W środę 28 lipca Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. To oznacza zdecydowanie wyższe mandaty dla kierowców sięgające nawet 30 tys. zł! Duże konsekwencje finansowe mają wpłynąć na większe bezpieczeństwo na polskich drogach. Dyrektywy zaczną obowiązywać od grudnia br.

Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu, rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zmiany są poważne. Przykładowo mandat za przekroczenie prędkości o 30 km/h wynosi aż 1,5 tys. zł i to niezależnie od miejsca popełnienia czynu – w terenie zabudowanym bądź niezabudowanym. Jeżeli w przeciągu dwóch lat dojdzie do recydywy, wówczas kara wzrośnie dwukrotnie! Co więcej punkty karne zostaną zlikwidowane nie po roku, a dopiero po upływie dwóch lat.

Rząd te i inne przepisy przyjął jako projekt nowelizacji w trybie obiegowym. Zatem droga do ich wejścia w życie jest już bardzo krótka. O przyczynach tak surowych sankcji możemy przeczytać w komunikacie wystosowanym przez Ministerstwo Infrastruktury:

„Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń”.

Kary sięgające nawet 30 tys. zł!

Dodatkowo osoba, która zostanie złapana na jeździe bez uprawnień zapłaci co najmniej 1 tys. zł, zaś powtórzenie tego występku poskutkuje mandatem w wysokości 2 tys. zł. To jednak nic w porównaniu z górną granicą kar, które sięgają 30 tys. zł! Ponadto w myśli nowych przepisów maksymalna kwota uwzględniona w postępowaniu mandatowym może wynosić 6 tys. zł. Należy również zaznaczyć, że kierowcy stracą uprawnienia szybciej niż ma to miejsca obecnie.

Archiwum: lipiec 2021