Tzw. Trasa Kaszubska wchodzi w kolejną fazę realizacji. Tym razem drogowcy zajmą się rozbudową węzła Wielki Kack.

Gdynia Chwaszczyńska: Zamknięcie odcinka jest konieczne

Kilkudniowe zamknięcie trasy jest konieczne, ponieważ w tym czasie dojdzie do rozbiórki dotychczasowego wiaduktu na obwodnicy. Informuje o tym Andrzej Szyler, naczelnik wydziału ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

„W związku z koniecznością rozbiórki istniejącego obiektu WD-102 na węźle Gdynia Wielki Kack w ciągu obwodnicy Trójmiasta zachodzi konieczność zamknięcia ul. Chwaszczyńskiej w obszarze prowadzonych prac przy budowie drogi ekspresowej S6. Stare wiadukty trzeba rozebrać, by na ich miejscu wybudować nowe, szersze, mieszczące po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju”.

Gdynia Chwaszczyńska: Wprowadzono objazdy

Prace rozpoczną się w piątek od godz. 20.00. Utrudnienia potrwają do poniedziałkowego poranka. Z tego powodu na odcinku wprowadzono szereg zmian w ruchu drogowym. W ten weekend obowiązują objazdy odpowiednio dla relacji:

a) z kierunku centrum Gdyni i Sopotu:

dojazd do Kościerzyny i Chwaszczyna (DK20) przez ulicę Nowowiczlińską i ul. Rdestową;

dojazd do Obwodnicy kierunek Gdańsk, Łódź przez ulicę Nowowiczlińską, zjazd w kierunku Szczecina, z zawróceniem na węźle Chwarzno;

b) z kierunku Kościerzyny i Chwaszczyna oraz ulicy Krzemowej:

dojazd do centrum i Sopotu przez ulice Rdestową i Nowowiczlińską;

c) z kierunku Szczecina:

dojazd do centrum i Sopotu przez ulice Rdestową i Nowowiczlińską;

d) z kierunku Gdańska i Łodzi:

  • dojazd do Kościerzyny i Chwaszczyna (DK20) objazd w kierunku Szczecina, z zawróceniem na węźle Chwarzno.

Ponadto drogowcy podają, że na skrzyżowaniu ulic Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej sygnalizacja świetlna będzie pracować w trybie awaryjnym. W przypadku tworzenia się zatorów na trasie objazdu ruchem pokierują ręcznie pracownicy wykonawcy

Archiwum: sierpień 2021