Stłuczka to zdarzenie, którego nikt nie chciałby doświadczyć. Jest to kolizja drogowa, w której uczestniczą najczęściej pojazdy osobowe. Najważniejsze jest, aby zachować spokój i przestrzegać procedur. Sprawca kolizji ma obowiązek niezwłocznie zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś sprawcą stłuczki, masz prawo do otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia OC, które pokryje koszty naprawy pojazdu drugiej strony. A co z odszkodowaniem na naprawę twojego samochodu? Czytaj dalej!

Jakie polisy ubezpieczeniowe posiadasz? Ubezpieczenie OC

Jesteś sprawcą wypadku. Czy dostaniesz odszkodowanie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale pamiętaj – to, czy otrzymasz odszkodowanie, zależy od rodzaju polis, które posiadasz. Ubezpieczenie komunikacyjne to szerokie pojęcie, które obejmuje różne rodzaje polis związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Każdy kierowca w Polsce musi posiadać ubezpieczenie OC. Ta polisa chroni cię przed odpowiedzialnością cywilną, jednak nie daje ci prawa do odszkodowania jako sprawcy wypadku.

Wskutek spowodowania wypadku odszkodowanie z polisy OC przysługuje poszkodowanemu, nie tobie jako sprawcy. Z tego powodu posiadanie wyłącznie OC może być niewystarczające, szczególnie jeśli twój samochód ulegnie uszkodzeniu. W takiej sytuacji koszty naprawy pokryjesz sam.

Jestem sprawcą wypadku – czy dostanę odszkodowanie? Ubezpieczenia AC i NNW

Jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie? Dodatkowe ubezpieczenie, które może dać ci szansę na odszkodowanie, to polisa NNW. Dobrowolna, ale bardzo pomocna, zwłaszcza jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku. NNW obejmuje również pasażerów, co jest dużym plusem tego ubezpieczenia.

Jeżeli nie masz NNW, ale masz wykupione ubezpieczenie Autocasco (AC), to w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego, możesz liczyć na pokrycie kosztów naprawy samochodu przez ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak, że AC nie obejmuje wsparcia finansowego w zakresie kosztów leczenia.

Korzyści dodatkowych ubezpieczeń dla sprawcy wypadku

Co, jeśli wydarzyła się stłuczka z mojej winy? Odszkodowanie pokryje szkody mojego samochodu? Zalety dodatkowych ubezpieczeń to przede wszystkim ochrona finansowa – dzięki nim nawet jako sprawca wypadku możesz liczyć na odszkodowanie. Wady to oczywiście dodatkowy wydatek – ale na tę inwestycję warto się zdecydować, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z uczestnictwem w ruchu drogowym.

Zgłoszenie szkody przez sprawcę kolizji

Jestem sprawcą wypadku – czy dostanę odszkodowanie i co mam zrobić po kolizji? Jeśli dręczy cię to pytanie, pamiętaj o podstawach! Po wypadku powinieneś jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem. Wiele firm ma specjalne linie telefoniczne dla zgłaszania szkód. Podczas rozmowy zgłaszaj wszystko, co miało miejsce podczas wypadku. Nie pomijaj żadnych szczegółów. Zwykle ubezpieczyciel poprosi cię o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszenia szkody. Przy zgłaszaniu szkody będziesz musiał przekazać ubezpieczycielowi wszystkie zgromadzone dokumenty, w tym protokół z miejsca zdarzenia, formularz zgłoszenia szkody i ewentualne zdjęcia. 

Kiedy odszkodowanie może zostać obniżone przez ubezpieczyciela?

Choć autocasco daje ci pewne zabezpieczenie, musisz wiedzieć, że istnieją sytuacje, które mogą obniżyć wartość odszkodowania. Na przykład, jeśli wypadek był umyślny, lub kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, kwota odszkodowania, którą wypłaci ci ubezpieczyciel, może zostać zmniejszona.

Podsumowując, odpowiedź na rozterkę „jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie?” zależy od rodzaju ubezpieczenia, które posiadasz. W przypadku polisy OC – nie należy ci się wypłata. Natomiast jeśli posiadasz NNW lub AC, szanse na odszkodowanie znacznie rosną. Oczywiście, każde ubezpieczenie ma swoje plusy i minusy, a decyzja o ich wyborze zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Archiwum: lipiec 2023