Prawo jazdy na ciężarówkę jest łatwo dostępne. Jeśli masz już prawo jazdy kat. B, będziesz mógł zapisać się na kurs kat. C i CE. Jakie są dokładne wymagania dla kierowców, którzy chcą zostać kierowcą tira? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest Ci potrzebne!

Kierowca ciężarówki – wymagania, które trzeba spełnić, aby przystąpić do szkolenia

Jak zostać kierowcą tira? Aby zapisać się na kurs szkoleniowy, musisz mieć ukończone 21 lat oraz posiadać dokument kat B. Jeżeli spełniasz te warunki, szkolenie możesz zacząć 3 miesiące wcześniej. Warto się również zainteresować, co będzie ci potrzebne, aby zapisać się do szkoły. Wymagana jest profil kandydata na kierowcę (PKK). Jest to zestaw danych, na podstawie których możliwa jest identyfikacja osoby. To nowoczesne rozwiązanie zastąpiło papierowe dokumenty. Na podstawie profilu PKK można odczytać:

 • dane osobowe;
 • przebyte badania i orzeczenie lekarskie;
 • ukończone kursy i ich przebieg.

Prawo jazdy na tira – wiek to nie wszystko, czyli o badaniach

Warto również już wcześniej zainteresować się obowiązkowymi badaniami dla kierowców. Co powinieneś zrobić, żeby uzyskać niezbędny komplet badań? Najpierw umów się na wizytę z psychologiem. Wystawi on orzeczenie o zdolności do pracy przy pojazdach ciężarowych. Uwaga! Ważne, żeby psycholog wystawił jednocześnie orzeczenie do PKK i do kursu zawodowego. Zaoszczędzisz dzięki temu czas i pieniądze. Zaplanuj również wizytę u lekarza, który sprawdzi stan zdrowia i zleci przeprowadzenie serii podstawowych badań. Podobnie jak w przypadku badań psychologicznych trzeba poprosić o wystawienie dwóch orzeczeń – do PKK i do kwalifikacji. Z otrzymanymi orzeczeniami należy udać się do Urzędu i poprosić o wydanie PKK. Kiedy otrzymasz ten dokument możesz zapisać się na kurs prawa jazdy.

Jak wygląda kurs kat. C oraz CE?

Szkolenie na kierowcę tira dzieli się na dwie główne części – kurs prawa jazdy i edukacja zawodowa. Do kursu na prawo jazdy kat. C i CE również można podejść na dwa sposoby – robiąc każdą kategorię osobno lub obie łącznie. Najszybszą i najtańszą opcją jest podejście do kursu łączonego. Obejmuje on nieco mniej godzin niż w przypadku dwóch kursów robionych oddzielnie, dzięki czemu jego cena z reguły jest niższa. Kurs łączony składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Zgodnie z programem przewiduje się:

 • Wykłady dla kategorii C – 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut),
 • 20 godzin zegarowych praktyki na samochodach ciężarowych dla kategorii C,
 • 25 godzin zegarowych praktyki na samochodach ciężarowych z przyczepą dla kategorii C+E.

W trakcie teorii omawiane są zasady ruchu drogowego z perspektywy kierowcy obsługującego pojazd z wagą powyżej 3,5 tony. Przez 45 godzin zajęć praktycznych będziesz się uczył prowadzenia pojazdów ciężarowych. Sprawdź szczegóły kursów na prawo jazdy ce.

Kwalifikacja – po co jest i do czego służy?

Podczas kursu prawa jazdy na tira obowiązkiem jest kurs kwalifikacyjny. Dzięki niemu kierowca uzyska Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które jest potwierdzeniem posiadania zawodowych uprawnień. Kwalifikacja to rodzaj przygotowania młodych kierowców do wymagającej pracy. W trakcie edukacji kursanci będą się dowiadywać wszystkiego o nowej pracy:

 • Poznają zasady mocowania ładunków;
 • Poznają budowę i zasady eksploatacji pojazdów;
 • zapoznają się z przepisami regulującymi transport drogowy;
 • zapoznają przepisy z obszaru czasu pracy kierowców;
 • nauczą się obsługiwać tachografy;
 • poznają techniki jazdy warunkach specjalnych;
 • poznają technikę ecodrivingu. 

Taki kurs w zależności od wieku kierowcy i posiadanych uprawnień trwa od 140 do 280 godzin lekcyjnych.

Uprawnienia na tira – zajęcia i egzaminy

W obecnych czasach wykłady teoretyczne odbywają się online. Niektóre szkoły proponują jednak zajęcia hybrydowe, z których część odbywa się stacjonarnie, a część – przez Internet. Warto brać udział w zajęciach praktycznych, szczególnie tych, które wprost odnoszą się do pracy kierowcy zawodowego. Będą to tematy związane np. z czasem pracy kierowców, mocowaniem ładunków czy obsługą tachografów. Dużą część kursów stanowią zajęcia praktyczne z pojazdami. W trakcie kursów prawa jazdy odbywają się jazdy na ciężarówce – solówce oraz na tandemach z przyczepą. Z kolei w trakcie kwalifikacji część szkół oferuje jazdy na ciągniku siodłowym z naczepą, czyli potocznie TIRze.

