Dla ruchu kołowego został wyznaczony objazd ulicami: Brzeźnicką (do ronda Polskich Lotników Września 1939), fragmentem obwodnicy miasta (do ronda Honorowych Dawców Krwi) i ulicą Inwestycyjną.

Radomsko: ul. Kościowa z nową nawierzchnią i oświetleniem

Zakres prac obejmuje wymiana istniejących elementów pasa drogowego związanych z ruchem (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe), jak również część infrastruktury podziemnej. Modernizacji ulegnie także stara sieć wodociągowa, a kanalizacja sanitarna zostanie uszczelniona. Wykonana zostanie również energetyczna linia kablowa dla potrzeb nowego oświetlenia ulicy.

Radomsko: ul. Kościowa przebudowywana. Zmiany w kursowaniu autobusów MPK

Prace drogowe przyczynią się też do zmian w kursowaniu autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, które podróżowały do tej pory po ul. Ks. Kościowa. Od 4 listopada część linii autobusowych będzie poruszała się po ul. 11 Listopada i po ul. Prusa. W celu zagwarantowania większej przepustowości ulicy Prusa (zwłaszcza dla autobusów komunikacji zbiorowej) na całej jej długości zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

Źródło: Radomsko24.pl

Archiwum: listopad 2021