W skrócie:

 • To, ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany, zależy od rodzaju polisy.
 • W przypadku autocasco terminy wyznaczone przez towarzystwa ubezpieczeniowe są krótkie.
 • Trzeba dokładnie sprawdzić zapisy w umowie o zawarcie polisy AC, ponieważ to regulują.
 • Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem szkody – im szybciej to zrobisz, tym prędzej otrzymasz odszkodowanie.

Ile czasu na zgłoszenie szkody komunikacyjnej? To trzeba wiedzieć!

Ile czasu na zgłoszenie szkody jest w przypadku zdarzenia drogowego lub kradzieży auta? To pytanie, które często nurtuje osoby poszkodowane w wyniku kolizji drogowej. Polskie prawo (w tym przypadku kodeks cywilny) nie określa, ile czasu ma poszkodowany na zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Jednak wiadomo, że takie roszczenia ulegają przedawnieniu po 3 latach po kolizji oraz 20 latach od wypadku. Lepiej jednak nie czekać tyle czasu i działać od razu!

Ważne jest, aby na miejscu zdarzenia sporządzić notatkę policyjną. Jeśli jednak doszło do niewielkiej kolizji lub stłuczki, wystarczy zebrać wszelkie niezbędne informacje, takie jak oświadczenie sprawcy zdarzenia oraz dane osobowe i polisy OC sprawcy. Pojazd, który uczestniczył w zdarzeniu, powinien być dokładnie sprawdzony. Jeśli szkoda wynika z przestępstwa lub występku, należy zgłosić to odpowiednim służbom. Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na osobie poszkodowanej.

Ile czasu na zgłoszenie szkody AC?

Niektórzy kierowcy wykupują dodatkowe ubezpieczenie AC. Autocasco to dobrowolna forma ubezpieczenia pojazdu, która chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w wyniku różnego rodzaju zdarzeń. Należą do nich kolizje, kradzież czy akty wandalizmu. Polisa AC pokrywa także uszkodzenia wynikające z sił natury, jak huragany czy powodzie. Decydując się na ubezpieczenie autocasco, kierowca zyskuje szerszą ochronę niż w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, które pokrywa wyłącznie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Kiedy wysłać wniosek o odszkodowanie z AC?

Kierowcy, którzy chcą wysłać zgłoszenie o wypłatę ubezpieczenia z AC, powinni sprawdzić swoją umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Mogą bowiem dowolnie konstruować warunki polisy. Podobnie jak w przypadku OC lepiej z tym nie zwlekać i wystąpić o odszkodowanie zaraz po wystąpieniu zdarzenia! Zazwyczaj osoba zgłaszająca ma na to od 5 do 7 dni roboczych. Jednak, jak zaznaczono wcześniej, należy sprawdzić to na umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym!

Proces likwidacji szkody krok po kroku – odszkodowanie od sprawcy wypadku

Szkody należy w sposób przejrzysty i zgodny z procedurami. W przypadku kolizji szczególnie ważne jest, aby osoba poszkodowana zgłosiła szkodę zarówno w ramach ubezpieczenia OC, jak i AC, jeśli takie posiada. Jak wspomniano wcześniej, termin może być różny w zależności od polisy, dlatego zawsze warto sprawdzić dokładnie warunki.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć swoje wytyczne co do sposobu zgłaszania. Ubezpieczyciel zwykle wymaga przesłania formularza zgłoszenia szkody, a następnie przystępuje do likwidacji szkody.

Jak wygląda zgłoszenie szkody z OC?

Aby dochodzić należności od towarzystwa ubezpieczeniowego, trzeba przygotować następujące informacje:

 • informacje o dacie i miejscu zdarzenia;
 • dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia;
 • dokładne nadane pojazdów (model, marka, numer rejestracyjny, numer VIN);
 • numer polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji lub wypadku;
 • opis okoliczności zdarzenia;
 • dokumentacja fotograficzna;
 • dokumentacja medyczna, jeśli poszkodowani mają obrażenia.

