Każdy ubezpieczający chce odzyskać jak najwięcej środków za uszkodzony lub zniszczony samochód. Suma ubezpieczenia wpływa na wysokość odszkodowania, ale nie pokazuje, ile pieniędzy rzeczywiście trafi do poszkodowanego. Poza tym istnieją aż 4 jej rodzaje. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Po prostu przeczytaj!

Co to jest suma ubezpieczenia AC?

Dla ubezpieczyciela suma ubezpieczenia jest maksymalnym progiem odpowiedzialności, jaką ponosi w momencie zniszczenia mienia. Ma też odzwierciedlenie w interesach ubezpieczanego. Stanowi bowiem górny poziom odszkodowania otrzymywanego np. w momencie orzeczenia szkody całkowitej. Ustalenie, co to jest suma ubezpieczenia AC czy innej ochrony, ma przełożenie na realną wartość mienia. 

Warto zaznaczyć, że suma ubezpieczenia nie jest tym samym, co gwarantowana suma ubezpieczenia, znana również pod pojęciem sumy gwarancyjnej. W pierwszym przypadku zawsze jest ona ustalana indywidualnie. W drugim natomiast jest z góry narzucona przez Ustawodawcę.

Suma ubezpieczenia AC – czy decyduje o wysokości odszkodowania?

Odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Suma ubezpieczenia ma wpływ na poziom świadczenia, ale nie jest jedyną zmienną, która o nim decyduje. Jak to rozumieć? 

Towarzystwo ubezpieczeniowe podczas wyliczania wartości powstałej szkody bierze pod uwagę wartość rynkową pojazdu. Sprawdza się ją np. przez narzędzie Info-Expert. Suma ubezpieczenia AC pokazuje, jakiego progu odszkodowania ubezpieczyciel nie może przekroczyć. Dlatego czasem rzeczywiście możesz otrzymać tyle, ile stanowi suma ubezpieczenia. Jednak w pewnych przypadkach nie będzie to kwota zbieżna z wartością pojazdu.

Suma ubezpieczenia pojazdu i jej rodzaje

Aby dobrze zrozumieć pojęcie sumy ubezpieczenia, trzeba rozróżnić jej 4 odmiany:

  • stałą;
  • zmienną;
  • redukcyjną;
  • odnawialną.

Jak widzisz, suma ubezpieczenia pojazdu nie oznacza tego samego w każdym przypadku. Sprawdź dokładne opisy jej rodzajów.

Stała suma ubezpieczenia – czym jest?

To rozwiązanie proponowane jest głównie posiadaczom samochodów świeżo zakupionych w salonie lub maksymalnie kilkuletnich. Suma ubezpieczenia na poziomie stałym polega na utrzymaniu pierwotnej wartości ruchomości przez cały okres ubezpieczeniowy. Oznacza to w zasadzie tyle, że moment powstania szkody nie ma wpływu na wartość rynkową pojazdu. Stała suma ubezpieczenia zabezpiecza cię przed utratą wartości, która jest naturalna wraz z kolejnymi latami użytkowania samochodu.

Czy stała suma ubezpieczenia AC ma same zalety? Niestety nie. Poza utrzymaniem wartości pojazdu na niezmiennym poziomie przez rok, klient musi liczyć się również z ograniczeniami. Do tych należy wspomniany już wiek pojazdu, zwykle nieprzekraczający 3 lat. Gdy posiadasz starszy samochód, musisz dopłacić do takiego pakietu. Poza tym, suma ubezpieczenia w formie stałej jest droższa od innych produktów AC.

Zmienna suma ubezpieczenia – na czym polega?

Ten produkt jest zarezerwowany głównie dla posiadaczy starszych aut. Zmienna suma ubezpieczenia samochodu wpływa na określenie wartości ruchomości w momencie doznania szkody. Nie ma przy tym znaczenia, ile lat ma auto ani jak długo je użytkujesz. Możesz ubezpieczyć w ten sposób również nowy samochód, choć jest to zdecydowanie mniej korzystne. Dlaczego?

