Kontrowersje na temat parkowania na chodniku

Przepisy ruchu drogowego często bywają niejednoznaczne. Kierowcy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co im wolno, a co jest niedopuszczalne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii dyskusyjnych, gdy trudno jest skodyfikować przepisami realne sytuacje, które zdarzają się na drodze. Faktem jest, że przepisy nie zawsze będą idealnie precyzyjne, dlatego dużo zależy od indywidualnej interpretacji. Parkowanie na chodniku to temat, który budzi emocje zarówno u kierowców, jak i pieszych, którzy na co dzień regularnie korzystają z chodników.

Parkowanie na chodniku a kodeks drogowy. Kiedy grozi ci mandat za parkowanie na chodniku?

Podstawowym pytaniem, które często przewija się wśród kierowców, jest to, czy parkowanie na chodniku jest w ogóle dozwolone. Osoby, które mają prawo jazdy, pamiętają z zajęć teoretycznych, że w wielu sytuacjach tak, ale nie zawsze. Mimo wszystko pojawia się problem z interpretacją przepisów i stwierdzeniem, czy w konkretnej sytuacji można zaparkować pojazd na chodniku, czy też nie. 

W przypadku błędnej interpretacji przepisów kierowca naraża się na surowe konsekwencje. Według kodeksu drogowego złamany zakaz parkowania na chodniku podlega mandatowi. Jeśli wystawia go funkcjonariusz na miejscu zdarzenia, zaparkowanie auta na chodniku w nieprzepisowym miejscu skończy się mandatem w wysokości stu złotych. 

Prawo o ruchu drogowym dopuszcza jednak skierowanie sprawy do sądu, jeśli według policjanta doszło do istotnego pogwałcenia przepisów i wymagane jest nałożenie grzywny. W skrajnej sytuacji kierowca musi się wtedy liczyć z grzywną w wysokości od tysiąca do nawet trzech tysięcy złotych. Jak widać, o wiele lepiej dobrze zapoznać się z przepisami.

Kiedy można parkować na chodniku?

Czy można zaparkować na chodniku?

Parkowanie na chodniku kodeks drogowy reguluje mało precyzyjnie. Według przepisów kierowca może zaparkować auto na chodniku, o ile spełnione są dodatkowe kryteria. Przede wszystkim ilość miejsca pozostawionego dla pieszych musi wynieść co najmniej półtora metra. Nie jest to jedyny wymóg i nie zawsze należy się sugerować taką odległością. 

Przepisy mówią bowiem, że odległość dla pieszych ma wynieść 1,5 metra, o ile taka odległość pozwala na swobodne przemieszczanie się osób. W miejscach o dużym natężeniu ruchu musi to być stosunkowo więcej. Teoretyczne założenie takiego brzmienia przepisów jest poprawne, jednak nie do końca możliwe do jasnego zinterpretowania w praktyce.

Parkowanie na chodniku a możliwość swobodnego przemieszczania się pieszych. Kiedy grozi ci blokada na koło?

Przepisy nie mówią nic o tym, co to znaczy, że piesi muszą mieć możliwość swobodnego przemieszczania się. To oznacza, że kierowca musi sam podjąć decyzję o tym, czy pozostawia odpowiednio dużo miejsca na chodniku. Jeśli policjant lub strażnik miejski stwierdzi inaczej, może ukarać właściciela auta mandatem. W skrajnej sytuacji może dojść nawet do odholowania auta. Taka procedura wdrażana jest szczególnie wtedy, gdy auto zagraża bezpieczeństwu w ruchu lądowym albo całkowicie paraliżuje przemieszczanie się osób na chodniku lub aut na drodze z nim sąsiadujących. W takiej sytuacji holowanie odbywa się na koszt właściciela auta, o czym warto pamiętać. Czasem może to się skończyć założeniem blokady na koło.

Pamiętaj, że podstawą prawną mówiącą o tym, czy w danym miejscu można zaparkować, są znaki. Oznacza to, że jeśli w danym miejscu widnieje już znak mówiący o tym, że parkowanie w danym miejscu jest zabronione, to jest to obowiązująca norma, nawet jeśli nie utrudnia się ruchu pieszych na chodniku. Często widuje się dodatkowe tabliczki mówiące o tym, że zakaz nie dotyczy chodnika lub miejsc do tego wyznaczonych.

Ile metrów od skrzyżowania można parkować?

Ile metrów od skrzyżowania i od przejścia dla pieszych można zaparkować samochód?

Kolejnym pytaniem jest to, ile metrów od skrzyżowania można parkować. Tutaj przepisy są nieco bardziej precyzyjne i definiują to jednoznacznie. Auto musi być tak zaparkowane, by nie utrudniać pieszym przejścia przez przejście dla pieszych, a także nie ograniczać widoczności innym uczestnikom ruchu drogowego. Ustawodawca określił tę odległość na przynajmniej 10 m od skrzyżowania. Dotyczy to nie tylko skrzyżowań, ale też przejazdów dla rowerzystów, przejść dla pieszych, czy przejazdów kolejowych. Nieprawidłowe parkowanie w takich sytuacjach jest obciążone wyższymi mandatami, na które kierowca naraża się, prowokując zagrożenie na drodze. 

Musisz pamiętać, ile metrów od pasów można parkować, zwłaszcza na wąskich i zatłoczonych uliczkach, na których panuje słaba widoczność i często samochody osobowe parkują bardzo gęsto. Warto, żebyś znał przepisy dotyczące parkowania na osiedlach, bo w takich sytuacjach często dostaje się mandaty wynikające z niedokładnej znajomości przepisów.

Przepisy dotyczące prawidłowego parkowania pojazdów na osiedlach

Podstawą do zorientowania się, czy w danym miejscu na osiedlu można zaparkować, są znaki pionowe. Znaki rysowane na drogach lub wytyczanie miejsc za pomocą słupków nie zawsze jest wiążące. Zawsze powinieneś patrzeć, czy przy drodze nie widnieje zakaz parkowania, nawet jeśli wydaje ci się, że wytyczone są miejsca parkingowe.

Na osiedlach, które są strefami ruchu, panują normalne zasady kodeksu drogowego, które mogą być egzekwowane przez policję i straż miejską. Oznacza to, że za parkowanie na osiedlu także można dostać mandat. Jeśli jednak nie ma znaków zakazu, to straż miejska albo policja mogą podjąć interwencję, tylko gdy pojazd blokuje przejazd lub uniemożliwia dostęp do innych aut. Parkując na chodniku, zwracaj uwagę na znaki i pamiętaj o zostawieniu miejsca dla pieszych. Bywa, że nie jesteś pewien czy zaparkowałeś w dobrym miejscu, znajomość przepisów i zdrowy rozsądek pozwolą ci uniknąć mandatu.

Archiwum: luty 2021