W skrócie:

  • W przypadku potrącenia dzikiego zwierzęcia ważne jest zachowanie ostrożności i zgłoszenie zdarzenia odpowiednim służbom.
  • Konieczne jest również sporządzenie dokładnej dokumentacji dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Warto być świadomym praw i obowiązków kierowcy oraz unikać zderzeń ze zwierzyną przez zachowanie ostrożności na drogach.

Potrącenie sarny – odszkodowanie z OC. Co trzeba wiedzieć?

Co wiąże się z potrąceniem sarny? Odszkodowanie OC może zniwelować skutki wypadku? Jest to zagadnienie, które może dotyczyć każdego kierowcy. W sytuacji zderzenia z sarną czy innym dzikim zwierzęciem istotne jest, aby zachować ostrożność i odpowiednio zgłosić potrącenie odpowiednim służbom. Ważne jest też, aby w miejscu zdarzenia sporządzić odpowiednią dokumentację, która może okazać się niezbędna przy ubieganiu się o odszkodowanie. Policja oraz ubezpieczyciel są instytucjami, z którymi trzeba się skontaktować w takiej sytuacji.

Zderzenie z dzikiem lub kolizja z sarną są zdarzeniami, które mogą się wydarzyć nieoczekiwanie. Ważne jest, aby kierowca znał swoje prawa i wiedział, jakie kroki podjąć po takim incydencie. Zwracając się do zarządcy drogi i zgłaszając szkody, można liczyć na odszkodowanie. Proces ten wymaga odpowiedniej dokumentacji, a także świadomości, jakie warunki ubezpieczenia obowiązują w ramach polisy OC i AC.

Sposoby na uzyskanie odszkodowania po kolizji z dziką zwierzyną

Czy po zdarzeniu drogowym z udziałem dzikich zwierząt, kierowca może zwrócić się o odszkodowanie? Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie szkód powstałych w wyniku potrącenia zwierzęcia, natomiast polisa AC pokrywa uszczerbek na zdrowiu czy też inne uszkodzenia pojazdu. Przed zgłoszeniem szkód, warto zasięgnąć informacji o ogólnych warunkach ubezpieczenia, aby być pewnym swoich praw.

Kolizja drogowa z dzikimi zwierzętami, takimi jak sarny czy dziki, może spowodować znaczne szkody materialne. Uzyskanie odszkodowania w takich okolicznościach wymaga szczegółowej dokumentacji, w tym sporządzenia notatki z miejsca zdarzenia oraz wezwania policji, która dokona oficjalnej weryfikacji okoliczności zdarzenia. Proces wypłaty odszkodowania może być skomplikowany, dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa i możliwości uzyskania odszkodowania.

Czy można uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Zarządca drogi będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania za zniszczony pojazd, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim należy mu udowodnić, że nie zadbał o zabezpieczenie drogi, którą miał się zajmować. Może to zrobić na kilka sposobów:

  • poprzez budowę ogrodzeń uniemożliwiających zwierzętom wejście na drogę;
  • poprzez budowę wiaduktów oraz śluz dla zwierząt;
  • ustawienie znaku A-18b (uwaga dzikie zwierzęta).

Jeśli zostały spełnione następujące przesłanki, kierowca raczej nie otrzyma odszkodowania z OC sprawcy (zarządcy drogi).

Działania, które należy podjąć na miejscu zdarzenia

Na miejscu kierowca powinien przede wszystkim zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oznakowanie miejsca wypadku jest konieczne, by ostrzec innych użytkowników drogi. Należy ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne Następnie, trzeba powiadomić policję lub straż miejską (jeśli wypadek wydarzył się w mieście) i koło łowieckie o potrąceniu sarny lub innego dzikiego zwierzęcia, zgłaszając wszelkie powstałe szkody. W oczekiwaniu na służby nie można zbliżać do zwierzęcia. Jego reakcja jest trudna do przewidzenia, może stanowić zagrożenie dla kierowcy.

Dodatkowo należy sporządzić odpowiednią dokumentację, zawierającą fotografie uszkodzeń oraz notatki na temat zdarzenia. Dzięki temu będzie możliwość uzasadnienia swoich roszczeń wobec ubezpieczyciela. Dostać odszkodowanie można także drogą sądową, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty. Wówczas odszkodowanie za kolizję może być uzyskane za pośrednictwem sądu, na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

Porady na przyszłość: jak unikać zderzeń ze zwierzyną leśną?

Aby uniknąć zderzenia z sarną czy innym dzikim zwierzęciem, istotne jest, aby zwracać uwagę na znaki ostrzegające oraz zawsze zachowywać ostrożność na drogach przechodzących przez tereny zasiedlone przez dziką zwierzynę. W przypadku zauważenia znaku ostrzegawczego A-18b należy zmniejszyć prędkość i przygotować się na możliwość niespodziewanego przebiegnięcia zwierzyny przez jezdnię.

Kierowcy powinni także być świadomi, że umyślne potrącenie zwierzęcia jest karalne i może skutkować surowymi konsekwencjami. Dlatego też nawet w przypadku zderzenia ze zwierzęciem, ważne jest, aby zgłosić potrącenie sarny i nie opuszczać miejsca zdarzenia bez sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Odpowiedzialność i świadomość prawna są kluczowe dla ochrony swoich interesów i możliwości uzyskania odszkodowania.

Kiedy dochodzi do wypadków z udziałem zwierząt?

Wiadomo, że na drodze zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność. Jednak do kolizji ze zwierzęciem najczęściej dochodzi wczesną wiosną (kwiecień, maj) oraz jesienią (październik, listopad) po zapadnięciu zmroku. Wtedy są najbardziej aktywne – następuje ich okres godowy, migrują w poszukiwaniu pożywienia. Trzeba pamiętać, że to ludzie naruszyli ich siedliska!

Wykup dodatkową polisę!

Aby zabezpieczyć się przed skutkiem potrącenia sarny, odszkodowanie OC nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zwykle trudno udowodnić zarządcy drogi, że dopuścił się zaniedbań. Dlatego najlepiej chronić się na własną rękę, wykupując polisę NNW lub AC. Wtedy poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w ramach umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Otrzymuje środki na naprawdę lub wymianę zniszczonego auta – warto więc się o to zatroszczyć.

Potrącenie sarny – odszkodowanie OC. Podsumowanie

W przypadku zderzenia z dziką zwierzyną ważne jest, aby kierowcy byli świadomi swoich praw i obowiązków. Przygotowanie się na takie sytuacje może nie tylko chronić przed finansowymi stratami, ale także pomóc w unikaniu niebezpiecznych sytuacji na drodze w przyszłości. Zawsze trzeb działać zgodnie z prawem i zachowywać ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Archiwum: październik 2023