Bądź na bieżąco

Czego szukasz?

oświadczenie kolizji
oświadczenie kolizji

Prawo

Oświadczenie kolizji – oszczędność czasu czy ryzykowne rozwiązanie?

Jeżeli uczestniczyłeś w stłuczce, w której nikt nie odniósł obrażeń, możesz zdecydować się na oświadczenie kolizji. Chroni ono przed mandatem sprawcę, ale każdemu uczestnikowi incydentu oszczędza czasu. Kiedy można je spisać, co musi zawierać? O tym poniżej.

O oświadczeniu kolizji słów kilka

Wystarczy chwila nieuwagi, żeby w zatłoczonym mieście lub  na lokalnej drodze doszło do incydentu drogowego. Nie myśl, że ciebie to nie spotka, bo takie sytuacje dzieją często w najmniej spodziewanych momentach. W takiej sytuacji (jeżeli jesteś sprawcą stłuczki) oświadczenie o kolizji może być bardzo praktyczne. Po co się je sporządza?

Oświadczenie sprawcy wypadku – jaki jest jego cel?

Przede wszystkim spisanie przebiegu incydentu w formie oświadczenia o kolizji drogowej sporządza się, by… oszczędzić czas. Kierowcy, między którymi doszło do przymusowego spotkania, mogą wezwać policję na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzą wywiad i ustalą, co się wydarzyło. Trwa to jednak bardzo długo, a sprawca zawsze wtedy jest ukarany mandatem. I właśnie tego można uniknąć, decydując się na oświadczenie o kolizji. Kiedy jednak nie można zastosować prawa o zredagowaniu takiego pisma?

Oświadczenie sprawcy – kiedy nie obowiązuje?

Musisz mieć świadomość, że stłuczka i szkoda parkingowa to jedyne opcje, w których możliwe jest spisanie oświadczenia o kolizji drogowej. W momencie wypadku, podczas których doszło do uszczerbku na zdrowiu jednego lub więcej uczestników albo śmierci kogokolwiek, niezbędne jest wezwanie policji. Oświadczenie sprawcy wypadku nie ma w takich momentach żadnego zastosowania.

Zobacz też:
Kara za brak OC 2021 – co grozi kierowcy bez ważnego ubezpieczenia samochodu?

Dlaczego nie każdy chce spisać oświadczenie o kolizji?

Pamiętaj też, że jeśli jesteś inicjatorem stłuczki, osoba poszkodowana nie musi zgadzać się na sporządzanie oświadczenia kolizji bez obecności funkcjonariuszy. Często ma to związek z trudnościami w jednomyślnym sformułowaniu wniosków na takim piśmie, szczególnie że cały proces odbywa się pod wpływem silnych emocji. Jeżeli nie masz przy sobie gotowego formularza, który mógłby posłużyć do zredagowania oświadczenia o kolizji drogowej, próba spisania go na dowolnym kawałku papieru może okazać się niemożliwa.

Kolejną przyczyną niechęci do spisania oświadczenia o kolizji może być nieufność. Osoby, które nie są sprawcami incydentu, mogą obawiać się podawania swoich danych osobowych nieznajomemu. W szczególności jeżeli są niepewne co do możliwości uzyskania odszkodowania po zaistniałej sytuacji jedynie na podstawie oświadczenia o kolizji. Dlatego „na wszelki wypadek” skłonne są bardziej do wezwania policji. A to, w przypadku sprawcy oznacza pewny mandat.

Ubezpieczyciele podczas analizowania oświadczenia o kolizji sprawdzają rzetelność przedstawionych tam informacji. Jeżeli zostało ono spisane jedynie w obecności dwóch kierowców, może dojść do sytuacji, że sprawca zmieni swoje zeznania. Tego właśnie obawiają się osoby poszkodowane, bo może to utrudnić lub wręcz uniemożliwić im uzyskanie odszkodowania. Bardzo dobrym wyjściem z tej sytuacji jest wspólne udanie się do placówki ubezpieczyciela i spisanie dokumentu w jego obecności. Jeżeli jednak nie ma na to szans, a obie strony chcą mieć pewność rzetelności, oświadczenie kolizji musi zostać sformułowane precyzyjnie i zawierać konkretne dane obu stron z listą świadków.

