Dowiedz się, czym jest ryczałt samochodowy 2023. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach oraz pracownikach? Jakie są stawki obowiązujące w 2023 roku? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Czym jest ryczałt samochodowy?

ryczałt samochodowy 2022 - co to jest

Samochód służbowy może być przez pracownika wykorzystywany na różne sposoby. Może on służyć do wykonywania obowiązków zawodowych, a także do prywatnego użytku na określonych przez pracodawcę zasadach i regułach. Jednak w takiej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany rozliczać tzw. ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ryczałt samochodowy to określony przez pracodawcę limit kilometrów przyznany pracownikowi na wykorzystywanie pojazdu do celów prywatnych. Należy jednak pamiętać, że nie może on przekraczać wartości ustalonej w rozporządzeniu, która uzależniona jest od ilości mieszkańców w danej gminie lub mieście.

Ryczałt samochodowy 2023 – co warto wiedzieć o nowych zasadach?

Każdy pracodawca jest zobligowany do tego, by zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Bez wątpienia najważniejsze jest odpowiednie wyposażenie miejsca pracy. Może się jednak okazać, że pracownik musi wykonywać trasy lub wyjeżdżać w podróże służbowe.

W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać dostęp do auta służbowego. Warto wiedzieć, że wykorzystywanie samochodu służbowego do celów zawodowych jest powszechne w różnych grupach, od przedstawicieli handlowych, przez kurierów po dostawców posiłków.

Co więcej, przepisy umożliwiają pracownikowi użytkowanie pojazdu służbowego do obowiązków służbowych oraz prywatnych, jeśli uzyskał na to zgodę pracodawcy.

Zasady ustalania warunków spoczywają na pracodawcy, jednak najczęściej pracownik może poruszać się samochodem do pracy, sklepu lub odbierać dzieci ze szkoły, a także poruszać się po mieście. Warto wiedzieć, że jeśli w miejscu pracy nie ma regulaminu użytkowania samochodu do celów prywatnych, na pracowniku spoczywa obowiązek uzyskania takich informacji na piśmie.

Ryczałt za używanie samochodów osobowych a przychód pracownika

ryczałt samochodowy 2022 - ryczałt za używanie samochodów osobowych a przychód pracownika

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika ustawodawca określił mianem nieodpłatnych świadczeń. Dokładniej precyzuje to art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy.

Do końca 2021 roku ryczałt samochodowy ustalany był na podstawie pojemności skokowej silnika. Pracownik mógł otrzymać 250 zł miesięcznie, jeśli używał samochodu o pojemności poniżej 1600 cm3. Natomiast 400 zł miesięcznie przysługiwało mu w przypadku wykorzystania samochodu o wyższej pojemności. Jednakże Nowy Ład wprowadził zmiany.

Nowe zasady ustalania kwoty ryczałtu są zależne od mocy silnika, a także od rodzaju paliwa. W efekcie ryczałt w wysokości 250 złotych na miesiąc otrzymają pracownicy, którzy używają auta elektrycznego lub napędzanego wodorem, a także w przypadku samochodu o mocy silnika do 60 kW. W pozostałych przypadkach ustalono ryczałt w wysokości 400 złotych miesięcznie.

Warto wiedzieć, że te kwoty są stosowane wyłącznie wtedy, gdy pracodawca nie pobiera od pracownika opłaty za korzystanie z pojazdu. W innym przypadku świadczenia przysługujące pracowniku są zmniejszone o opłatę pobieraną przez pracodawcę.

Zasady rozliczania kosztów używania samochodu służbowego

Maksymalne miesięczne stawki ryczałtów dla samochodów osobowych

Od stycznia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany maksymalnej wartości ryczałtu, jaki może być wypłacony pracownikowi z tytułu korzystania z samochodu do celów służbowych i prywatnych. Potocznie określane są mianem kilometrówki. Aktualnie wynoszą odpowiednio:

  • dla mieszkańców gminy lub miasta do 100 tysięcy mieszkańców limit kilometrów ustalony jest na 300 kilometrów miesięcznie. W przypadku samochodów o pojemności silnika do 900 cm3 pracownik może otrzymać maksymalnie 156,42 PLN. W pozostałych przypadkach wysokość ryczałtu maksymalnego wynosi 250,74 PLN;
  • mieszkańcy gminy lub miasta o populacji do 500 tysięcy mogą otrzymać maksymalnie 260,70 PLN w przypadku samochodów o mniejszej pojemności silnika. W pozostałych sytuacjach maksymalna kwota ryczałtu wynosi 417,90 PLN. Limit ustalony jest na 500 kilometrów;
  • w miastach powyżej 500 tysięcy limit wynosi 700 kilometrów, a wartość świadczenia maksymalnego wynosi odpowiednio 364,98 PLN lub 585,06 PLN.

