Bądź na bieżąco

Czego szukasz?

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny
ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Przepisy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – do czego służy i jaka jest jego misja?

Niektórym kierowcom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kojarzy się z kontrolowaniem terminowości opłacania OC. Jednak to nie jedyna jego funkcja. UFG zapewnia też duże wsparcie poszkodowanym. Na czym polega jego funkcjonowanie? Sprawdź

Terminowość staje się towarem deficytowym nie tylko w biznesie, ale również w życiu codziennym. Dotyka kierowców, którzy zapominają o badaniu technicznym, wykonaniu serwisu olejowego czy konieczności opłacenia polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał z myślą o nieubezpieczonych kierowcach i rolnikach powodujących kolizje i wypadki. Reguluje również terminowość wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

UFG – co to jest?

To nie tylko wirtualny policjant, ale przede wszystkim instytucja zajmująca się wypłacaniem należnych odszkodowań w zdarzeniach drogowych. Warunkiem skorzystania z pomocy UFG jest kolizja, szkoda parkingowa lub wypadek z udziałem osoby nieposiadającej obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takich sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje na siebie rolę ubezpieczyciela. Po interwencji towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowanego wypłaca świadczenie wnioskodawcy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to znaczy dla nieubezpieczonych?

Z jednej strony UFG działa doraźnie jako pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach z udziałem tych, którzy nie wykupili odpowiedniej polisy. Bierze na siebie również odpowiedzialność za pokrycie szkód wyrządzonych przez niezidentyfikowanych sprawców. Wystarczy, że inicjator zdarzenia nie został zatrzymany i nie ma możliwości ustalenia jego tożsamości. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje sprawę i wypłaca odszkodowanie.

Wyjątkowym zadaniem UFG jest również branie pod swoje skrzydła tych kierowców i rolników, którzy mają polisę w firmie ogłaszającej upadłość. Chociaż nie jest to częste zjawisko, może się zdarzyć. W takich przypadkach osoby zainteresowane są chronione przez 90 dni od momentu ogłoszenia upadłości przez TU. Po upływie tego terminu mają obowiązek wykupienia polisy OC u innego ubezpieczyciela. Jednak przez ten czas to właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni rolę podmiotu ubezpieczającego daną osobę.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i OC

A to kolejna i chyba najbardziej rozpoznawalna funkcja tej instytucji. UFG wymierza kary kierowcom, którzy nie zachowali ciągłości polisy OC. W tym celu posługuje się bazą danych, która na bieżąco informuje o zapominalskich. Oznacza to, że UFG zawsze wykryje brak OC. W takich przypadkach kontakt z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym nie należy do najprzyjemniejszych, bo kojarzy się z koniecznością opłacania wysokich kar.

Gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy – kto go tworzy?

UFG to instytucja zrzeszająca ubezpieczycieli sprzedających swoje produkty na terenie Polski – aktualnie 28 podmiotów. Podstawą jego funkcjonowania jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Każdy podmiot oferujący polisy OC dla kierowców i rolników w Polsce jest zobowiązany ustawowo do przynależności do UFG. Nakłada to obowiązek przekazywania pewnych środków finansowych na cel likwidacji szkód do opisywanej instytucji. Jest to kwota 1,3% każdej składki ubezpieczeniowej sprzedawanej przez TU.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – gdy brak ubezpieczenia

W jaki sposób Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny realizuje swoje zadania i na jakie wysokości świadczenia możesz liczyć? Instytucja ta zajmuje się wypłacaniem środków z tytułu uszczerbku na zdrowiu w zdarzeniach drogowych, jak również szkody na mieniu. Jednak wysokość odszkodowania jest różna w zależności od przypadku.

Uszkodzenie mienia a wypłata świadczenia

Zdarzenie drogowe nie musi oznaczać uszkodzenia mienia. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu przez kierującego pojazdem, UFG wypłaca osobie poszkodowanej odszkodowanie. Warunkiem jest niemożność ustalenia tożsamości sprawcy.

Uszkodzenie mienia i zdrowia a odszkodowanie

Kolejny przypadek to jednoczesne uszkodzenie mienia i utrata życia, zdrowia lub jego rozstrój trwający dłużej niż 14 dni. W takich przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca świadczenie osobie poszkodowanej, gdy sprawca jest nieznany lub nie ma polisy OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a warunki otrzymania odszkodowania

Istnieją pewne progi wysokości świadczeń, które obowiązują w przypadku likwidacji szkody przez UFG. Polisa obejmuje maksymalną kwotę przekazaną poszkodowanemu, która nie przekracza równowartości 30 000 euro. Przelicznik zależny jest od kursu wyznaczonego danego dnia przed NBP. Poza tym, UFG ma prawo zmniejszyć świadczenie o kwotę 300 euro, jeśli doszło do uszkodzenia mienia i rozstroju zdrowia z jednoczesnym brakiem tożsamości sprawcy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca do 100% należności, jeśli mowa o polisie OC, i 50% w przypadku ubezpieczenia na życie. Poszkodowany z wykupioną polisą AC jest zobowiązany w pierwszej kolejności do zlikwidowania szkody właśnie przy pomocy tego ubezpieczenia. UFG może uzupełnić wysokość świadczenia o brakujące środki, ale tylko w sytuacji niepełnej rekompensaty.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a ściąganie należności z dłużnika

UFG ma prawo do wykonania regresu względem sprawcy. Co to oznacza? Odszkodowania wypłacane poszkodowanemu za zdarzenie drogowe spowodowane przez nieubezpieczonego mogą być pokryte ze środków instytucji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwykle jednak dochodzi roszczeń poniesionych kosztów od sprawcy. Naturalnie jednak w przypadku niemożności zidentyfikowania sprawcy środki pieniężne są pokrywane z funduszu instytucji.

