Ruch miejski jest w dużej mierze powiązany z działalnością autobusów. Prężny rozwój produkcji bardzo solidnych i przystępnych konstrukcji pozwala miastom na zakup infrastruktury transportowej. Celem jest oczywiście obniżenie liczby samochodów, które poruszają się w miastach i spadek poziomu zanieczyszczeń. Myślisz prowadzeniu autobusu? Prawo jazdy kat. D daje ci pewne możliwości, jednak nie jest to jedyny rodzaj uprawnień wymagany do pracy w tym charakterze. W naszym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące tej kwestii!

Prawo jazdy kat. D – wymagania dla kandydatów. Od jakiego wieku można zdobyć uprawnienia?

Ubiegając się o kwalifikacje do zdobycia tej kategorii, musisz mieć przede wszystkim prawo jazdy uprawniające do kierowania autem osobowym. Jest to kategoria B. Drugim czynnikiem jest określony wiek, czyli ukończone 24 lata. Tutaj jednak są pewne wyjątki. Aby uzyskać prawo jazdy na autobus przed ukończeniem 24. roku życia, możesz postarać się o wykonanie kwalifikacji wstępnej. Jej posiadanie umożliwi ci przystąpienie do szkolenia i kursu na kategorię D w wieku 21 lat.

prawo jazdy kat. D - wymagania dla kierowców

Kwalifikacja wstępna do kategorii D prawa jazdy – czym jest?

Uprawnienia te dzielą się na dwie kategorie: pełną i uproszczoną. Pierwsza z nich, czyli kwalifikacja wstępna pełna pozwala na wykonywanie zawodu kierowcy autobusu, przewożenie osób i uzyskiwanie z tego tytułu korzyści majątkowych. Bez niej prawo jazdy kategorii D nie pozwoli Ci na uzyskanie pracy jako kierowca autobusu. Aby odbyć takie szkolenie, nie musisz mieć dodatkowych uprawnień. Wystarczy wnieść określoną opłatę. Nie jest ona jednak niska, bo w skrajnych przypadkach może przekraczać koszt kursu na kat. D!

Kurs na kategorię D prawa jazdy – jak przebiega?

prawo jazdy kat. d - kurs na kategorię D prawa jazdy

Podczas odbywania kwalifikacji wstępnej czeka cię:

  • łącznie 260 godzin nauki teoretycznej;
  • 16 godzin jazdy w transporcie drogowym;
  • 4 godziny zajęć na płycie poślizgowej.

Wszystko to wymaga sporo czasu i wysiłku, jednak jest niezbędne do otrzymania uprawnień na prawo jazdy na autobus i tym samym przewożenia osób. 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na prawo jazdy na autobus

Istnieje jeszcze jeden model wymieniony powyżej, tzn. kwalifikacja wstępna przyspieszona na prawo jazdy kat. D. Składa się na nią dokładnie połowa cyklu pełnej kwalifikacji, z tą różnicą, że możesz do niej przystąpić, dopiero gdy skończysz 23 lata. W obu przypadkach zakończenie zajęć obliguje cię do egzaminu przed komisją. Jeżeli podejmiesz działania, by uzyskać pełną kwalifikację wstępną już w wieku 21 lat, będziesz mógł zostać kierowcą autobusu. Jednak do momentu ukończenia przez ciebie 23. roku życia, trasy, po których będziesz przewoził pasażerów, nie będą mogły przekraczać 50 km. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie znajdziesz w dzienniku ustaw.

prawo jazdy kat. d - kwalifikacja wstępna

Prawo jazdy na autobus – cena kursu i egzaminu

Cena prawa jazdy kategoria D może się różnić w zależności od wybranej opcji kursu, miejsca szkolenia i posiadania innych kwalifikacji. Zazwyczaj kwota za prawo jazdy kat. D oscyluje w granicach 4, maksymalnie 5 tysięcy złotych. Mowa oczywiście o samym kursie w szkole nauki jazdy. Warunkiem obniżenia kwoty może być wcześniejsze ukończenie zajęć na kategorię C. W tym wypadku koszt może zostać zmniejszony o ponad tysiąc złotych.

Pamiętaj, że jest to tylko początek. W dalszej kolejności czeka cię jeszcze kurs uprawniający do wykonywania zawodu i przewożenia pasażerów i towarów. Kwalifikacja wstępna, czyli preludium do uzyskania prawa jazdy na autobus, może kosztować tyle, co samo szkolenie. Cena prawa jazdy kat. D rośnie. Jeżeli jednak chciałbyś wybrać te dwa szkolenia w pakiecie i wykonać je w jednym ośrodku, z pewnością będziesz mógł liczyć na zniżkę. Do całości poniesionych kosztów za prawo jazdy kat. D powinieneś dodać badania lekarskie, opłaty administracyjne i koszty zdania egzaminu państwowego w WORD.

prawo jazdy kat. d - prawo jazdy na autobus

Procedura uzyskania prawa jazdy na autobus

Cała procedura rozpoczyna się od badań lekarskich i psychologicznych. Mają one na celu wykluczenie medycznych przeciwwskazań do kierowania pojazdami z kategorii D i poznanie reakcji i zachowań. Oczywiście jest to związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Na dalszym etapie wyrabiania prawa jazdy kategorii D czeka cię założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK) w miejscowym wydziale komunikacji. Aby go uzyskać, musisz przedstawić orzeczenie od lekarza i wniosek o wydanie prawa jazdy na autobus. Urzędnik będzie potrzebował też kopii obecnie posiadanych uprawnień, zdjęcia i dokumentu tożsamości celem weryfikacji.

Z gotowym profilem kandydata powinieneś udać się do wybranego ośrodka szkoleniowego. Pomyślne ukończenie wszystkich egzaminów kończy się uzyskaniem wpisu 95 w dokumencie prawa jazdy. Potwierdza on uzyskanie prawa jazdy kat. D na autobus i uprawnienia do przewozu osób. Musisz też przy pomocy Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych wyrobić sobie książeczkę kierowcy.

Praca w roli kierowcy autobusu może być naprawdę przyjemna. Jeżeli się na nią zdecydujesz, pamiętaj najpierw o koniecznych szkoleniach i kursach, które musisz przejść. Życzymy ci powodzenia!

Archiwum: wrzesień 2022