Co powinno zawierać oświadczenie o kolizji?

Początek oświadczenia o kolizji drogowej jest bardzo podobny do zawarcia umowy kupna–sprzedaży pojazdu. Dlatego w pierwszej kolejności należy w nim zawrzeć:

 • dane osobowe i adresowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy, jego numer i serię), które dotyczą obu kierowców;
 • informacje o pojazdach, które wzięły udział w incydencie (modele, marki, numery rejestracyjne oraz dane o właścicielach pojazdów na podstawie wpisów w dowodach rejestracyjnych);
 • informacje o ubezpieczeniu OC pojazdu sprawcy (pełna nazwa zakładu ubezpieczającego, numer polisy i data jej ważności).
Zobacz też:
Czy mandaty się przedawniają?

Warto, abyś wiedział, że dwa pierwsze punkty dotyczące oświadczenia kolizji dotyczą obu kierowców. Informacje te koniecznie muszą zostać zawarte w takim dokumencie, aby mógł on stanowić podstawę do ubiegania się o ubezpieczenie. Punkt trzeci dotyczy jedynie sprawcy i nie ma konieczności zawierać w nim danych dotyczących ubezpieczenia poszkodowanego. Dalsza część to pisemne oświadczenie, które musi zostać bardzo precyzyjnie zredagowane.

Jak redagować oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Jeżeli pierwszy punkt masz już za sobą pora na sformułowanie istotnych faktów. Przede wszystkim oświadczenie sprawcy musi bezpośrednio i jasno pokazywać, kto jest poszkodowany, a kim jest sprawca. W ten sposób zmiana zeznań w momencie weryfikacji pisma przez ubezpieczyciela będzie bardzo trudna. Pamiętaj, by nie pomylić poszkodowanego z kierującym pojazdem. Za osobę taką uznaje się tylko właściciela auta.

Czego unikać w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Aby uniknąć wszelkich komplikacji, powinieneś stosować w piśmie o kolizji jednoznaczne frazy. Unikaj następujących zwrotów:

 • doszło do stłuczki;
 • wydarzył się wypadek;
 • miał miejsce incydent drogowy;
 • doszło do szkody parkingowej pomiędzy.

W ten sposób zaciemnia się obraz sytuacji i nie precyzuje faktów. Trudno jednoznacznie orzec, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Dlatego w treści oświadczenia o kolizji  lepiej zawrzeć następujące frazy:

 • sprawcą stłuczki jest;
 • doprowadziłem do szkody parkingowej;
 • jestem sprawcą wypadku.

Treść oświadczenia sprawcy o kolizji

W momencie, gdy jesteś sprawcą zdarzenia drogowego, powinieneś spisać je w obecności poszkodowanego i używać pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja). Dzięki temu oświadczenie o kolizji będzie wiarygodne. Pamiętaj, aby nie redagować oświadczenia o kolizji drogowej samodzielnie. Poszkodowany ma prawo zgodzić się bądź nie z treścią sformułowanego przez ciebie dokumentu. Dlatego wszystko, co w nim zawrzesz, zawsze uzgadniaj z poszkodowanym. Pozwoli ci to uniknąć trudności w dalszym rozwoju sprawy.

Elementy, które obowiązkowo musi zawierać oświadczenie o kolizji 

Formułując oświadczenie o kolizji drogowej, pamiętaj, by zawrzeć tam następujące informacje:

 • okoliczności – chodzi przede wszystkim o to, co się wydarzyło, gdzie, o jakiej porze dnia lub nocy, w jaki sposób doszło do sytuacji drogowej, co stało się w jej wyniku. Do oświadczenia sprawcy możesz dołączyć szkic sytuacji, mapkę lub inny rysunek umożliwiający zrozumienie przebiegu wydarzenia;
 • opis powstałych uszkodzeń auta poszkodowanego – w miarę możliwości jak najdokładniej ujmij, jakie elementy pojazdu zostały uszkodzone i w jakim stopniu. Pamiętaj, by zawrzeć informację, że wnioski są oparte na pobieżnych oględzinach.
 • opis uszkodzeń w pojeździe sprawcy – powinien zawierać tak samo zredagowane informacje dotyczące skutków widocznych na pojeździe;
 • informacje o innych uszkodzeniach – w tym miejscu warto zawrzeć dane związane z ewentualnymi uszkodzeniami przewożonych przedmiotów;
 • informacje o świadkach zdarzenia.
Zobacz też:
Zakaz zatrzymywania i zakaz postoju – czy oznaczają to samo?

