Niestety w wielu przypadkach wystarczy tylko chwila nieuwagi, żeby powstała kolizja drogowa. Zdarzenie powoduje niekiedy zwykły pech lub przypadek. Dlatego warto zawsze mieć opracowany system działania, którego można się trzymać, gdy emocje, często utrudniające przemyślane ruchy, dochodzą do głosu – po jednej i drugiej stronie. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy!

Co warto mieć ze sobą w razie wystąpienia kolizji drogowej?

Dobrze jest mieć ze sobą wcześniej sporządzony dokument, który pozwoli uniknąć niesnasek dotyczących winy jednej ze stron, z których udziałem nastąpiło zdarzenie – mowa tutaj o oświadczeniu o kolizji drogowej. Co powinien zawierać dokument. Kiedy można go sporządzić?

Podstawowe informacje

Podstawowymi składowymi oświadczenia o kolizji drogowej są dane kierowców. Do takich informacji zalicza się: imię, nazwisko i PESEL. Całość ma uzupełniać wskazanie adresu zamieszkania właścicieli samochodów. Ostatnia wiadomość jest o tyle ważna, że samochodem nie musi zawsze poruszać się realny posiadacz auta.

Pozostałe wiadomości

W kontekście prawidłowego sporządzenia oświadczenia o kolizji drogowej, ważnym elementem jest jasne wskazanie stron, czyli sprawcy kolizji i poszkodowanego. Do pozostałych wiadomości, które mają znajdować się w dokumencie, zaliczają się dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu – numer rejestracyjny, VIN, marka, model i typ auta. 

Dane na temat ubezpieczenia OC

Niezwykle ważną wiadomością, którą trzeba umieścić w dokumencie, są dane ubezpieczenia OC. Zalicza się do nich numer polisy ubezpieczeniowej, nazwa towarzystwa, a także ważność na dzień kolizji. 

W oświadczeniu trzeba dokładnie opisać zdarzenie

Oprócz wcześniej wymienionych elementów, oświadczenie o kolizji drogowej powinno zawierać datę, miejsce i dokładny opis zdarzenia. Trzeba w klarowny sposób zdać na papierze relację dotyczącą tego, jaki przebieg miała kolizja drogowa, ze szczególnym uwzględnieniem znaków drogowych, do których nie dostosował się sprawca. 

Całość mają uzupełniać dane dotyczące zakresu i poziomu zniszczeń pojazdów i ewentualnie cennych przedmiotów, które znajdowały się w środku. Sporządzony dokument należy sygnować czytelnymi podpisami uczestników kolizji drogowej.

Kolizja drogowa i oświadczenie – ważne kwestie

Przed rozpoczęciem spisywania oświadczenia, trzeba mieć na uwadze kilka kwestii. Po pierwsze, w relacji trzeba umieścić możliwie najwięcej szczegółów na temat całego zdarzenia. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł poświęcić mniej czasu na zweryfikowanie podstawy do wypłaty należności z polisy.

W tym kontekście dużym ułatwieniem są relacje świadków. Jeżeli ktoś był w pobliżu w trakcie zdarzenia, warto poprosić go o potwierdzenie przebiegu zdarzeń jego podpisem. Dlaczego to ważne? Nieraz zdarza się, że sprawca po ochłonięciu zmienia swoją wersję i nie chce przyznać się do winy, na przykład ze względu na koszty związane z odszkodowaniem. Z tego powodu – jeśli jest możliwość „skorzystania” ze świadków zdarzenia drogowego, to warto z niej skorzystać.

Czy zawsze trzeba wzywać policję?

Przy kolizji drogowej nie jest to obowiązkowe. Są jednak warunki, które należy przy tym spełnić. Nie trzeba wzywać funkcjonariuszy w momencie, kiedy wersje obu stron są spójne. Jeśli nikt nie ma wątpliwości co do wersji przedstawionej w oświadczeniu, to można po prostu je wypełnić i zostawić resztę swoim ubezpieczeniodawcom.