Poza tym warto skontaktować się ze swoim towarzystwem, by dowiedzieć się, czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Informacja o tym, ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany to jedno. Warto również wiedzieć, kiedy można spodziewać się odszkodowania! Jest to regulowane polskim prawem, a zgodnie z przepisami ubezpieczyciel ma:

 • 7 dni od przyjęcia zgłoszenia na poinformowanie poszkodowanego, że szkoda została zarejestrowana;
 • 30 dni od zgłoszenia szkody na wypłatę odszkodowania z tego tytułu.

Ten czas może się wydłużyć, jeśli nie uda się ustalić wszystkich okoliczności wypadku. Dlatego warto zadbać, by dostarczyć wyczerpującą dokumentację dotyczącą zdarzenia.

Co zrobić, gdy termin zgłoszenia szkody mija?

Może się zdarzyć niefortunna sytuacja, gdzie zgłoszenie szkody AC po terminie jest nieuniknione. Tutaj nie można oczekiwać 3-letniego okresu, kiedy następuje przedawnienie sprawy. Im szybciej właściciel pojazdu to zrobić, tym wcześniej otrzyma pieniądze. Wystarczy skorzystać z formularza zgłoszenia, który dostępny jest na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego!

Co jednak zrobić, kiedy ktoś nie sprawdził umowy i zdecydował się na zgłoszenie szkody AC po terminie? W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki. W pierwszej kolejności zaleca się kontakt z ubezpieczycielem, aby wyjaśnić przyczyny opóźnienia oraz przedstawić dowody na to, że zdarzenie wywołujące szkodę miało miejsce. Należy mieć przy tym świadomość, że termin rzadko jest negocjowalny. Czym to skutkuje? Jedną z możliwości jest utrata części odszkodowania i konieczność pokrycia strat z własnej kieszeni.

Dwa terminy zgłoszenia szkody z AC

To nie wszystko, co trzeba wiedzieć o terminie zgłaszania szkody AC, ponieważ istnieją dwa oddzielne. Jeden – na zgłoszenie kradzieży, a drugi – pozostałych zdarzeń drogowych. W przypadku kradzieży poszkodowany ma zwykle dwa dni, by poinformować o tym ubezpieczyciela. W większości umów znajduje się też zapis, że musi to zostać zgłoszone na policję. Poza tym właściciel jest zobowiązany dostarczyć między innymi komplet kluczyków od auta.

Sposoby na uzyskanie odszkodowania po zdarzeniu drogowym

Uzyskanie odszkodowania jest ważnym elementem procesu, który następuje po zgłoszeniu szkody. Ważne jest, aby wiedzieć, że poszkodowany ma prawo do wypłaty odszkodowania nie tylko od swojego ubezpieczyciela, ale także od ubezpieczyciela sprawcy w przypadku szkody. Należy zgłosić szkodę OC i AC, aby zainicjować proces wypłaty.

Warto również wspomnieć, że w przypadku zbrodni lub występków, roszczenie może być zgłoszone jako czyn niedozwolony, co także ma wpływ na proces uzyskania odszkodowania. Termin przedawnienia roszczeń związanych z wypadkiem drogowym jest określony w polskim prawie. Dlatego poszkodowany powinien zgłosić szkodę przed upływem tego terminu, aby móc skutecznie dochodzić swoich praw.

Ile czasy na zgłoszenie szkody – podsumowanie

Mając na uwadze powyższe informacje, warto być dobrze przygotowanym na ewentualność zdarzenia drogowego. Zrozumienie ile czasu na zgłoszenie szkody ma kierowca, pozwoli na sprawniejsze przejście przez proces jej likwidacji. Ważne jest, aby zawsze zachować spokój i postępować zgodnie z procedurami, co znacznie ułatwi całą procedurą i zwiększy szanse na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania.

Archiwum: październik 2023