Nawet doświadczonemu kierowcy może się przydarzyć stłuczka na drodze. W wielu przypadkach do takiego zdarzenia wzywana jest policja. Jednak czasami nie trzeba angażować w sprawę mundurowych. Jeżeli nikt nie ucierpiał, a sprawca przyznaje się do winy, to wystarczy, że zostanie sporządzone oświadczenie kolizji. Pamiętaj, żeby – przygotowując oświadczenie sprawcy kolizji – korzystać z dobrego wzoru. Oczywiście możesz sporządzić takie pismo samodzielnie, ale w Internecie znajdziesz gotowe wzory, rekomendowane przez policjantów, prawników i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych.

Oświadczenie kolizji – co to takiego?

W przypadku kolizji mamy do czynienia ze zdarzeniem, w którym poniesione zostały tylko straty materialne. Oznacza to, że cała sytuacja skończyła się bez uszczerbku na zdrowiu uczestników stłuczki. A do tej dochodzi naprawdę łatwo… Wystarczy chwila nieuwagi, żeby w zatłoczonym mieście lub na lokalnej drodze miał miejsce incydent drogowy. Nie myśl, że ciebie to nie spotka, bo takie sytuacje dzieją często w najmniej spodziewanych momentach. W takiej sytuacji (jeżeli jesteś sprawcą stłuczki) oświadczenie o kolizji może być bardzo praktyczne. Oświadczenie sprawcy kolizji jasno określa, kto ponosi winę za zdarzenie. Będzie stanowić zabezpieczenie dla poszkodowanego w przypadku dochodzenia odszkodowania. Ale to nie jedyny cel takiego pisma. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej o oświadczeniu o kolizji.

Oświadczenie o kolizji – dlaczego warto je spisać??

Oświadczenia o kolizji drogowej sporządza się, by… oszczędzić czas. Kierowcy, między którymi doszło do stłuczki mogą wezwać policję na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzą wywiad i ustalą, co się wydarzyło. Trwa to jednak bardzo długo, a sprawca zawsze wtedy jest ukarany mandatem. I właśnie tego można uniknąć, decydując się na oświadczenie o kolizji. Pamiętaj również, że przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, którzy prowadzą postępowanie odszkodowawcze, chętnie zerkną do oświadczenia sprawy kolizji. Będą ustalali, czy pismo, które zostało zredagowane podczas zdarzenia, jest zgodne z tym, co oznajmia sprawca i poszkodowany. Kiedy jednak nie można spisać jedynie oświadczenia kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy nie obowiązuje?

Musisz mieć świadomość, że stłuczka i szkoda parkingowa to jedyne opcje, w których możliwe jest spisanie oświadczenia kolizji drogowej. Jeśli doszło do poważniejszego wypadku, w wyniku którego kierowca lub pasażer pojazdu doznał uszczerbku na zdrowiu lub zginął, niezbędne jest wezwanie policji. Oświadczenie sprawcy wypadku nie ma w takich momentach żadnego zastosowania.

Dlaczego nie każdy chce spisać oświadczenie o kolizji?

Jeżeli to Ty jesteś winny stłuczki to miej świadomość, że osoba poszkodowana nie musi zgadzać się na sporządzanie oświadczenia kolizji. Wiele osób woli wezwać policję. Często ma to związek z trudnościami w jednomyślnym sformułowaniu wniosków na takim piśmie. Silne emocje z całą pewnością nie pomagają w zredagowaniu oświadczenia kolizji.

Brak zaufania to kolejny przyczyna niechęci do sporządzania oświadczenia o kolizji może być nieufność. Osoby, które nie są sprawcami incydentu, mogą obawiać się podawania swoich danych osobowych nieznajomemu. W szczególności jeżeli są niepewne co do możliwości uzyskania odszkodowania po zaistniałej sytuacji jedynie na podstawie oświadczenia o kolizji. Dlatego „na wszelki wypadek” skłonne są bardziej do wezwania policji. A to, w przypadku sprawcy oznacza pewny mandat.

Ubezpieczyciele podczas analizowania oświadczenia o kolizji sprawdzają rzetelność przedstawionych tam informacji. Jeżeli zostało ono spisane jedynie w obecności dwóch kierowców, może dojść do sytuacji, że sprawca zmieni swoje zeznania. Tego właśnie obawiają się osoby poszkodowane, bo może to utrudnić lub wręcz uniemożliwić im uzyskanie odszkodowania. Bardzo dobrym wyjściem z tej sytuacji jest wspólne udanie się do placówki ubezpieczyciela i spisanie dokumentu w jego obecności. Jeżeli jednak nie ma na to szans, a obie strony chcą mieć pewność rzetelności, oświadczenie kolizji musi zostać sformułowane precyzyjnie i zawierać konkretne dane obu stron z listą świadków.