Podpis na oświadczeniu o kolizji powinien złożyć zarówno sprawca, jak i poszkodowany. Wielu kierowców wykorzystuje także zdjęcia pojazdów po kolizji, które dodatkowo mogą świadczyć o rzetelności przedstawionych wyżej informacji.

Co zrobić po spisaniu oświadczenia o kolizji drogowej?

Kompletne i podpisane oświadczenie kolizji powinno trafić w ręce poszkodowanego. To on jest zobowiązany do tego, by rozpocząć procedurę likwidacji szkody. Jeżeli nim jesteś, powinieneś udać się do jednej z placówek firmy ubezpieczającej sprawcę i przedstawić wymagane dokumenty agentowi. Niektóre firmy nie wymagają osobistej obecności i takie formalności możesz załatwić telefonicznie lub poprzez zgłoszenie online.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest opcja BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód. W takim przypadku jako poszkodowany nie musisz szukać placówki lub kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy. Możesz zgłosić sprawę do swojego ubezpieczyciela, jeżeli należy do programu. Kluczowym warunkiem jest uczestnictwo w BLS przez obie firmy generujące uczestnikom zdarzenia polisy OC.

Likwidacja szkody na podstawie oświadczenia kolizji

W dalszej kolejności procedura działania jest tożsama ze standardowym przebiegiem sprawy. Ubezpieczyciel, otrzymując oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, uruchamia proces likwidacji szkody. W tym celu ustala rzetelność przedstawionych dokumentów, ustala czy zostały dostarczone w komplecie i przechodzi do weryfikacji szkód powstałych na skutek stłuczki. W dalszym kroku ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu należną kwotę obliczoną na podstawie kosztorysu lub rozlicza się w formie bezgotówkowej z warsztatem zajmującym się naprawą auta.

Likwidacja szkody a sprawca

Co robić w sytuacji, gdy to ty jesteś jej sprawcą? Dużo zależy od tego, w jakim stopniu ubezpieczony jest twój pojazd. Oświadczenie o kolizji dało ci oszczędności w postaci braku mandatu, więc w pewnym stopniu zarobiłeś na pokrycie szkód w swoim pojeździe. Jeżeli bazujesz jedynie na ubezpieczeniu OC, niestety wszelkie szkody powstałe w twoim aucie będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. To z pewnością bardzo bolesne, ale niestety taka jest rzeczywistość.

Zobacz też:
Parkowanie na chodniku – kiedy można to zrobić?

Kolizja drogowa a ubezpieczenie AC

Nieco inaczej sprawa wygląda gdy masz AC. W takim przypadku możesz wystąpić o wypłatę odszkodowania, nawet jeśli ty spowodowałeś wypadek lub kolizję. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia ci świadczenia na podobnej zasadzie, jak w przypadku poszkodowanego. Możesz zdecydować się na rozliczenie gotówkowe i samodzielnie dokonać naprawy pojazdu lub wybrać drugą opcję i pozostawić likwidację szkody zakładowi mechanicznemu, z którym rozliczy się ubezpieczyciel. Oczywiście zabieganie o AC już po incydencie nie da ci możliwości wyrażania roszczenia o odszkodowanie. Dlatego odpowiednio wcześniej rozważ, czy nie powinieneś nabyć takiej polisy. 

Oświadczenie o kolizji – podsumowanie

Jeżeli jesteś sprawcą, możesz zadbać o to, by oświadczenie kolizji zostało napisane precyzyjnie i zgodnie z prawdą. Dzięki niemu możesz oszczędzić środki na mandat i obowiązkowo przydzielone w ramach stłuczki punkty karne. Natomiast jeżeli jesteś poszkodowany i sprawca namawia cię na napisanie takiego dokumentu, postaraj się zadbać, by miało wszystkie powyższe informacje w swojej treści. Pomoże ci to uniknąć trudności związanych ze zmianą zeznań lub uznaniem dokumentu za nieważny przez ubezpieczyciela.

