W skrócie:

  • Ubezpieczenie NNW samochodu to dobrowolna polisa, która chroni kierowcę i pasażerów przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.
  • Umożliwia otrzymanie odszkodowania niezależnie od winy osoby ubezpieczonej.
  • Koszt polisy NNW jest relatywnie niski w porównaniu z oferowaną ochroną, ale przed zakupem należy dokładnie sprawdzić jej zakres.

Czym jest ubezpieczenie NNW samochodu – czy warto kupić?

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, to dobrowolny typ polisy, który daje ochronę kierowcy i pasażerom pojazdu w przypadku uszczerbku na zdrowiu czy w przypadku śmierci. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, które chroni sprawcę wypadku przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu, NNW chroni życie i zdrowie ubezpieczonego i pasażerów auta. Jest to polisa zaliczana do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych. Każdy kierowca powinien pomyśleć o ubezpieczeniu NNW samochodu, czy warto je mieć?

Jak działa ubezpieczenie NNW samochodu?

W przypadku polisy NNW kierowca poszkodowany w wypadku drogowym może otrzymać odszkodowanie niezależnie od ustalenia sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie zgodnie z umową ubezpieczenia NNW, uwzględniając okoliczności wypadku, wysokość odszkodowania i sumę ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest na skutek szkód ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy. Wszystko to jest opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

W przeciwieństwie do polisy OC ubezpieczenie NNW (podobnie jak AC) nie jest obowiązkowe. Warto się jednak nad nim zastanowić, ponieważ dzięki NNW możesz nie martwić się tak bardzo skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Zakres ochrony NNW

Zakres ochrony NNW obejmuje sytuacje, w których dochodzi do nieszczęśliwych wypadków podczas używania auta, wsiadania i wysiadania z pojazdu, jak również podczas czynności związanych z eksploatacją. Należy do nich między innymi tankowanie, mycie czy drobne naprawy. Ciekawym elementem jest to, że NNW chroni nie tylko kierowcę, ale również zdrowie i życie pasażerów pojazdu. O wypłatę odszkodowania z NNW poszkodowani mogą ubiegać się niezależnie od otrzymania rekompensaty z OC sprawcy. Również on jest objęty ochroną ubezpieczeniową – nie ma tu wpływu jego wina.

Ubezpieczenie NNW samochodu – kwestia finansów

Koszt ubezpieczenia NNW zależy od wielu czynników, między innymi od wybranej sumy ubezpieczenia, wieku i doświadczenia kierowcy, a także modelu samochodu. Cena NNW nie jest wysoka, szczególnie w porównaniu z ochroną, jaką oferuje. Warto mieć NNW, zwłaszcza biorąc pod uwagę ryzyko związane z ruchem pojazdu i użytkowaniem pojazdu.

Ubezpieczenie NNW samochodu – co warto sprawdzić?

Przed zakupem ubezpieczenia NNW należy dokładnie sprawdzić zakres ochrony. Ubezpieczyciel musi jasno określić sytuacje, w których polisa obejmuje kierowcę i pasażerów samochodu. Ponadto należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia – oznacza ona maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel może wypłacić jako odszkodowanie. Przy zakupie ubezpieczenia NNW należy również sprawdzić, czy polisa OC kierowcy jest aktualna, jako że jest ona obowiązkowa.

Ubezpieczenie NNW samochodu – czy warto? Podsumowanie

Ubezpieczenie NNW samochodu – czy warto? To pytanie, które powinien zadać sobie każdy kierowca. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od ustalenia sprawcy. Warto mieć NNW, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko związane z ruchem drogowym. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, warto dokładnie sprawdzić m.in. zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, a także upewnić się, że ubezpieczenie OC jest aktualne.

Archiwum: lipiec 2023