Zmiana będzie dotyczyć fragmentu al. Piłsudskiego między ul. Dworcową a skrzyżowaniem z Leonharda – Wyszyńskiego. Ruch pojazdów w tym rejonie odbywać się będzie po terenie budowy.

Olsztyn: zmiana w organizacji ruchu na al. Piłsudskiego także dla pieszych i rowerzystów

Z powodu prac drogowych ciąg pieszo-rowerowy będzie wyznaczony wyłącznie po stronie szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego, czyli po przeciwnej stronie niż Aquasfera. Aby umożliwić swobodne dojście do poszczególnych obiektów, drogowcy zapewnią poprzeczne przejścia dla pieszych przez budowę. Na tym odcinku al. Piłsudskiego zostaną one wyznaczone w rejonie obecnie istniejących przejść.

Istotną zmianą jest tymczasowa likwidacja przystanku autobusowego Plac Inwalidów Wojennych. Bez zmian z kolei pozostanie lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej Stadion Stomil.

Źródło: Olsztyn.wyborcza.pl

Archiwum: listopad 2021