Droga wewnętrzna jest przeznaczona dla pojazdów, ale poruszanie się po niej nie oznacza tak wielu restrykcji, jak w w przypadku dróg publicznych. Strefa zamieszkania i strefa ruchu są kolejnymi obszarami, na których nie zawsze obowiązują wszystkie przepisy ruchu pojazdów. Przeczytaj tekst i dowiedz się, na co w takiej przestrzeni może sobie pozwolić kierujący, a jakich przepisów nadal nie może lekceważyć!

Droga wewnętrzna – definicja

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (a konkretnie art. 8 ust. 1) zawiera definicję takiej drogi. Drogą wewnętrzną jest między innymi droga rowerowa, parking czy plac przeznaczony do ruchu pojazdów. Do tej kategorii należą także drogi dojazdowe do gruntów rolnych, niezaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym. Najprościej mówiąc – jest to niepubliczna droga.

Znak D-46 i znak D-47 – o czym informują?

Droga wewnętrzna może być udostępniona dla każdego lub tylko dla określonych osób (jest tak na przykład z drogami na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych). To zarządca danej drogi decyduje, kto może z niej korzystać. Warto podkreślić, że może być ona oznakowana, ale nie ma takiego obowiązku. O czym informują pojawiające się tam znaki? Warto to przybliżyć:

  • znak D-46 wskazuje wjazd na wewnętrzną drogę. Ponadto może on zawierać informacje o zarządcy drogi;
  • znak D-47 oznacza koniec drogi wewnętrznej. Pamiętaj, że włączając się do ruchu, musisz ustąpić pierwszeństwa jego innym uczestnikom.

Przepisy ruchu drogowego na drodze wewnętrznej

Na drodze wewnętrznej nie musisz stosować się do przepisów ruchu drogowego. Jednak, jeśli znajdują się tam znaki i sygnały drogowe, wówczas należy ich przestrzegać. Zazwyczaj dotyczą parkowania. Ich brak oznacza, że możesz postawić samochód w dowolnym miejscu. To właściciel drogi określa zasady poruszania się po wewnętrznej drodze, która do niego należy. Musisz się do nich dostosować, byś nie stwarzał zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych.

Czy na drodze wewnętrznej można prowadzić samochód po spożyciu alkoholu?

Mimo tego, że po drodze wewnętrznej możesz jechać bez zapalonych świateł czy bez zapiętych pasów, to nie ma wyjątków dla kierujących samochodem pod wpływem alkoholu. Musisz mieć świadomość, że nawet pracownik ochrony ma prawo wezwać policję, która skontroluje twoją trzeźwość. Jeśli chcesz uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa i wysokich mandatów, nigdy nie prowadź pojazdu po spożyciu alkoholu.

Strefa zamieszkania – czym jest? Czy wyjeżdżając z tej strefy, trzeba ustąpić pierwszeństwa?

Czym jest strefa zamieszkania i jakie przepisy regulują poruszanie się po niej? Jej początek oznaczony jest znakiem D-40, przedstawiającym pieszych. Mogą oni korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed samochodami. Wobec tego w strefie zamieszkania kierowca musi poruszać się z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h i nie może parkować pojazdu poza miejscami do tego wyznaczonymi. Koniec tej strefy sygnalizowany jest przez znak D-41. Opuszczając ją, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Strefa ruchu – droga publiczna czy niepubliczna? Jakie przepisy obowiązują w tej strefie?

W odróżnieniu od drogi wewnętrznej strefa ruchu jest niepubliczną drogą, na której obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Jeśli chcesz się po niej poruszać, musisz przestrzegać takich przepisów, jak na publicznej drodze. Mowa tutaj między innymi o:

  • jeździe z włączonymi światłami;
  • aktualnych badaniach technicznych;
  • zapinaniu pasów bezpieczeństwa;
  • posiadaniu prawa jazdy.

Początek tego obszaru oznaczony jest znakiem D-52, a koniec strefy ruchu to znak D-53. Jako kierowca musisz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego, przestrzegać znaków i drogowych sygnałów. Łamanie przepisów ruchu drogowego jest karane.

Droga wewnętrzna a strefa zamieszkania i strefa ruchu

Różnice między wewnętrzną drogą, strefą zamieszkania a strefą ruchu są spore.

  1. Musisz zapamiętać, że wewnętrzna droga jest niepubliczną drogą. Nie obowiązują na niej zasady ruchu drogowego – możesz parkować w dowolnym miejscu, ale musisz stosować się do znaków ustawionych przez właściciela terenu.
  2. W strefie zamieszkania pamiętaj, że to pieszy ma pierwszeństwo.
  3. Natomiast w strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy kodeksu drogowego.

Na każdym z tych obszarów musisz dbać o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu.

Teraz już wiesz, jak powinno się wjeżdżać ze strefy zamieszkania, strefy ruchu i drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Przepisy dla każdej z nich są nieco inne, ale ich zapamiętanie nie powinno być problemem. Jeśli będziesz przestrzegał powyższych zasad, z pewnością nie dostaniesz mandatu!

Archiwum: marzec 2022