Gdzie umieszcza się znak D-52?

strefa ruchu - gdzie umieszcza się znak

W jakich miejscach wytycza się strefy ruchu? Według prawa o ruchu drogowym są to te, które nie należą do dróg publicznych ani nie leżą w pasie drogowym. Znak „strefa ruchu” zaczął pojawiać się w 2011 roku jako efekt ustawy z 2010 roku o nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Znak drogowy „strefa ruchu” najczęściej spotkasz na drogach wewnętrznych, parkingach i osiedlach. Aby kierowcy nie traktowali tych przestrzeni jako miejsca, gdzie zasady nie obowiązują, właściciel lub administrator danej przestrzeni może postarać się o postawienie tam znaku D-52. Oznacza on rozpoczęcie strefy ruchu. Zaczynają wtedy obowiązywać pewne reguły i zasady, jak należy ustąpić pierwszeństwa. Z kolei znak D-53 będzie wyznaczał koniec strefy ruchu.

Po co stawia się znak „strefa ruchu”? Jakie zasady obowiązują kierowców pojazdów?

Należy zacząć od kwestii drogi wewnętrznej. Każda jezdnia publiczna ma swoje zasady, których jej użytkownicy są zobowiązani przestrzegać. Jednak droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną. W teorii więc nie obowiązują na niej reguły, których trzeba się trzymać na innych trasach. Dlatego administracja lub właściciel drogi wewnętrznej może zdecydować o wytyczeniu tam specyficznego obszaru, o którym informuje znak „strefa ruchu”. Zasady, które w niej obowiązują, warto znać.

Dzięki znakowi D-52 na prywatnym terenie obowiązuje część zasad zapożyczonych z reguł dotyczących dróg publicznych. Policja czy straż miejska ma prawo interweniować wobec wykroczeń tam dokonanych i egzekwować naruszenia ruchu drogowego, takie jak nieprawidłowe parkowanie. Co więcej, w takiej strefie ruchu mogą zostać umieszczone dodatkowe znaki, określające konkretne zachowania kierowcy czy pieszych. Należy się do nich bezwzględnie stosować. W innym wypadku narażasz się na otrzymanie mandatu.

Strefa ruchu – parkowanie

strefa ruchu - parkowanie

Skoro wiesz już, w jakich miejscach wytycza się strefy ruchu i dlaczego można to zrobić, zapoznaj się z konkretnymi przepisami ruchu drogowego, które tam obowiązują. Jak wygląda parkowanie w strefie ruchu? Warto też pamiętać, że nie można zostawiać samochodu w dowolnym miejscu. Obowiązują tu przecież zasady ruchu drogowego.

Jeśli widzisz miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, a nie należysz do tej grupy uprzywilejowanych kierowców, nie wolno ci tam pozostawić swojego auta. Podobnie jest ze znakami zakazu postoju czy zakazu zatrzymywania się. Widząc oznakowanie D-52 wiedz, że jest to strefa ruchu. Parkowanie jest więc możliwe w miejscach do tego wyznaczonych lub takich, które nie będą wiązać się ze złamaniem kodeksu drogowego.

Warto pamiętać, że wyznaczone miejsca parkingowe w strefie ruchu mogą być płatne lub bezpłatne. To jednak zależy od zarządców drogi wewnętrznej i nie jest uniwersalne dla wszystkich stref ruchu. Mijając znak D-52 zapoznaj się więc ze wszelkimi oznaczeniami dotyczącymi parkingu, z których dowiesz się, czy musisz za niego zapłacić, a jeśli tak, to ile.

Prędkość w strefie ruchu, pierwszeństwo i inne przepisy. Gdzie należy zachować szczególną ostrożność?

A co z prędkością w strefie ruchu? Zazwyczaj przy oznaczeniu konkretnej strefy pojawia się też oznakowanie określające dopuszczalną prędkość poruszania się pojazdów. Jeśli go nie ma, to liczy się fakt, czy znajdujesz się w terenie zabudowanym, czy nie. Prędkość w strefie ruchu może więc wynosić 50 km/h, jednak w większości przypadków nie przekracza 30 km/h.

Zazwyczaj strefa ruchu jest wolna od sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z przepisami kwestie pierwszeństwa rozstrzygają znaki ustawione w danych miejscach. Parkingi wokół stref handlowych czy ekonomicznych obstawione są znakami, ale jeśli ich nie ma, decyduje zasada prawej ręki. Dlatego bądź uważny i prowadź auto ostrożnie zwłaszcza w tych miejscach. Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej rzeczy – opuszczając strefę ruchu z zamiarem wjazdu na drogę publiczną, zawsze ustępuj pierwszeństwa innym pojazdom, aby nie dopuścić do kolizji.

Strefa ruchu a inne wytyczone strefy

strefa ruchu - wytyczne

Kierowcy często mylą strefę ruchu ze strefą zamieszkania. To miejsca również wyłączone z dróg publicznych i na nich obowiązują dedykowane zasady ruchu. Można rozpoznać tę strefę po specyficznym, niebieskim, dużym znaku D-40. Znajdziesz go na osiedlach, blokowiskach oraz w centralnych miejscach miast i miejscowości.

Zasady w strefie zamieszkania

Obowiązują tam następujące zasady:

  • maksymalna dopuszczalna prędkość to 20 km/h;
  • piesi mają bezwzględne pierwszeństwo;
  • parkowanie możliwe jest w wyznaczonych do tego miejscach;
  • nie ma konieczności informowania znakami pionowymi o przejściach dla pieszych i progach zwalniających;
  • zawsze należy ustępować pierwszeństwa, wyjeżdżając z tej strefy.

Pamiętaj, że znak „strefa ruchu” nie jest tym samym co strefa zamieszkania. Dlatego widok dzieci idących bez rodziców po jezdni na takich obszarach nie powinien Cię zdziwić. Mają oni pierwszeństwo na całej szerokości drogi i nie muszą korzystać z wyznaczonych stref, aby się przemieszczać. Niedozwolone jest ponaglanie pieszych idących drogą, bo pojazdy są jedynie gośćmi w tych miejscach.

Jaki z tego wniosek? Zachowuj szczególną ostrożność podczas jazdy strefą zamieszkania. Pamiętaj, że parkowanie możliwe jest jedynie w strefach wyznaczonych i zabrania się pozostawiać auto na chodniku, nawet jeśli pozostaje 1,5 metra wolnej szerokości. I przede wszystkim nie przekraczaj dozwolonej prędkości.

Jak jeździć po drogach wewnętrznych w wyznaczonych strefach ruchu?

strefa ruchu - jak jeździć

Przede wszystkim pamiętaj, by nie poruszać się autem na pamięć. Swoją prędkość dostosuj do obecności w strefie ruchu, zamieszkania lub drogi publicznej. Nie naśladuj innych kierowców. W każdej z tych stref ruchu obowiązują konkretne reguły, które należy znać i bezwzględnie się do nich stosować. Dzięki temu unikniesz mandatu.

Archiwum: wrzesień 2022