Od pierwszego dnia 2020 roku wszedł w życie zapis mówiący o tym, że zastąpienie go nowym powinno być zgłoszone i zweryfikowane przez stację kontroli pojazdów. Powinien to skontrolować diagnosta. Dopiero wtedy wymiana licznika jest zgodna z prawem i nie trzeba obawiać się konsekwencji wynikających z kodeksu karnego. Co jeszcze warto wiedzieć? Przeczytaj!

Co o zmianie drogomierza mówi prawo? Kiedy wymiana jest przestępstwem?

Aby znaleźć wskazówki odnośnie do tego, kiedy i jak można wymienić licznik, należy zapoznać się z założeniami z art. 81a kodeksu drogowego. Został on wprowadzony na początku 2020 roku. Co mówią nowe wskazania prawodawcy?

Ten artykuł Prawa o ruchu drogowym stanowi, że zastąpienie starego elementu nowym nie może zostać przeprowadzona w innych okolicznościach niż wówczas gdy:

 • wskazania drogomierza są nieprawidłowe – miernik nie odmierza prawidłowo i odczyt jest błędny. Dotyczy to również konwersji mierników amerykańskich na europejskie, jeżeli wskaźnik pokazuje dane w innej formie;
 • niezbędna jest wymiana części, których działanie ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem licznika. Nowy, sprawny licznik powinien być właściwy dla danego typu pojazdu.

Co grozi za nieuprawniony nowy licznik?

Trzeba zauważyć, że art. 81a Prawa o ruchu drogowym nie przewiduje żadnych odstępstw. Z tego powodu osoba, która zdecyduje się na zastąpienie pierwotnego drogomierza nowym w innych okolicznościach, będzie musiała się liczyć z karą, którą określa kodeks karny.

Nielegalna wymiana licznika i jej konsekwencje

Konsekwencje określa art. 306a Kodeksu karnego. Według niego każda zmiana drogomierza lub ingerencja w prawdziwość jego pomiaru jest nielegalna. Właściciel pojazdu, który zdecyduje się cofać stan licznika, będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

W przypadku mniejszej wagi czynu sprawca podlega:

 • grzywnie;
 • karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia w wymiarze do 2 lat.

Warto podkreślić, że konsekwencje dotyczą także osób, które przyjmą i wykonają zlecenie nielegalnej wymiany licznika w samochodzie. 

Legalna wymiana drogomierza – jak to zrobić?

Aby zmiana drogomierza w aucie była legalna, należy odwiedzić SKP. Przepisy regulujące konwersję, wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku, nakładają na właściciela pojazdu obowiązek stawienia się w Stacji Kontroli Pojazdów. Oświadczenie o wymianie licznika w samochodzie należy zgłosić do 14 dni od zastąpienia starego elementu nowym. 

 1. Przed wizytą SKP konieczne będzie przygotowanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, a także karty płatniczej lub gotówki do uiszczenia opłaty.
 2. Sama opłata, będąca przychodem przedsiębiorcy prowadzącego SKP, może wynosić maksymalnie 100 złotych.
 3. Dodatkowo trzeba wnieść wpłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł.
 4. Regularna cena za usługę wynosi zazwyczaj 51 zł. 

Dokumenty niezbędne do legalnej wymiany licznika w samochodzie

Aby cała procedura przebiegła legalnie, konieczne będzie także złożenie stosownych dokumentów. Aktualny druk można znaleźć na stronie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w zakładce „formularze”. Trzeba w nim podać informacje o: 

 • marce, typie, modelu i roku produkcji pojazdu;
 • numerze VIN, podwozia lub ramy samochodu;
 • numerze rejestracyjnym (lub innych danych identyfikujących auto).

Przedstawione w dokumencie informacje powinny być uzupełnione o przyczynę wymiany licznika w samochodzie. Trzeba też wpisać dane o miejscu złożenia oświadczenia oraz oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem dokumentów.

W Polsce dominują pojazdy z drugiej ręki. W wielu przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności informacji na temat przebiegu auta. Dzięki regulacjom nakładającym obowiązek zgłaszania wymiany licznika w samochodzie ten problem ma być mniej uciążliwy. 

Archiwum: marzec 2022