Policję wzywa się zazwyczaj wtedy, gdy obie strony nie mają jednolitej wersji co do przebiegu wydarzeń, sprawca uciekł z miejsca, w którym zaistniała kolizja drogowa. Funkcjonariuszy trzeba też wezwać w sytuacji, gdy ma się wątpliwości co do stanu trzeźwości drugiego kierowcy lub jego dokumentów. Służby należy też poinformować o kolizji drogowej, gdy ktoś został ranny lub ucierpiał na zdrowiu. 

Kolizja drogowa a wypłata ubezpieczenia – jakie są następne etapy?

Wystąpiła kolizja drogowa, obie strony zgodnie przedstawiły spójną wersję zdarzeń i oddaliły się w swoją stronę. Co dzieje się dalej? W jaki sposób przebiega wypłata odszkodowania? Kogo należy poinformować? Dobrze jest znać odpowiedzi na te pytania.

Żeby otrzymać pieniądze z OC sprawcy, należy zgłosić szkodę w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym – wraz z okazaniem oświadczenia. Zazwyczaj jest to jedyna rzecz, którą należy zrobić. Ubezpieczeniodawca sam kontaktuje się z grupą, która udzieliła polisy sprawcy i ściąga z niej pieniądze. Wystarczy potem czekać tylko na należność przelaną na konto.

Ubezpieczenie OC AC – czym się charakteryzują i ile kosztują?

Jednym z najczęściej poruszanych tematów w kontekście kolizji drogowej jest OC i AC. Pierwsza odmiana polisy pokrywa koszty, które poniesie poszkodowany z winy sprawcy. Cała procedura została opisana szczegółowo wcześniej. Natomiast polisa AC jest zabezpieczeniem przed kosztami własnymi. Nawet w momencie, kiedy jest się sprawcą wypadku. Dowiedzmy się więcej o ich charakterystyce i kosztach wykupienia.

Co obejmuje OC?

Mając ubezpieczenie OC, jest się chronionym przed roszczeniami ze strony poszkodowanych podczas kolizji drogowej, a nawet ich śmierci lub uszkodzenia i utraty mienia. Średnia cena za polisę ubezpieczeniową OC wynosi 1517 zł. 

Polisa AC – charakterystyka

Co ważne, polisa AC stanowi ochronę nie tylko w przypadku wystąpienia kolizji drogowej z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, czy przedmiotami, ale także w momencie uszkodzenia auta przez pojazdy trzecie lub wcześniej wspomniane zwierzęta. 

Całość uzupełnia ochrona od kradzieży lub jej usiłowania – wtedy mogą wystąpić liczne uszkodzenia w środku i na zewnątrz pojazdu. Ubezpieczenie AC obejmuje też efekty pożaru lub wybuchu i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych – powodzie, zatopień, huraganów, gradu, uderzenia pioruna i tak dalej.

Czego nie dotyczy AC?

Na pozór może się wydawać, że ubezpieczenie AC zdejmuje całą odpowiedzialność z kierowcy i w praktyce nie musi on martwić się o nic w kontekście użytkowania samochodu. Nie jest to jednak prawda. 

AC nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie, czy nieodpowiedniego opiekowania się pojazdem, co kończy się jego kradzieżą. AC nie zostanie aktywowane w przypadku pojazdu bez ważnego badania technicznego, wad fabrycznych, czy uszkodzeń wynikających z podstawowej eksploatacji pojazdu lub jego napraw lub serwisowania. 

Przed zakupem konkretnego pakietu zawsze warto zapoznać się z OWU – ogólnymi warunkami umowy. Co ciekawe, koszt AC nie jest wyższy niż OC, chociaż zależy to przede wszystkim od pakietu, jaki się wykupi. Cena waha się od 89 do 189 złotych w większości przypadków.

Archiwum: październik 2022