Z artykułu dowiesz się między innymi, co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz na czym polega jego praca. Podpowiemy ci także, w jaki sposób uniknąć kary z UFG. Z treści poznasz też przybliżony czas, po którym możesz się spodziewać kary za nieopłacone OC.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana w celu ochrony interesów osób ubezpieczonych oraz osób poszkodowanych przez niewypłacalnych lub nieznanych ubezpieczycieli. Fundusz pokrywa koszty związane z likwidacją szkody oraz wypłaca odszkodowania poszkodowanym w wysokości niezbędnej do przywrócenia stanu sprzed szkody. Dzięki temu każdy posiadacz polisy ubezpieczeniowej może być pewny, że w przypadku wystąpienia szkody, którą ubezpieczyciel nie jest w stanie pokryć, otrzyma odszkodowanie dzięki działalności UFG.

Po jakim czasie przychodzi kara z UFG?

Po jakim czasie przychodzi kara z UFG za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC? Może ona przyjść do właściciela pojazdu nawet po kilku miesiącach. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ termin ten zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel pojazdu ma 30 dni na uregulowanie opłaty za ubezpieczenie OC od dnia jego wygaśnięcia lub nabycia pojazdu. Jeśli w tym czasie właściciel nie dokonał płatności, ubezpieczyciel ma prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia, a co za tym idzie – do zgłoszenia sprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczenie OC warto opłacać w terminie, nie tylko z obawy przed ewentualną karą. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę przed ewentualnymi stratami finansowymi, jakie mogą wyniknąć z wypadku samochodowego. OC pokrywa szkody wyrządzone innym osobom lub mieniu i zabezpiecza cię przed roszczeniami poszkodowanych.

Archiwum: kwiecień 2023