Po przejściu wszystkich zaplanowanych zajęć i ukończeniu kursu przychodzi pora na egzaminy. Część z nich odbywa się w ośrodkach szkolenia, a część Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Dla usystematyzowania informacji poniżej wypunktowaliśmy wszystkie egzaminy jakie czekają kandydata na kierowcę TIRa:

 1. Teoretyczny egzamin wewnętrzny z przepisów ruchu drogowego – w ośrodku.
 2. Teoretyczny egzamin państwowy z przepisów ruchu drogowego dla kat. C – w WORD.
 3. Praktyczny egzamin państwowy z kat. C – w WORD
 4. Teoretyczny egzamin wewnętrzny z kursu kwalifikacyjnego – w ośrodku.
 5. Teoretyczny egzamin państwowy z kursu kwalifikacyjnego – w ośrodku (wkrótce w WORD).
 6. Praktyczny egzamin państwowy na kategorię CE – w WORD.

Zobacz jak w praktyce wygląda – kurs kwalifikacji wstępnej.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C oraz CE – jak wygląda?

Najpierw musisz zdać egzamin teoretyczny, który sprawdzi twoją wiedzę. 

Zdaje się go jedynie do kategorii C. Następnie czekają egzaminy praktyczne na kategorię C, a po jej zaliczeniu na kat. CE prawa jazdy.

Część teoretyczna egzaminu składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie kat. C. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Pytania mają przypisaną wagę i to od niej zależy ile dostaniemy punktów za poprawną odpowiedź. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi można uzyskać od 1 do 3 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 74 z czego 68 wymagane jest do zaliczenia egzaminu. Na ukończenie egzaminu przewidziano 25 min.

Części praktyczne egzaminu państwowego na prawo jazdy mają wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi stosować przepisy w ruchu drogowym oraz zna podstawy budowy, eksploatacji i mechaniki pojazdu. Elementy, które są ujęte w ramach egzaminacyjnych wymienione są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019.

Prawo jazdy na tira – egzamin zawodowy

Do egzaminu przystępują wszyscy kursanci, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny i zaliczyli egzamin wewnętrzny. O dziwo, egzamin nie obejmuje elementów praktycznych, a jedynie teoretyczne. Składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru – 20 z części ogólnej i 10 z części specjalistycznej szkolenia. Zaliczenie egzaminu następuje kiedy udzieli się 16/20 poprawnych odpowiedzi na pytania z części podstawowej oraz 5/10 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Co w przypadku niepowodzenia? Wystarczy opłacić egzamin poprawkowy i zgłosić się na nowy termin.

Prawo jazdy na tira – cena

Ile kosztuje prawo jazdy na tira? Aby wyrobić nowy rodzaj dokumentu, musisz zainwestować. Nie jest to mały wydatek, jednak warto zapoznać się z dostępnymi ofertami szkół, ponieważ taka kategoria otwiera nam nowe źródła dochodów. Różnice w cenie w różnych regionach Polski różnią się nawet o kilka tysięcy złotych.

Jak zostać kierowcą tira – porady i dodatkowe informacje

Wiesz już, jak zostać kierowcą zawodowym. Znasz już ceny. A jaki kurs opłaca się najbardziej? Prawdopodobnie ten, który oferuje najwięcej. Ceny szkoleń okresowych w ostatnich latach szybują w górę. Jednak za podwyżkami nie idą zmiany w jakości szkolenia. Ośrodki szkolenia podnoszą ceny, żeby wyjść na prostą, natomiast kandydat na kierowcę nie otrzymuje nic w zamian. Dlatego warto zastanowić się za co dokładnie się płaci. Racjonalne podejście do inwestycji w szkolenie podpowiada, że za ceną powinny iść możliwości, czyli warsztaty praktyczne, nowy sprzęt, dostępność instruktorów, podejście do klienta, elastyczne harmonogramy zajęć, itp.

Zawód kierowcy tira to ciężka praca, która obarczona jest bardzo dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Słabo wyszkolony kierowca nie tylko będzie nieefektywny w pracy, będzie dostawał mandaty, będzie wykorzystywany przez pracodawcę, ale również będzie stanowił zagrożenie na drodze.

Warto również podnosić swoje kompetencje, ułatwi to znalezienie dobrej pracy w ciekawej firmy. Wśród najchętniej wyrabianych dodatkowych uprawnień są tzw. ADRy, czyli zdobyć uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Oprócz tego kierowcy robią szkolenia takie jak: nalewaki NO TDT, czy HDS. Należy pamiętać, że uprawnienia kierowcy nie są dane raz na zawsze. Kierowca zawodowy ma obowiązek przechodzić szkolenia aktualizujące wiedzę co 5 lat.

Archiwum: czerwiec 2021