Co powinno zawierać oświadczenie o kolizji?

Przygotowując taki dokument, pamiętaj, aby znalazły się w nim wszystkie istotne informacje, z których potem może skorzystać policja lub ubezpieczyciel i prawnik. Początek oświadczenia o kolizji drogowej jest podobny do umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Dlatego w pierwszej kolejności należy w nim zawrzeć:

 • dane osobowe i adresowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy, jego numer i serię), które dotyczą obu kierowców;
 • informacje o pojazdach, które wzięły udział w incydencie (modele, marki, numery rejestracyjne oraz dane o właścicielach pojazdów na podstawie wpisów w dowodach rejestracyjnych);
 • informacje o ubezpieczeniu OC pojazdu sprawcy (pełna nazwa zakładu ubezpieczającego, numer polisy i data jej ważności).

Oświadczenie o kolizji drogowej – przeczytaj je dwa razy i unikaj błędów!

Warto, abyś wiedział, że dwa pierwsze punkty oświadczenia o kolizji dotyczą obu kierowców. Informacje te koniecznie muszą zostać zawarte w takim dokumencie, aby mógł on stanowić podstawę do ubiegania się o ubezpieczenie. Punkt trzeci dotyczy jedynie sprawcy i nie ma konieczności zawierać w nim danych dotyczących ubezpieczenia poszkodowanego. Zwróć szczególną uwagę, żeby nie pomylić osoby, która jest poszkodowana w kolizji, czyli właściciela auta z osobą, która w trakcie zdarzenia kierowała samochodem. Po sporządzeniu oświadczenia przejrzyj i sprawdź je kilkukrotnie, upewniając się, czy jest w pełni poprawne. Tylko prawidłowo przygotowane oświadczenie kolizji będzie należycie respektowane.

Oświadczenie sprawcy kolizji – dokładnie sprawdź numer polisy!

Przygotowując oświadczenie sprawcy kolizji nie możesz zapomnieć o danych, które dotyczą ubezpieczenia samochodu sprawcy kolizji. Chodzi konkretnie o nazwę firmy, w której auto jest ubezpieczone. Dodatkowo musisz zanotować numer polisy OC, a także do kiedy ubezpieczenie jest ważne. Zwracaj uwagę na kolejność informacji w treści dokumentu. Tak samo jak, na przykład, na umowie dotyczącej sprzedaży samochodów, powinieneś na samym początku umieścić informacje, które dotyczą poszkodowanego i sprawcy kolizji.

Oświadczenie kolizji – jak je zredagować krok po kroku?

Oświadczenie o kolizji drogowej musi bezpośrednio i jasno wyjaśniać, kto jest poszkodowany, a kim jest sprawca. Pismo musi zawierać przejrzyste i jednoznaczne sformułowania, które nie pozostawiają pola do interpretacji. Chodzi o to, aby z treści w oczywisty sposób wynikało, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji. Absolutnie niedopuszczalne będą określenia, takie jak „doszło do zdarzenia” albo „doszło do kolizji” czy też „miała miejsce kolizja”. W tego typu dokumencie osoba, która jest sprawcą zdarzenia, powinna jak najdokładniej je opisać.

Czego unikać w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Aby uniknąć wszelkich komplikacji, powinieneś stosować w piśmie o kolizji jednoznaczne frazy. Unikaj następujących zwrotów:

 • doszło do stłuczki;
 • wydarzył się wypadek;
 • miał miejsce incydent drogowy;
 • doszło do szkody parkingowej pomiędzy.

W ten sposób zaciemnia się obraz sytuacji i nie precyzuje faktów. Trudno jednoznacznie orzec, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Dlatego w treści oświadczenia o kolizji lepiej zawrzeć następujące frazy:

 • sprawcą stłuczki jest;
 • doprowadziłem do szkody parkingowej;
 • jestem sprawcą wypadku.

Oświadczenie sprawcy kolizji – treść

W momencie, gdy jesteś sprawcą zdarzenia drogowego, powinieneś spisać je w obecności poszkodowanego i używać pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja). Dzięki temu oświadczenie kolizji będzie wiarygodne. Pamiętaj, że poszkodowany ma prawo zgodzić się bądź nie z treścią sformułowanego przez ciebie dokumentu. Wszystko, co w nim zawrzesz, zawsze uzgadniaj z poszkodowanym. Najprościej jest podzielić oświadczenie o kolizji na kilka części.