Wyobraź sobie, że posiadasz zmienną sumę ubezpieczenia w swoim AC. Twoje auto z salonu ulega wypadkowi w 10 miesiącu obowiązywania polisy. Kupiłeś je za 75 000 zł, a w momencie wypadku i orzeczenia szkody całkowitej, jego wartość wyceniana jest na 65 000 zł. Odejmując wartość wraku (3000 zł) i sumę udziału własnego (niekiedy nawet 10%), ubezpieczyciel wypłaca ci 55 500 zł. Tracisz więc nawet 20 tysięcy!

Redukcyjna suma ubezpieczenia pojazdu – co to znaczy?

To wyjątkowo niefortunna opcja dla ludzi, których dosięga sporo nieszczęśliwych wypadków. Taka suma ubezpieczenia nazywana jest również konsumpcyjną. Polega na zmniejszaniu wysokości kolejnego odszkodowania o wartość poprzednio wypłacanego świadczenia. Oznacza to w praktyce tyle, że każda kolejna likwidowana szkoda powoduje zmniejszenie wysokości sumy ubezpieczeniowej.

W drastycznych przypadkach, gdy uzyskujesz odszkodowanie, a potem doznajesz szkody całkowitej w jednym okresie ubezpieczeniowym, możesz otrzymać o wiele mniej, niż warty jest pojazd w chwili jego kradzieży. Taki pakiet oczywiście jest tańszy, ale nie jest zalecany osobom parkującym na niestrzeżonych miejscach.

Odnawialna suma ubezpieczenia AC pojazdu

Jest to sytuacja odmienna od wyżej opisywanej. Gdy wykupujesz pakiet AC z odnawialną sumą ubezpieczenia, nie musisz obawiać się o poniesione szkody w trakcie trwania ubezpieczenia. Oczywiście, zapłacisz za taką polisę nieco więcej niż w przypadku opcji konsumpcyjnej. Jednak ma ona tę wartość, że żadna poniesiona szkoda nie wpływa na wartość auta. Oznacza to, że jeśli zlikwidujesz szkodę o wartości 10 000 zł, a potem ktoś skradnie ci samochód, twój ubezpieczyciel określa jego wartość, nie odejmując wypłaconego wcześniej świadczenia.

Suma ubezpieczenia a pojęcie nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia

To dwie sprawy, które koniecznie musisz zrozumieć. Suma ubezpieczenia zawsze ma związek z wysokością maksymalnego świadczenia, ale nie gwarantuje otrzymania właśnie takiej kwoty. W grę wchodzi nadubezpieczenie lub niedoubezpieczenie. 

Nadubezpieczenie – co to jest?

To pojęcie oznacza określenie sumy ubezpieczenia pojazdu ponad jego faktyczną wartość. W teorii można więc zyskać. Jednak nie każdy ubezpieczyciel zgadza się na takie rozwiązanie. Zwykle jest tak, że suma ubezpieczenia samochodu określona powyżej jego wartości nie podniesie odszkodowania. Jest ono bowiem wypłacane na podstawie realnej wartości ruchomości.

Niedoubezpieczenie – definicja

Z drugiej strony jest pojęcie niedoubezpieczenia. Pojawia się wtedy, gdy wraz z trwaniem umowy ubezpieczenia wartość obiektu wzrasta lub suma ubezpieczenia była niższa od pierwotnej wartości. W przypadku aut raczej nie ma takich sytuacji, chyba że mowa o egzemplarzach unikalnych. W praktyce oznacza to, że posiadacz przedmiotu otrzyma odszkodowanie o ustalonej wartości sumy ubezpieczenia nawet, jeśli w chwili szkody całkowitej pojazd wart był więcej, niż w momencie wykupienia polisy.

Suma ubezpieczenia – podsumowanie artykułu

Nie chcesz stracić na wartości auta w momencie likwidowania szkody? Bardzo dobrze zapoznaj się z pakietami ubezpieczenia AC w wybranym TU. Wtedy będziesz miał pewność, czy oferowana suma ubezpieczenia rzeczywiście jest adekwatna do twojej sytuacji.

Archiwum: październik 2021