i limity prędkości na drodze

W Polsce, w terenie zabudowanym obowiązuje standardowe ograniczenie prędkości do 50 km/h w ciągu dnia. Należy pamiętać, że przekroczenie tego limitu może skutkować nie tylko mandatem, ale również utratą prawa jazdy na trzy miesiące, jeżeli przekroczenie wynosi 50 km/h lub więcej.

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Przekroczenie prędkościMandat Mandat za recydywę Punkty karne
Do 10501
11–151002
16–202003
21–253005
26–304007
31–4080016009
41–501000200011
51–601500300013
61–702000400014
71 i więcej2500500015

Teren zabudowany a niezabudowany – czym się różnią?

W Polsce, terminy „teren zabudowany” i „teren niezabudowany” odnoszą się głównie do różnych stref drogowych, co wpływa na obowiązujące tam przepisy ruchu drogowego, w tym na ograniczenia prędkości. Poniżej przedstawiam główne różnice między tymi dwoma typami terenów:

1. Oznakowanie:

 • teren zabudowany – oznaczony jest znakiem D-42 (białe prostokątne tło z czarnym symbolem domu);
 • teren niezabudowany – znaki D-43 (białe tło z czarnym symbolem domu przekreślonym czerwoną linią) wskazują, że opuszczasz teren zabudowany i wjeżdżasz na teren niezabudowany.

2. Ograniczenia Prędkości:

 • teren zabudowany – standardowe ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h;
 • teren niezabudowany – prędkość jest ograniczona do 90 km/h na drogach jednojezdniowych i 120 km/h na drogach dwujezdniowych.

3. Zabudowa:

 • teren zabudowany – charakteryzuje się gęstą zabudową, często mieszkalną, usługową lub przemysłową;
 • teren niezabudowany – to obszar o rozproszonej lub brakującej zabudowie, często z przewagą terenów rolnych, leśnych lub nieużytków.

4. Zasady Ruchu Drogowego:

 • na terenach zabudowanych obowiązują pewne specyficzne przepisy, jak np. pierwszeństwo dla pieszych na przejściach, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z podporządkowanej drogi, czy też ograniczenia w parkowaniu.

5. Bezpieczeństwo:

 • Ze względu na gęstą zabudowę i wyższe zagęszczenie ludności, tereny zabudowane są miejscami o zwiększonym ryzyku wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Warto pamiętać, że w nocy (między 23:00 a 5:00) na wielu drogach w terenach zabudowanych obowiązywało wyższe ograniczenie prędkości – do 60 km/h, jednak od czerwca 2021 roku ta zasada została zniesiona i przez całą dobę obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Rozróżnianie strefy zamieszkania od terenu zabudowanego

Strefa zamieszkania to obszar, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Jest to miejsce, gdzie piesi mają pierwszeństwo, a parkowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach. Wprowadzenie na teren strefy zamieszkania sygnalizuje niebieski znak D-40, a w terenie zabudowanym obowiązuje znak D-42. W obu przypadkach, nieprzestrzeganie limitu prędkości grozi mandatami i punktami karnymi.

Podsumowanie informacji

Zachowanie odpowiedzialności i ostrożności za kierownicą jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Pamiętaj, że przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym nie tylko naraża cię na surowe kary finansowe i utratę punktów karnych, ale przede wszystkim zwiększa ryzyko poważnych wypadków. Teren zabudowany, z uwagi na swoją specyfikę, jest miejscem, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze, zwłaszcza w kontakcie z pieszymi i rowerzystami. 

Dlatego zawsze respektuj ograniczenia prędkości, dostosowuj jazdę do warunków ruchu i panujących warunków atmosferycznych. W ten sposób nie tylko unikniesz konsekwencji prawnych, ale przede wszystkim zadbasz o bezpieczeństwo na drodze. Pamiętaj, bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem!

Archiwum: październik 2023