Jak poszkodowany może skorzystać z pomocy UFG?

Jeśli ucierpiałeś w wyniku zdarzenia drogowego, a sprawca zbiegł lub nie ma OC, nie musisz zgłaszać się bezpośrednio do UFG. Najlepiej będzie udać się do dowolnego ubezpieczyciela i zgłosić sprawę. Nie obawiaj się, że TU wypuści cię z kwitkiem – podmiot ubezpieczający, nawet jeśli nie jesteś jego klientem, ma obowiązek rozpatrzyć sprawę i przekazać ją do UFG. To dane towarzystwo ubezpieczeniowe realizuje twoje zgłoszenie i określa wysokość odszkodowania. Dopiero na wniosek TU Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca świadczenie.

UFG a brak ubezpieczenia OC kierowcy

Przejdźmy do sytuacji, w której kierowca nie ma obowiązkowej polisy OC. W jaki sposób UFG sprawdza takich zapominalskich? Posługuje się w do tego elektronicznym systemem monitorującym przerwy w ciągłości ubezpieczeń. Jego działanie jest automatyczne i informuje pracowników UFG o domniemanej przerwie w wykupieniu polisy OC. 

Co dzieje się dalej? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystosowuje pismo do danej osoby z prośbą o przedstawienie potwierdzenia wykupionej umowy OC. To szansa na uniknięcie kary nakładanej przez instytucję.

Egzekwowanie należności za brak OC przez UFG

Zwykle, jeśli system elektroniczny wykrywa przerwę w ciągłości ubezpieczenia, rusza system związany z egzekwowaniem płatności. Jeśli w wyznaczonym przez UFG czasie właściciel pojazdu nie przedstawi odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie polisy, będzie musiał pogodzić się z koniecznością zapłacenia grzywny. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystosowuje pismo o konieczności zapłacenia kary finansowej określonej według taryfikatora.

Wysokość kar za brak OC – ile musisz zapłacić?

Progi kar są ustawione tak zaporowo, by kierowcom nie opłacało się jeździć bez obowiązkowego ubezpieczenia. Są też ustalane według płacy minimalnej obowiązującej w danym roku, a ta ciągle rośnie. 

Od czego zależna jest dokładnie wysokość kary?

 1. Rodzaj pojazdu:
  •  samochody osobowe – równowartość 2-krotności płacy minimalnej;
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności płacy minimalnej;
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 płacy minimalnej.
 2. Przerwa ciągłości polisy OC:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty;
  •  4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty;
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty.
 3. Stawki za brak OC:
  • do 3 dni – 1120 zł (auta osobowe), 1680 zł (poj. ciężarowe, autobusy), 190 zł (pozostałe);
  • 4-14 dni – 2800 zł (auta osobowe), 4200 zł (poj. ciężarowe, autobusy), 470 zł (pozostałe);
  • ponad 14 dni – 5600 zł (auta osobowe), 8400 zł (poj. ciężarowe, autobusy), 930 zł (pozostałe).

Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

Dla zapominalskich nie ma dobrych wiadomości – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma środki do wykrywania delikwentów. Dlatego nie ma co liczyć na uniknięcie kary, jeśli rzeczywiście nie masz obowiązkowej polisy OC. 

A czy UFG umorzył komuś karę? Istnieje taka możliwość. Na stronie UFG możesz pobrać odpowiedni wniosek o umorzenie kary lub rozłożenie jej na raty. Jednak jego akceptacja nie jest zwykłą formalnością. Podstawą do odstąpienia od egzekwowania kary lub podzielenia jej na opłaty cykliczne jest trudna sytuacja finansowa ukaranego. A tę należy odpowiednio udokumentować.

UFG – jak uniknąć kary?

Jedynym naprawdę skutecznym sposobem, by Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie nałożył na ciebie kary finansowej, jest trzymanie się terminów. Polisa OC nie jest złem koniecznym, wbrew opiniom niektórych kierowców. Chroni poszkodowane osoby i ciebie, w przypadku jej opłacenia przez innych kierowców, przed wypłacaniem odszkodowania z własnej kieszeni. Twoja szkoda może zostać zlikwidowana z OC sprawcy, a ty nie będziesz musiał opłacać świadczenia poszkodowanemu, jeśli sam spowodowałeś zdarzenie drogowe.

