Dla pracownika użytkującego auto służbowe prywatnie pewnym kłopotem może być zwolnienie lekarskie. Kiedy należy zwrócić auto, a kiedy można je nadal użytkować?

Warunki użytkowania auta służbowego – co je określa?

Kluczem do rozwikłania zagadki dalszego korzystania z pojazdu jest przyjrzenie się warunkom umowy między stronami. Zwykle postanowienia dotyczące użytkowania pojazdów floty znajdują się w umowie o pracę. W dokumencie umieszczony jest wtedy zapis, że auto służbowe przysługuje pracownikowi „na okres trwania umowy” lub „w okresie zatrudnienia”. Jaki z tego wniosek? Pracownik podczas całego okresu trwania stosunku pracy ma prawo do korzystania z auta służbowego.

Pracodawca może również wystosować wewnętrzne ustalenia wskazujące na zakres stosowania pojazdu flotowego do celów prywatnych. Obejmują one szczególne przypadki korzystania ze środków służbowych np. telefonu lub auta. Tak samo jest w kwestii przedłużającego się zwolnienia lekarskiego. Jeśli jesteś w takiej sytuacji i potrzebujesz nagłego wsparcia, wyjściem może okazać się e-recepta online.

Zwolnienie lekarskie a stosunek pracy

Czy w twoim miejscu zatrudnienia są odrębne dokumenty wskazujące na zakres użytkowania auta służbowego? Jeśli tak, warto właśnie tam szukać dokładnego zapisu dotyczącego poruszania się autem służbowym w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Zwykle określone są w nim pewne szczegóły wskazujące na czas trwania L4, w którym taki pojazd może pozostać do dyspozycji pracownika. Dla przykładu pracodawca może zaznaczyć, że zwolnienie lekarskie trwające ponad 30 dni obliguje pracownika do zwrotu auta służbowego.

Zdarza się jednak, że takie punkty nie są formułowane. Istnieje jedynie zapis w umowie wskazujący ogólnie na korzystanie z auta służbowego przez czas trwania stosunku pracy. Jak powszechnie wiadomo, zwolnienie lekarskie nie przerywa stosunku pracy. Jeżeli więc specjalista w ośrodku zdrowia lub lekarz online wystawi ci zwolnienie lekarskie, nadal przysługuje ci możliwość korzystania z pojazdu służbowego. Masz do tego prawo, nawet jeśli pracodawca twierdzi inaczej, lecz nie uzasadnia tego konkretnymi zapisami w umowie czy porozumieniu między stronami.

Korzystanie z auta służbowego na zwolnieniu lekarskim – jak unikać nieporozumień?

Aby nie wdawać się w niepotrzebne spory, warto już na samym początku obowiązywania stosunku pracy wyjaśnić warunki korzystania z auta służbowego. W wielu firmach stosuje się specjalną politykę flotową, która obliguje strony do przestrzegania wzajemnych zobowiązań. Obecnie odchodzi się już od konstruowania zapisów ogólnych zawartych w umowie o pracę. Dlaczego? Wymienione powyżej przykłady takich sformułowań są mało precyzyjne i mogą powodować zbędne konflikty na linii pracodawca–pracownik.

Najskuteczniejszym sposobem unikania nieporozumień jest skonstruowanie polityki flotowej lub pisemnego porozumienia dotyczącego warunków korzystania z pojazdu służbowego. W takich przypadkach nie ma żadnych wątpliwości co do korzystania z auta firmowego podczas zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego. Oczywiście obowiązek konstruowania odpowiednich zapisów leży po stronie pracodawcy. Jeśli zaniedba ten krok, pracownik może mieć uzasadnione roszczenia do pojazdu służbowego w ww. sytuacjach.

Czy na L4 można jeździć autem służbowym – podsumowanie

Zdecydowanie tak i nie ma co do tego zastrzeżeń prawnych. Jeśli strony umowy nie ustaliły dodatkowych warunków, bazując jedynie na ogólnym zapisie w dokumencie stosunku pracy, pracownik ma możliwość korzystać z auta służbowego podczas całego okresu trwania umowy. Warto pamiętać, że stosunku pracy nie przerywają zwolnienie lekarskie, urlop czy przedłużająca się niezdolność do podejmowania czynności zawodowych. Dobrze jest znać swoje prawa, zwłaszcza w celu unikania spornych sytuacji.

Archiwum: kwiecień 2022