Piotr Żandarowski

Zawodowo buduje drogi, mosty i tunele, jednak jego pasją jest jazda poza utwardzonymi szlakami. Zarówno w pełnym wymiarze, jak i w skali. W bagażniku zawsze ma największy zestaw kluczy i podręcznik „Sam naprawiam…”

Sprawdź także

Wiadomości

Mieszkańcy Łodzi mogli dziś oglądać nietypowy wypadek. Kierowca pod wpływem alkoholu nie zapanował nad niezwykle mocnym silnikiem Ferrari 488 na śliskiej nawierzchni i rozbił...

Wiadomości

Kierowcom na ulicach dużych miast dosyć często puszczają nerwy. Przeważnie jednak kończy się to energicznym wciskaniem klaksonu, żywą gestykulacją czy używaniem słów powszechnie uważanych...

Wiadomości

W piątkowy poranek doszło do dramatycznego w skutkach wypadku, jaki miał miejsce na jednym z odcinków trasy S1. Niestety, zginęły w nim dwie osoby....

Wiadomości

Tym razem nie powiodła się próba bezczelnej kradzieży auta na myjni. Nagrania z monitoringu pokazują trzeźwość umysłu kobiety, która ani myślała oddawać auta bez...

Wiadomości

Euro NCAP sprawdził bezpieczeństwo nowej Dacii, Volkswagena oraz Skody. O ile niemieckie i czeskie auto dostały bardzo oceny, Dacia wypadła po prostu fatalnie. Nowe...

Wiadomości

Po Polsce jeździ coraz więcej samochodów. Wygląda na to, że z roku na rok nasz rynek motoryzacyjny staje się coraz bardziej potężny. Do Niemiec...

Wiadomości

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Za zabicie pieszego kierowca może trafić do więzienia na długie lata. On jednak twierdzi, że to ofiara wtargnęła na...

Wiadomości

Niezwykle niebezpieczne zachowanie kierowców trzech ciężarówek zarejestrował jeden z kierowców pod Poznaniem. Wszystkie trzy pasy autostrady A2 były zablokowane przez sześć kilometrów

Wiadomości

Już w najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb zmarłego w ubiegłym tygodniu księcia Filipa. Trumnę z jego ciałem przewiezie specjalnie przygotowany model Land Rovera

Wiadomości

Kierowcy podróżujący jedną z włoskich autostrad w zeszłą sobotę musieli doznać szoku. Wprost na nich jechała... ciężarówka. Aż trudno uwierzyć, że nikt nie ucierpiał...

Zobacz także

Prawo

Kierowanie samochodem bez prawa jazdy może odnosić się do dwóch rodzajów sytuacji. Kierujący albo nie ma dokumentu przy sobie podczas prowadzenia samochodu, albo nie...

Porady

Jazda samochodem to czysta przyjemność. Warto, jednak żebyś pamiętał o tym, które podzespoły pojazdu są niezbędne dla jego funkcjonowania. To, co można znaleźć pod...

Porady

Młodzi kierowcy zastanawiają się często, ile czeka się na prawo jazdy. Oczekiwanie trwa zwykle kilkanaście dni, a postępy w wyrabianiu dokumentu można sprawdzić przez...

Porady

Mycie silnika samochodu jest prostsze, niż się wydaje. Potrzebujesz jedynie myjki ciśnieniowej lub zwykłego węża i odpowiedniego detergentu. Możesz też zdecydować się na oddanie...

Porady

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie może być mylone z wyrejestrowaniem samochodu. To czynność konieczna, jeżeli auto zmienia właściciela. Możesz zrobić to osobiście albo przez...

Prawo jazdy

Chcesz poczuć wiatr we włosach i adrenalinę szybciej krążącą w żyłach? Marzysz o jeździe na własnym motocyklu? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić, żeby prowadzić...

Porady

Niska transparentność rynku pojazdów używanych to wciąż problem, o którym wie niewiele potencjalnych klientów aut. Zrozumienie patologicznych sytuacji i schematów rządzących nadal tą szczególną...

Porady

Zakup auta poprzedzony jest wieloma rozważaniami co do marki i modelu pojazdu, jego wielkości, a później poszukiwaniami odpowiedniej oferty sprzedaży nowego lub używanego auta....