Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko poruszające rowerem się samodzielnie po drogach publicznych w strefie ruchu musi posiadać kartę rowerową. Warunkiem uzyskania dokumentu jest osiągnięcie odpowiedniego wieku i uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Test najczęściej przeprowadzany jest w szkole podstawowej, na zakończenie zajęć przygotowujących. Egzamin, który jest bezpłatny, może zostać przeprowadzony przez uprawionego nauczyciela, policjanta lub wykwalifikowanego pracownika ośrodka ruchu drogowego. Jeśli nieletni chce poruszać się jednośladem po drogach publicznych, karta jest obowiązkowa. Za jej brak rodzicom dziecka grozi mandat, którego wysokość może sięgać 1500 złotych. Co jeszcze warto wiedzieć na temat egzaminu, do którego zwykle przystępują uczniowie szkół podstawowych i stają się dzięki niemu posiadaczami swego rodzaju prawa jazdy dla młodych rowerzystów?

Karta rowerowa – jakie uprawnienia zapewnia?

Karta rowerowa jest dokumentem, który upoważnia dziecko do samodzielnej jazdy rowerem, ale nie tylko.

  1. Jej otrzymanie uprawnia także dzieci do poruszania się po drogach hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego, takim jak na przykład deskorolka elektryczna lub innym urządzeniem samobalansującym oraz pojazdem zaprzęgowym (po ukończeniu przez posiadacza 15. roku życia).
  2. Po ukończeniu przez niepełnoletnią osobę 17. roku życia upoważnia także do kierowania rowerem wieloosobowym, np. rikszą.

Karta rowerowa nie daje jednak osobom poniżej 18. roku życia możliwości poruszania się skuterem lub motorowerem, ponieważ te uprawnienia zapewnia prawo jazdy kategorii AM!

Egzamin na kartę rowerową

Pierwszą częścią egzaminu na kartę rowerową jest test sprawdzający wiedzę teoretyczną. Trwa 35 minut i składa się z 25 pytań. Należy zaznaczyć jedyny poprawny z trzech wariantów odpowiedzi. Pytania dotyczą przepisów ruchu drogowego, jazdy rowerem i zachowania względem pieszych czy pierwszej pomocy. Jeśli przynajmniej 80% z udzielonych odpowiedzi jest poprawnych, test zostaje zaliczony. Część praktyczna obejmuje sprawdzenie znajomości manewrów – jazdy w linii, skręcania, zatrzymania się i ponownego ruszania, przejeżdżania slalomu, a także szybkiego zatrzymania się na sygnał. W części praktycznej osoba podchodząca do egzaminu musi w sposób poprawny wykonać minimum 90% wszystkich manewrów, by zdobyć kartę rowerową. Formalnie dokument wydaje dyrektor szkoły.

Jazda a brak karty rowerowej

Karta rowerowa jest dokumentem obowiązkowym, które powinno posiadać każde dziecko w wieku 10-18 lat, jeśli chce samodzielnie poruszać się jednym z wyżej wymienionych pojazdów po drogach publicznych. Osobom, które ukończyły 17 lat, za jej brak grozi mandat. W przypadku dzieci młodszych nie zostaje on wypisany. Jeżeli jednak do powtarzającego się łamania prawa dochodzi nagminnie, wówczas na rodziców dzieci, które nie ukończyły 17. roku życia, może zostać nałożona grzywna. Po zmianie przepisów w 2022 roku wysokość grzywny może sięgać 1500 zł.

Karta rowerowa w świetle przepisów z 2022 roku

Jeśli chodzi o nowości w przepisach dotyczące karty rowerowej, 2022 rok przyniósł przede wszystkim zmiany:

  • wysokości mandatu za brak karty przewidzianej dla osób, które ukończyły 17. rok życia;
  • wysokości grzywny w przypadku rodziców dziecka, które tej granicy wiekowej jeszcze nie przekroczyło.

Od 2022 roku za jazdę rowerem po publicznych drogach bez posiadania stosownego dokumentu grozi mandat w wysokości 200 zł, zatem kara może być dwukrotnie wyższa, niż było dotychczas. Podwyższeniu uległa też wspomniana wcześniej grzywna (obecnie jej wysokość sięga 1500 zł).

Podsumowując, w świetle obowiązujących przepisów każde dziecko pomiędzy 10. a 18. rokiem życia, które chce samodzielnie jeździć rowerem, musi posiadać dokument potwierdzający zdobycie odpowiednich uprawnień. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą samodzielnie jeździć rowerem i muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Karta rowerowa uprawnia osoby niepełnoletnie, ponieważ dorosłym nie jest już potrzebna do tego, aby poruszać się rowerem po drogach publicznych. 

Archiwum: listopad 2022