Elementy, które obowiązkowo musi zawierać oświadczenie o kolizji 

Formułując oświadczenie kolizji drogowej, pamiętaj, by zawrzeć tam następujące informacje:

 • okoliczności – chodzi przede wszystkim o to, co się wydarzyło, gdzie, o jakiej porze dnia lub nocy, w jaki sposób doszło do sytuacji drogowej, co stało się w jej wyniku. Do oświadczenia sprawcy kolizji drogowej możesz dołączyć szkic sytuacji, mapkę lub inny rysunek umożliwiający zrozumienie przebiegu wydarzenia;
 • opis powstałych uszkodzeń auta poszkodowanego – w miarę możliwości jak najdokładniej ujmij, jakie elementy pojazdu zostały uszkodzone i w jakim stopniu. Pamiętaj, by zawrzeć informację, że wnioski są oparte na pobieżnych oględzinach.
 • opis uszkodzeń w pojeździe sprawcy – powinien zawierać tak samo zredagowane informacje dotyczące skutków widocznych na pojeździe;
 • informacje o innych uszkodzeniach – w tym miejscu warto zawrzeć dane związane z ewentualnymi uszkodzeniami przewożonych przedmiotów;
 • informacje o świadkach zdarzenia.

Podpis na oświadczeniu o kolizji drogowej powinien złożyć zarówno sprawca, jak i poszkodowany. Wielu kierowców wykorzystuje także zdjęcia pojazdów po kolizji, które dodatkowo mogą świadczyć o rzetelności przedstawionych wyżej informacji.

Co zrobić po spisaniu oświadczenia o kolizji drogowej?

Kompletne i podpisane oświadczenie kolizji powinno trafić w ręce poszkodowanego. To on jest zobowiązany do tego, by rozpocząć procedurę likwidacji szkody. Jeżeli nim jesteś, powinieneś udać się do jednej z placówek firmy ubezpieczającej sprawcę i przedstawić wymagane dokumenty agentowi. Niektóre firmy nie wymagają osobistej obecności i takie formalności możesz załatwić telefonicznie lub poprzez zgłoszenie online.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest opcja BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód. W takim przypadku jako poszkodowany nie musisz szukać placówki lub kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy. Możesz zgłosić sprawę do swojego ubezpieczyciela, jeżeli należy do programu. Kluczowym warunkiem jest uczestnictwo w BLS przez obie firmy generujące uczestnikom zdarzenia polisy OC.

Oświadczenie kolizji a likwidacja szkody

W dalszej kolejności procedura działania jest tożsama ze standardowym przebiegiem sprawy. Ubezpieczyciel, otrzymując oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, uruchamia proces likwidacji szkody. W tym celu ustala rzetelność przedstawionych dokumentów, ustala czy zostały dostarczone w komplecie i przechodzi do weryfikacji szkód powstałych na skutek stłuczki. Potem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu należną kwotę, obliczoną na podstawie kosztorysu lub rozlicza się w formie bezgotówkowej z warsztatem zajmującym się naprawą auta.

Likwidacja szkody a sprawca

Co robić w sytuacji, gdy to ty jesteś jej sprawcą? Dużo zależy od tego, w jakim stopniu ubezpieczony jest twój pojazd. Oświadczenie o kolizji pozwoliło ci zaoszczędzić na mandacie, więc w pewnym stopniu zarobiłeś na pokrycie szkód w swoim pojeździe. Jeżeli bazujesz jedynie na ubezpieczeniu OC, niestety wszelkie szkody powstałe w twoim aucie będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Kolizja drogowa a ubezpieczenie AC

Nieco inaczej sprawa wygląda gdy masz AC. W takim przypadku możesz wystąpić o wypłatę odszkodowania, nawet jeśli ty spowodowałeś wypadek lub kolizję. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia ci świadczenia na podobnej zasadzie, jak w przypadku poszkodowanego. Możesz zdecydować się na rozliczenie gotówkowe i samodzielnie dokonać naprawy pojazdu lub wybrać drugą opcję i pozostawić likwidację szkody zakładowi mechanicznemu, z którym rozliczy się ubezpieczyciel. Oczywiście zabieganie o AC już po incydencie nie da ci możliwości wyrażania roszczenia o odszkodowanie. Dlatego odpowiednio wcześniej rozważ, czy nie powinieneś nabyć takiej polisy. 

Oświadczenie o kolizji – skuteczne zabezpieczenie, które warto spisywać!

Sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej to alternatywa dla wzywania policji w przypadku drobnej kolizji drogowej. Jeżeli zdarzenie, w którym uczestniczyłeś, zakończyło się wyłącznie stratami materialnymi i nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, warto rozważyć spisanie oświadczenia kolizji. Ułatwi to całą sprawę i znacząco skróci jej czas. Należy dopilnować, by sprawca kolizji jednoznacznie przyznał się do winy. Dokument powinien być spisany klarownie i zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące kierowców uczestniczących w zdarzeniu.

Archiwum: marzec 2021