Niektórzy jednak wpadają na pomysł, by nie płacić kary przewidzianej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co grozi w takim przypadku? Konsekwencje mogą dosięgnąć cię z innej strony, mianowicie – z Urzędu Skarbowego. W drodze postępowania egzekucyjnego zadłużenie zostanie w odpowiednim czasie ściągnięte.

Pamiętaj o OC i UFG – podsumowanie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest stworzony dla bezpieczeństwa i wygody kierowców wykupujących polisy OC. Aby uniknąć płacenia kary, którą może nałożyć, warto regularnie opłacać polisę OC. Pamiętaj też, że w przypadku braku tożsamości sprawcy sprawa nie utknie w martwym punkcie. Każdy ubezpieczyciel jest zobowiązany ci pomóc i przedstawić sprawę UFG.

Miłośnik motoryzacji, który uwielbia dźwięk V8. Gdy nie naprawia ze swoimi mechanikami nowszych aut, dla przyjemności i własnej satysfakcji rekonstruuje starsze modele. Organizator wyjazdów off-roadowych po Polsce i Europie.

Komentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź także

Przepisy

Niektórym kierowcom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kojarzy się z kontrolowaniem terminowości opłacania OC. Jednak to nie jedyna jego funkcja. UFG zapewnia też duże wsparcie poszkodowanym....

Ciekawostki

Każdy posiadacz samochodu raz w roku zobowiązany jest wykupić dla niego ubezpieczenie. Ponieważ zazwyczaj jest to spory wydatek siłą rzeczy większość kierowców wolałaby, aby...

Naprawy

Układ hamulcowy musi być w pełni sprawny, bo inaczej może być przyczyną wypadków. Musisz wiedzieć, jak jest zbudowany i w jaki sposób o niego...

Wiadomości

Grand Prix Danii. W sobotę (tj. 11 września) w Vojens najlepszy był Artiom Łaguta, który wyprzedził Bartosza Zmarzlika i Emila Sajfutdinowa. Dzięki temu zwycięstwu...

Wiadomości

Grand Prix Włoch. Dublet McLarena na torze Monza! Wczorajszy wyścig padł łupem Daniela Ricciardo, który na mecie wyprzedził Lando Norrisa i Valtteriego Bottasa. Zmagania...

Wiadomości

Grand Prix na żużlu. Bartosz Zmarzlik i Artiom Łaguta w najbliższą sobotę (tj. 11 września) na torze w Vojens będą rywalizować o indywidualne mistrzostwo...

Wiadomości

Grand Prix Włoch to dla Roberta Kubicy wyjątkowy tor. To właśnie na Monzy Polak stanął po raz pierwszy na podium powtarzając ten wyczyn w...

Wiadomości

Autostrada A1 bez odcinkowego pomiaru prędkości! Na dwóch obszarach między Częstochową i Kamieńskiem oraz Piotrkowem Trybunalskim i Tuszynem wyłączono w miniony poniedziałek (tj. 6...

Wiadomości

Ferrari i Lamborghini słyną nie tylko z wyjątkowej stylistyki, ale też z charakterystycznie brzmiących jednostek napędowych. Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin sprawiają jednak,...

Motocykle

Przeciwskręt jest techniką jazdy motocyklem, którą powinien poznać każdy poruszający się jednośladem. Dzięki niej znacznie łatwiej zapanujesz nad pojazdem. Technika przeciwskrętu powinna być jednak...

Zobacz także

Naprawy

Regeneracja rozrusznika lub jego wymiana czeka niemal każde auto. Jak przebiega taki proces? Czy możesz wziąć się za to samodzielnie? Ile trzeba za zapłacić...

Wiadomości

Grand Prix Holandii padło łupem Maxa Verstappena. Kierowca Red Bulla pewnie zwyciężył wczoraj (tj. 5 września) przed własną publicznością wyprzedzając duet Mercedesa. Na Zandvoort...

Naprawy

Końcówka drążka kierowniczego to część, która odbiera spore siły i wibracje. Odgrywa ważną rolę podczas skręcania kołami. Kiedy końcówka układu kierowniczego nadaje się do...

Samochody

Vacum to rozwiązanie obecne w jednostkach napędowych Diesla. Jest to pompa odpowiedzialna jest za wytworzenie koniecznego podciśnienia użytkowego. Dlaczego pompa vacum ulega uszkodzeniu? Jak...

Wiadomości

Opole ulica Katowicka. Drogowcy kończą pierwszy etap remontu pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Ozimską i Orląt Lwowskich. Utrudnienia mają potrwać do jutra 7 września. To...

Naprawy

Osuszacz klimatyzacji może czasem być przyczyną problemów z całym układem. Co wskazuje na problemy z tym elementem? Jak się go wymienia i w jakich...

Samochody

Hamulce bębnowe nadal są wykorzystywane i to z dużym powodzeniem, choć mogłoby się wydawać, że tarczówki zdominowały rynek. Z artykułu dowiesz się, jakie są...

Naprawy

Wymiana uszczelki pokrywy zaworów jest niezbędna podczas wykonywania napraw i pewnych czynności serwisowych. Nie musisz się jednak martwić, bo jest to zwykle dosyć proste....