Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na zapytanie dotyczące opłat za obowiązkowe przeglądy pojazdów. Obecnie za taką usługę w przypadku auta osobowego zapłacimy 98 zł i jest ona niezmienna od…2004 roku. Niska kwota według Krzysztofa Śmiszka (Wiosna) może przyczyniać się do słabszej jakości przeglądów więc niewykluczone, że niebawem czekają nas podwyżki.

Każdego roku do polskich stacji kontroli pojazdów przyjeżdża miliony samochodów oraz jednośladów. Aktualnie kwota za przegląd dla właściciela samochodu osobowego wynosi 98 zł. Motocykliści zapłacą 63 zł, natomiast motorowerzysta 51 zł. Cennik ten jest łatwy do zapamiętania, ponieważ jest on niezmienny od 17 lat!

Nie jest tajemnicą, że od tego czasu koszty znacznie wzrosły wymieniając tu chociażby: wynagrodzenia, rachunki za prąd, wodę, koszty najmu itd. Co ważne kwota przeglądu nie może ulec zmianie, ponieważ reguluje je prawo. To oznacza, że właściciele takich biznesów są stratni. Tym samym pracownicy i pracodawcy oszczędzają na czym się da, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów.

Wyższe opłaty za przegląd korzystne dla kierowców?

Samo oświadczenie ze strony resortu sprawia, że nie można wykluczyć podwyżek za obowiązkowy przegląd. Oto co napisał napisał Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury:

„Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy (2014/45/UE  – przyp. red.) do polskiego porządku prawnego. Należy zauważyć, że wzrost opłaty za badania techniczne pojazdów będzie wiązać się z większymi wydatkami dla właścicieli pojazdów. Należy mieć na uwadze, że utrzymanie pojazdu jest obowiązkiem, który wiąże się również z innymi wydatkami po stronie właścicieli tj. koszty eksploatacji pojazdu oraz obowiązkowego ubezpieczenia”.

Potencjalne podwyżki raczej nie zadowolą kierowców, aczkolwiek może oznaczać to większe bezpieczeństwo na drogach. Według projektu nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Archiwum: czerwiec 2021