W skrócie:

  • Wyłudzenie odszkodowania z OC i AC to rosnący problem na polskich drogach, dotykający zarówno poszkodowanych, jak i ubezpieczycieli.
  • Oszuści często celowo wywołują pozorne kolizje lub podają fałszywe informacje, aby uzyskać korzyści finansowe.
  • Próby wyłudzenia niosą poważne konsekwencje prawne, w tym karę pozbawienia wolności.

Wyłudzenie odszkodowania – jakie praktyki stosują oszuści?

Wyłudzenie odszkodowania z OC i AC stało się powszechnym oszustwem ubezpieczeniowym. Nieuczciwi kierowcy celowo wywołują kolizje, np. poprzez pozorne ustąpienie pierwszeństwa, aby później wyłudzić odszkodowanie. Taki sfingowany wypadek sprawia wrażenie realnej stłuczki, choć w rzeczywistości jest jedynie sposobem na uzyskanie korzyści majątkowej.

Innym sposobem jest podawanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu po kolizji. Oszuści zawyżają wartość szkody, naginają fakty lub podają fałszywe informacje o uczestnikach wypadku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej boryka się z próbami wyłudzenia takich świadczeń, co podnosi koszty dla uczciwych kierowców w postaci wyższych składek. 

Takim nieuczciwym praktykom sprzyja to, że wiele osób chce polubownie załatwić sprawę stłuczki. Przypominamy, że w takiej sytuacji, kiedy nie ma poszkodowanych, a straty materialne nie wydają się duże, wystarczy spisać oświadczenie. Jest ono podstawą do wypłaty rekompensaty z tytułu umowy ubezpieczenia sprawcy.

Konsekwencje prawne dla sprawców oszustwa ubezpieczeniowego

Wyłudzenie odszkodowania jest przestępstwem określonym w kodeksie karnym. Zgodnie z art. 298 § 1 kodeksu karnego, kto wyłudza odszkodowanie na podstawie fałszywych informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To oznacza, że próba wyłudzenia, nawet jeśli nie zakończy się sukcesem, jest nadal przestępstwem karalnym.

Oprócz konsekwencji karnych sprawca oszustwa musi również zwrócić otrzymane odszkodowanie oraz pokryć koszty postępowania sądowego. Ponadto oszustwo ubezpieczeniowe może prowadzić do utraty praw do przyszłych wypłat odszkodowań i zwiększenia kosztu polis ubezpieczeniowych.

Metody oszustów na wyłudzenie odszkodowania

Najpopularniejsze metody wykorzystywane przez oszustów do wyłudzenia odszkodowania związane są przede wszystkim z inscenizacją wypadków i kolizji drogowych. Jedną z nich jest tzw. stłuczka na zlecenie, gdzie uczestnicy zdarzenia umyślnie powodują kolizję, aby później zgłosić szkodę i domagać się odszkodowania. Inna metoda to pozorne ustąpienie pierwszeństwa, kiedy kierowca celowo pozwala innemu pojazdowi na wjazd, a następnie uderza w niego. 

Często stosowaną techniką jest również celowe hamowanie, gdzie oszust gwałtownie hamuje przed innym pojazdem, powodując zderzenie. Wszystkie te sytuacje są zaplanowane tak, aby uczciwy kierowca miał trudności z udowodnieniem swojej niewinności. Warto być czujnym i korzystać z kamerki samochodowej, która może być kluczowym dowodem w przypadku próby oszustwa.

Jak unikać prób wyłudzenia odszkodowania na drodze?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie prób wyłudzenia jest posiadanie kamerki samochodowej. Dzięki rejestracji ruchu drogowego kierowca ma dowody w przypadku nieuczciwego zachowania innych uczestników ruchu. W przypadku kolizji warto również sporządzić dokładny opis zdarzenia, zebrać informacje od świadków i nie podpisywać żadnych dokumentów bez dokładnego ich przeczytania.

Kierowcy powinni być także świadomi powszechnych taktyk oszustów, takich jak pozorne ustąpienie pierwszeństwa czy celowe hamowanie. 

Co warto wiedzieć? Najczęściej zadawane pytania o wyłudzenie odszkodowania

O tym, że wyłudzenie odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy to powszechna praktyka, świadczą często zadawane pytania:

  1. Czy towarzystwa ubezpieczeniowe mają sposoby na wykrywanie oszustw? Tak, towarzystwa inwestują w nowoczesne technologie i szkolenia dla swojego personelu w celu wykrywania prób oszustwa. Rzeczoznawcy są specjalnie przeszkoleni, aby rozpoznawać sytuacje, w których szkoda była umyślnie spowodowana w celu uzyskania odszkodowania;
  2. Czy jestem odpowiedzialny, jeśli ktoś próbował wyłudzić ode mnie odszkodowanie? W przypadku, gdy kierowca nie jest sprawcą oszustwa, ale został wciągnięty w proceder przez innych, nie ponosi odpowiedzialności. Ważne jest jednak, aby zgłosić wszelkie podejrzenia i współpracować z towarzystwem ubezpieczeniowym w procesie wyjaśniania sprawy.
  3. Jak zgłosić wyłudzenie odszkodowania? Aby zgłosić podejrzenie wyłudzenia odszkodowania, należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym, przedstawiając wszystkie dostępne dowody i okoliczności związane z podejrzanym zdarzeniem. Warto zabezpieczyć zdjęcia, nagrania czy zeznania świadków. Wielu ubezpieczycieli udostępnia specjalne linie telefoniczne lub formularze online przeznaczone do zgłaszania podejrzeń o oszustwo. Dodatkowo warto zgłosić sprawę na policję, która zajmie się dalszym postępowaniem w sprawie.

Wyłudzenie odszkodowania – podsumowanie

Podsumowując, wyłudzenie odszkodowania to nie tylko kwestia finansowa, ale również bezpieczeństwa na drogach. Zrozumienie mechanizmów działania oszustów i poznanie ich metod jest kluczem do ochrony przed nieuczciwymi praktykami. Dbając o odpowiednie środki ostrożności i współpracując z towarzystwami ubezpieczeniowymi, można skutecznie przeciwdziałać próbom wyłudzeń i chronić swoje interesy oraz bezpieczeństwo. Ważne jest, aby być czujnym i nieustannie edukować się w tym zakresie.

Archiwum: październik 2023