W skrócie:

  • Przekroczenie prędkości o 30 km/h w Polsce grozi mandatem w wysokości 400 złotych.
  • Kierowca, popełniając takie wykroczenie, otrzymuje 7 punktów karnych.
  • Przestrzeganie limitów prędkości jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze i uniknięcia poważnych konsekwencji prawnych.

Zakres taryfikatora

Taryfikator to oficjalny wykaz przewidzianych kar za konkretne wykroczenia drogowe. Jego zakres obejmuje zarówno wysokość grzywien finansowych, jak i liczbę punktów karnych, które kierowca otrzymuje za poszczególne przewinienia. Przykłady wykroczeń zawartych w taryfikatorze to m.in. przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, jazda pod wpływem alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów związanych z pierwszeństwem przejazdu czy niewłaściwe korzystanie z pasów ruchu. Zakres taryfikatora jest szczegółowo określony przez przepisy prawa drogowego i jest regularnie aktualizowany w związku z ewolucją warunków ruchu oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Czym grozi przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przekroczenie prędkości jest jednym z najczęstszych wykroczeń drogowych. W 2022 roku taryfikator mandatów przyniósł nowości i surowsze przepisy. Zwiększyła się nie tylko wysokość mandatów, ale także liczba punktów karnych za dane przewinienie. Mandat w wysokości do 5000 zł i utrata prawa jazdy – to ryzyko, z którym musisz się liczyć. 

Fotoradary a przekroczenie prędkości

Przekroczenie prędkości zidentyfikowane przez fotoradar to kolejny problem. Jeśli odmówisz wskazania kierowcy, możesz narażać się na karę do 8 tysięcy złotych. Taryfikator mandatów pozostaje jednak taki sam – zarówno dla zdarzeń rejestrowanych przez policję, jak i fotoradary.

Przekroczenie prędkości o 30 km/h – jaka kara?

Od 17 września 2022 roku jako karę za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h kierowca musi zapłacić mandat w wysokości 400 złotych. Przekroczenie prędkości o 30 km/h – ile punktów? Oprócz otrzymania mandatu osoba prowadząca pojazd otrzymuje też 7 punktów karnych. Są to surowsze kary niż te, które obowiązywały do roku 2022. Wcześniej kierowca za takie wykroczenie drogowe otrzymywał mandat w wysokości 100-200 zł i tylko 4 punkty karne. 

Warto podkreślić, że kierowca, który przekroczy liczbę 24 punktów karnych, ryzykuje utratę prawa jazdy. Częste przekroczenia prędkości mogą więc prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Jak uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości?

Aby uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości, przede wszystkim należy przestrzegać obowiązujących limitów prędkości na drodze, na której się poruszamy. Warto inwestować w dobrej jakości system nawigacji samochodowej lub aplikację do telefonu, która informuje o aktualnych ograniczeniach prędkości oraz o lokalizacji fotoradarów. Dodatkowo zawsze warto zachować czujność i dostosowywać prędkość do panujących warunków pogodowych, stanu nawierzchni czy natężenia ruchu. Regularne kontrolowanie stanu technicznego pojazdu, w tym sprawność hamulców, również przyczynia się do bezpiecznej jazdy. Ostatecznie, kierowanie pojazdem z pełną uwagą i rozwagą, unikając niepotrzebnego ryzyka, to najlepszy sposób, aby unikać mandatów za przekroczenie prędkości.

Co zrobić, gdy otrzymasz mandat za wykroczenie drogowe?

Jeśli otrzymasz mandat za przekroczenie prędkości o 30 km/h, powinieneś go jak najszybciej opłacić. Nieopłacone mandaty mogą prowadzić do dodatkowych problemów takich jak wyższe kary finansowe lub nawet utrata prawa jazdy. Jeśli uważasz, że mandat jest niesłuszny, masz prawo odwołać się od decyzji. Sprawdź wszystkie dostępne opcje i podejmij świadome decyzje, aby uniknąć dalszych problemów.

Przepisy drogowe – porównanie z innymi krajami

Kary za przekroczenie dozwolonej prędkości różnią się w zależności od kraju, a Polska ma własne, specyficzne podejście do tej kwestii. W Polsce, za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 30 km/h, kierowcy grozi mandat w wysokości 400 złotych i 7 punktów karnych. W porównaniu, na przykład, w Norwegii czy Finlandii, kary za przekroczenie prędkości są obliczane procentowo od dochodów kierowcy, co może prowadzić do astronomicznie wysokich mandatów w przypadku osób o wysokich zarobkach. W Wielkiej Brytanii system punktów karnych jest bardziej rygorystyczny, a kierowcy mogą stracić prawo jazdy po zdobyciu 12 punktów w ciągu trzech lat. Natomiast w Niemczech, choć istnieją odcinki autostrad bez ograniczeń prędkości, przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarach, gdzie obowiązują limity, jest surowo karane.

W Szwajcarii mandaty są znane z tego, że mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza dla powtarzających się przestępców. Analizując kary w różnych krajach, widać, że choć podstawowe zasady są podobne, to jednak każdy kraj dostosowuje je do swojej specyfiki, kultury i oczekiwań społecznych, stawiając na różne mechanizmy odstraszające i edukacyjne.

Prawa i obowiązki kierowców podczas kontroli drogowej w Polsce

Kontrola drogowa jest procedurą, z którą wielu kierowców w Polsce ma do czynienia przynajmniej raz w życiu. Zrozumienie swoich praw i obowiązków w tej sytuacji jest kluczowe, by kontrola przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Przede wszystkim kierowca zatrzymany do kontroli jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania pojazdu w miejscu wskazanym przez funkcjonariusza. Podczas kontroli kierowca ma obowiązek okazania prawo jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz polisy OC. Kierowca ma także prawo wiedzieć, z jakiego powodu został zatrzymany. Jeśli kontrola dotyczy trzeźwości, kierowca jest zobowiązany poddać się badaniu alkomatem.

W przypadku odmowy może to skutkować poważniejszymi konsekwencjami, włączając w to przewiezienie na izbę wytrzeźwień w celu przeprowadzenia badania krwi. Warto jednak pamiętać, że każdy kierowca ma również prawo do zachowania godności podczas kontroli, do bycia traktowanym z szacunkiem przez funkcjonariusza oraz do składania zażaleń w przypadku nieprofesjonalnego lub nieodpowiedniego zachowania ze strony policji. W sytuacjach spornych warto zachować spokój i przestrzegać poleceń, pamiętając o swoich prawach i obowiązkach.

Podsumowanie informacji

W obliczu nowych przepisów i zmienionego taryfikatora mandatów w 2023 roku każdy kierowca powinien być w pełni świadomy konsekwencji związanych z przekroczeniem prędkości, zwłaszcza o 30 km/h. Wiedza ta jest niezbędna nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale również dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Porównując przepisy w Polsce z innymi krajami, można dostrzec różnice w podejściu do kwestii bezpieczeństwa na drodze. Ostatecznie najważniejsza jest jednak odpowiedzialność, jaką każdy kierowca powinien poczuć za swoje zachowanie za kierownicą. Dbajmy o to, aby drogi były miejscem, gdzie panuje wzajemny szacunek i troska o dobro wspólne.

Archiwum: październik 2023