Nie wszyscy chcą mieć polisę na życie, jednak chyba każdy chciałby otrzymać wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku. Dla osób chcących zabezpieczyć się odpowiednio na taką feralną okoliczność przygotowano ubezpieczenie NNW. Co to daje kierowcy? Przede wszystkim jest tu polisa, która wspiera wszystkich pasażerów jadących w pojeździe ubezpieczonego i jego samego na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie ma tu znaczenia, czy kierujący pojazdem jest niewinny, czy też miał udział w powstaniu zagrożenia na drodze.

Ubezpieczenie NNW – co to oznacza dla ciebie?

Przede wszystkim jako posiadacz polisy NNW jesteś chroniony podczas zdarzeń drogowych i nie tylko. Ten rodzaj ubezpieczenia działa bowiem w czasie podróży, ale również na postoju, gdy naprawiasz auto w miejscu do tego wyznaczonym, a także podczas wsiadania i wysiadania z samochodu. To samo dotyczy pasażerów, których masz w swoim aucie, jeśli doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. To kluczowe informacje w kwestii odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje, a czego nie?

Środki finansowe przekazywane są osobom, które na skutek nieszczęśliwego wypadku doznały trwałego uszkodzenia ciała lub utraciły zdrowie. Rozumie się przez to śmierć, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia. Następstwa nieszczęśliwego wypadku muszą w sposób znaczący wpływać na dalsze działania poszkodowanych, a nie być jedynie chwilowym jego skutkiem. Dlatego uszkodzenie barku, na skutek którego poszkodowany nie jest w stanie wykonywać dotychczasowych zadań związanych z zatrudnieniem lub znacząco ograniczone zostają jego ruchy, mieści się w granicach samochodowego ubezpieczenia NNW.

NNW – co to oznacza dla najbliższych zmarłego?

Gdy dochodzi do najgorszego skutku wypadku, czyli śmierci, polisa NNW chroni najbliższych krewnych poszkodowanego. To oni, na podstawie wykupionej przez kierowcę polisy, mogą domagać się odszkodowania, jeśli ich bliski zmarł w wypadku, będąc pasażerem.

NNW samochodowe a liczba pasażerów

Jednak sytuacja nie jest tak korzystna w momencie, gdy w pojeździe przebywa więcej osób, niż wskazuje na to dowód rejestracyjny pojazdu. Nie wszystkim będzie bowiem przysługiwać ubezpieczenie NNW. Co to oznacza w praktyce? Dla przykładu, jeśli prowadzisz auto osobowe, w którym może podróżować łącznie 5 osób, a w twoim aucie jakimś sposobem jest ich więcej, jedynie 5 otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela. Zdecydowana większość ubezpieczycieli jednak nie wymaga tego, byś w umowie podawał nazwiska podróżnych, bo jasne jest, że nie jeździ się stale z tymi samymi osobami.

NNW samochodowe – jaka wysokość odszkodowania ci przysługuje?

Kluczowe dla uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie są dwie kwestie – określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i wysokość sumy odszkodowania. Wartości te mnoży się przez siebie celem określenia wysokości kwoty, którą należy wypłacić poszkodowanemu. Co ważne w przypadku NNW to, co zostanie wypłacone osobom uczestniczącym w nieszczęśliwym wypadku, jest niezależne od siebie. Jak to rozumieć?

Każdy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych jest obliczany indywidualnie, a suma wysokości polisy jest jednakowa dla każdą osobę. 

NNW – co to za kwoty dla pasażerów i kierowcy w praktyce?

Dla przykładu można założyć, że w wypadku drogowym uczestniczyły 4 osoby – kierowca i troje pasażerów. Ubezpieczenie NNW kierującego pojazdem jest określone na 50 tysięcy złotych i taka sama kwota obejmuje każdego z pasażerów. Jeżeli kierowca na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego ucierpiał, a jego uszczerbek został określony na poziomie 6%, otrzyma on 3000 zł. Pasażer siedzący z przodu miał uszczerbek 10%, więc otrzyma 5000 złotych. Dwaj pasażerowie siedzący z tyłu mieli odpowiednio 1% i 3% uszczerbku. Otrzymają więc kolejno 500 złotych i 1500 złotych.

Co jeszcze obejmuje polisa NNW?

Ten rodzaj ubezpieczenia nie dotyczy jedynie nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych. Możesz wykupić polisę NNW na cele podróżnicze i życiowe. W takich wypadkach, w zależności od tego, jakie warunki umowy określone są wybranym przez ciebie pakiecie, możesz liczyć na kolejne korzyści. Przede wszystkim – takie ubezpieczenie działa nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

Kolejny czynnik godny odnotowania, to możliwość uzyskania finansowania od ubezpieczyciela, które będzie pokrywało koszty leczenia. Kiedy przyda się NNW? Co to za sytuacje? To następujące okoliczności:

●       hospitalizacja;

●       rehabilitacja;

●       rekonwalescencja;

●       pomoc medyczna;

●       konieczność wykupywania leków (refundacja);

●       wsparcie finansowe na skutek niezdolności czasowej i trwałej do wykonywania pracy zawodowej;

●       kształcenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych;

●       transport ciała zmarłego;

●       koszty organizacji pochówku.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie NNW nie działa?

Są takie sytuacje, gdy nie przysługuje polisa NNW? Co to jest za okoliczność? Przede wszystkim uszczerbek na zdrowiu został poniesiony na skutek działań umyślnych lub ryzykownych albo nielegalnych. Pierwszy przypadek jest podobny do tego, który występuje w warunkach ubezpieczenia OC – nie należy ci się odszkodowanie, jeśli prowadziłeś auto pod wpływem alkoholu. Dodatkowo można wyszczególnić jeszcze inne okoliczności, np.:

●       umyślne spowodowanie wypadku;

●       niezapięte pasy bezpieczeństwa;

●       prowadzenie auta pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających;

●       próba samobójcza lub samobójstwo;

●       wypadek na skutek działań przestępczych;

●       udział w działaniach wojennych i protestach;

●       brak ważnych uprawnień do kierowania pojazdem.

NNW – czy warto wykupić taką polisę?

Jeśli weźmiemy pod uwagę częstotliwość podróżowania i ryzyko wystąpienia poważnych wypadku, jest to korzystne. Pamiętaj, że składka polisy NNW nie jest bardzo wysoka w porównaniu np. do OC. Oczywiście nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, jednak posiadając je możesz zadbać nie tylko o siebie, ale również o podróżujące z tobą osoby. Bazując jedynie na OC, możesz liczyć na zwrot kosztów do naprawy pojazdu, o ile nie jesteś sprawcą wypadku. W przypadku NNW możesz ponosić winę, a mimo to ubezpieczyciel wypłaci tobie i pasażerom odpowiednie odszkodowanie.

Ubezpieczenie NNW samochodowe może często być bardzo przydatne, szczególnie po nieoczekiwanych i tragicznych w skutkach zdarzeniach drogowych. Warto mieć wówczas NNW. Co to zmienia? Przede wszystkim zabezpiecza finansowo kierowcę i jego bliskich oraz pasażerów, a to niezwykle cenne, zwłaszcza gdy wymagane jest kosztowne leczenie.

Archiwum: maj 2021