Na tablicach rejestracyjnych indywidualnych – litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, a kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny pojazdu określa właściciel pojazdu. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu tego wyrazu, skrótu lub określenia w języku polskim albo obcym. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne, jeżeli z informacji uzyskanej z ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na terenie województwa wynika, że identyczne tablice rejestracyjne nie zostały już wcześniej wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie danego województwa.

Wyróżnik województwaWojewództwo
B0 – B9podlaskie
C0 – C9kujawsko – pomorskie
D0 – D9dolnośląskie
E0 – E9łódzkie
F0 – F9lubuskie
G0 – G9pomorskie
K0 – K9małopolskie
L0 -9lubelskie
N0 – N9warmińsko – mazurskie
O0 – O9opolskie
P0 – P9wielkopolskie
R0 – R9podkarpackie
S0 – S9śląskie
T0 – T9świętokrzyskie
W0 – W9mazowieckie
Z0 – Z9zachodniopomorskie
0-0

Dziękujemy za Twój głos!

Przepraszamy, już głosowałeś!