We wtorek 13 lipca Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o planowanych zmianach w kodeksie drogowym. Modyfikacje dotyczą taryfikatora kar i wysokości mandatów, które mogą sięgać nawet 5 tys. zł. Nowe przepisy mają przyczynić się do utemperowania kierowców oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa na drogach.

Rząd przedstawił wczoraj zmiany w przepisach o prawie drogowym. Projekt ma zostać wdrożony po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów. Zapisy dotyczą wysokości mandatów oraz kar dla przestępców drogowych, co ma przełożyć się na skuteczniejsze działania wobec niebezpiecznych kierowców. Do najważniejszych punktów można zaliczyć kary w wysokości 5 tys. zł za przekroczenie prędkości, natomiast w przypadku większych wykroczeń i przestępstw drogowych kwota ta może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł. Ponadto punkty karne mogą zostać skasowane dopiero po upływie dwóch lat.

Wysokie mandaty, renty oraz punkty karne

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy, które możemy znaleźć w projekcie ustawy:

  • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
  • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
  • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł;
  • obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
  • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora;
  • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł;
  • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
  • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10.

Wszystkie regulacje możecie przeczytać na stronie Centrum Informacyjnego Rządu.

Archiwum: lipiec 2021