Jakie obowiązki ma pracodawca, który rozlicza podatek dochodowy pracownika?

Jak mówi art. 31 Ustawy o PIT to na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych, czyli na przedsiębiorcach zatrudniających pracowników spoczywa obowiązek obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Co więcej, to oni są zobligowani do ustalania ryczałtu samochodowego. Pracodawca ma obowiązek ustalić regulamin za wykorzystywanie pojazdu do celów służbowych oraz prywatnych.

Jak ustalić zwrot kosztów za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych?

ryczałt samochodowy 2022 - jak ustalić zwrot kosztów za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych?

Każdy przychód należy odpowiednio opodatkować, co regulują przepisy. Jednakże wartość świadczenia samochodowego ciężko dokładnie ustalić.

Wszystko przez fakt, że pojazd może być wykorzystywany w sposób nieregularny, o różnych porach dnia, w różnych terminach, a także na różny sposób. W efekcie powstała regulacja głosząca, że wartość świadczenia ustala się za każdy dzień użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych.

Polski Ład 2022 – jakie zmiany podatkowe wprowadzone zostały w 2022 r.?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, od stycznia 2022 r wysokość ryczałtu ustala się na podstawie mocy silnika oraz rodzaju auta (samochód elektryczny lub napędzany wodorem). Wcześniej stawki ustalano na podstawie pojemności silnika konkretnego pojazdu. To jednak niejedyne zmiany, jakie zostały wprowadzone w tym roku przez aktualizację przepisów oraz Polski Ład.

Przychód pracownika musi być powiększony o kwotę ryczałtu samochodowego, jeśli uzyskał on możliwość wykorzystywania go do celów prywatnych. W efekcie kwota przychodu jest większa. Jednocześnie jest konieczna do wyliczenia podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wszystko ze względu na fakt, że podstawą wymiaru składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wartość pieniężna, które przysługuje pracownikowi w skali miesięcznej. Do tego kwota składki zdrowotnej nie jest odliczana od podatku dochodowego, przez co pracownicy od 2022 roku będą płacić większy podatek dochodowy w przypadku używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ryczałt samochodowy 2023 – zasady używania samochodu prywatnego do celów służbowych

ryczałt samochodowy 2022 - zasady używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Może zdarzyć się jednak sytuacja odwrotna. Powszechne jest wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika. Jednakże w takim przypadku Polski Ład nie wprowadził żadnych zmian.

W efekcie pracownik może użytkować pojazdu prywatnego do celów zawodowych, jednak w takim przypadku może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na jego eksploatację. Dotyczy to między innymi opłat parkingowych, przejazdu przez płatne autostrady, a także paliwa, diety (w określonych przypadkach) oraz ryczałtów za nocleg.

Zasady te reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym PIT. Warto zaznaczyć, że podróż służbowa ma miejsce w momencie, gdy pracownik opuszcza miejsce pracy lub zamieszkania w celach zawodowych. W efekcie przysługuje mu prawo do zwrotu poniesionych kosztów. Stawka za 1 kilometr przebiegu wynosi odpowiednio:

  • 0,5214 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności >/ 900 cm3;
  • 0,8358 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności < 900 cm3.

Wiesz już, czym jest ryczałt samochodowy 2023 i jakie zmiany zostały wprowadzone w ustawie o podatku w obecnym roku. Mimo tego, że w przypadku użytkowania prywatnego pojazdu nic się nie zmieniło, inaczej rozlicza się ryczałt samochodowy oraz użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych odbywa się na innych zasadach.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi ryczałt za samochód prywatny?

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu w 2022 roku dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 to 0,5214 zł, a dla aut o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Czy ryczałt za samochód służbowy do celów prywatnych 2023?

Wartość świadczenia ustala się za każdy dzień użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych. Ryczałt w wysokości 250 złotych na miesiąc otrzymają pracownicy, którzy używają auta elektrycznego i w przypadku aut o mocy silnika do 60 kW. W pozostałych przypadkach ustalono ryczałt w wysokości 400 złotych miesięcznie.

Czy od ryczałtu samochodowego płaci się podatek i ZUS?

Tak, ryczałt samochodowy traktowany jest jako przychód ze stosunku pracy i jest opodatkowany niezależnie od wysokości, w jakiej jest wypłacany.

Archiwum: listopad 2022