Każdy kierowca, który porusza się pojazdem o DMC przekraczającej 3,5 tony oraz przewozi więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą), musi mieć aktualny dokument umożliwiający jazdę z cyfrowym tachografem. Wniosek o wydanie karty kierowcy (bo o niej mowa) składa się poprzez tradycyjną drogę pocztową lub online. Dlaczego każdy kierowca musi taki dokument mieć? Co grozi za brak karty kierowcy?

Wyrobienie karty kierowcy – czy to obowiązek?

Wyrobienie karty kierowcy – czy to obowiązek?

Zacząć warto od tego, że wprowadzenie takiego przepisu nie zostało wymyślone w konkretnym kraju. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) Nr 165/2014. Traktuje ono o wykorzystywaniu urządzeń cyfrowych w transporcie drogowym. Dlatego wyrobienie karty kierowcy stało się obowiązkiem dla każdego kierowcy, który porusza się autem o DMC powyżej 3,5 tony lub przewozi więcej niż 9 osób razem ze sobą.

Kto może złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?

W przypadku niektórych podań czy pism urzędowych można załatwić pewne sprawy za kogoś, posiadając upoważnienie. Jednak wniosek o kartę kierowcy może złożyć jedynie osoba ubiegająca się o jej wydanie, czyli sam kierowca. W jego imieniu nie może wystąpić żona, dziecko, przyjaciel czy pracodawca. 

Karta kierowcy – uprawnienie z PWPW

Procedura polega na pobraniu odpowiedniego formularza i wysłaniu go do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w skrócie PWPW, która odpowiedzialna jest za wystawienie dokumentu. Kartę kierowcy z PWPW możesz otrzymać poprzez zgłoszenie internetowe przy użyciu profilu zaufanego.

Jak sporządzić wniosek o wydanie karty kierowcy do PWPW?

Pytanie o to, jak wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy, pada dość często. Przy wnioskowaniu o wydanie karty kierowcy do PWPW, ważnych jest kilka kroków.

  1. Po pierwsze kierowca zobowiązany jest do wypełnienia formularza, o którym była mowa powyżej.
  2. W dalszym etapie wniosek o kartę kierowcy do PWPW musi zostać uzupełniony o kopię uprawnień do poruszania się pojazdami, fotografię do dokumentu oraz potwierdzenie wykonania opłaty za kartę kierowcy. Wynosi ona 172,20 zł i musi zostać uiszczona z góry.

Ile trwa wyrobienie dokumentu umożliwiającego jazdę z tachografem cyfrowym?

PWPW ma na wyrobienie dokumentu do 30 dni roboczych od momentu złożenia wniosku o wydanie karty kierowcy. Kluczowa jest w tym momencie jego poprawność, bo może się okazać, że wkradł się jakiś błąd, który zatrzyma dalszą procedurę. I czas liczy się od nowa.

Wniosek o przedłużenie karty kierowcy

Wniosek o przedłużenie karty kierowcy

Biorąc pod uwagę fakt, że wniosek o kartę kierowcy nie umożliwia do otrzymania jej na czas nieokreślony, konieczne jest składanie go ponownie raz na 5 lat. Przy czym okres jej ważności nie może przekroczyć momentu obowiązywanie uprawnień do prowadzenia pojazdów. W takim wypadku kierowca musi ponownie wysłać wniosek o przedłużenie karty kierowcy. 

Ważne jest zachowanie odpowiedniego terminu złożenia formularza. Jeżeli wniosek o przedłużenie karty kierowcy złożysz za późno, po upływie jej ważności kierujący pojazdem nie ma prawa do niego wsiadać i wykonywać kursów. Dlatego lepiej złożyć dokumentację wraz z prośbą o wydanie nowej karty na długo przed jej wygaśnięciem.

Co grozi za jazdę bez karty kierowcy w 2024 roku?

Wiesz już, jak wyrobić kartę kierowcy i gdzie powinieneś to zrobić. Co w przypadku, gdy tego nie dokonasz i będziesz nadal wykonywał swoje obowiązki zawodowe? Co robić w momencie zgubienia egzemplarza, zniszczenia go bądź uszkodzenia i kradzieży, bez udokumentowanych prób starań o wznowienie karty kierowcy? Służby kontrolujące mogą nałożyć na kierowcę spore kary sięgające nawet 2000 zł. To jednak nie wszystko. Taki mandat dosięgnie również osobę odpowiedzialną za zarządzanie transportem w firmie, jak i jej właściciela. Suma mandatów może wynieść nawet 9000 zł!

Widać wyraźnie, że o wiele lepiej jest mieć stale aktualną kartę kierowcy i dbać o nią. Wtedy wykonywanie zawodu będzie przyjemniejsze i zgodne z zasadami.

Archiwum: styczeń 2023