Wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu lub narkotyków grozi poważnymi konsekwencjami. W jakich sytuacjach zostanie zabrane prawo jazdy za alkohol i narkotyki, i co jeszcze czeka kierowcę?

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub narkotyków naraża innych uczestników ruchu drogowego na utratę zdrowia lub życia oraz skutkuje poważnymi konsekwencjami dla kierowcy. Jakie są kary za jazdę po alkoholu i narkotykach?

Zabrane prawo jazdy za alkohol – co warto wiedzieć?

Zabrane prawo jazdy za alkohol niesie za sobą poważne konsekwencje. Warto pamiętać, że wyróżniamy dwa terminy dotyczące stężenia alkoholu we krwi oraz ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania zawartości alkoholu we krwi podaje się w promilach, natomiast wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, w mg/dm3. Mnożąc wartość w mg/dm3 przez 2, otrzymujemy wartość w promilach. Zawartość alkoholu w organizmie, która upoważnia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, wynosi w Polsce maksymalnie 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli 0,2 promila alkoholu we krwi. W polskim prawie rozróżnia się stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

Stan po użyciu alkoholu występuje, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi między 0,2 a 0,5 promila. Grozi za to:

  •  grzywna od 2500 do 30 000 zł lub areszt do 30 dni,

  • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,

  • 10 punktów karnych (od 17 września 2022 – 15 punktów).

Stan nietrzeźwości występuje, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi:

  • grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia,

  • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat,

  • kara pieniężna od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,

  • 10 punktów karnych (od 17 września – 15 punktów).

Czy możliwe jest wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy?

Aby starać się o wcześniejszy zwrot prawa jazdy, należy złożyć do sądu wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Trzeba go dobrze umotywować, konieczne jest też spełnienie pewnych warunków. Musi upłynąć połowa okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, kierowca musi też otrzymać pozytywną prognozę kryminologiczną, która wykaże, że prowadzenie przez niego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Po spełnieniu wszystkich warunków sąd może wydać postanowienie, że orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów ma być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Skazany może więc kierować wyłącznie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową przez okres, na który zostało orzeczone zatrzymanie prawa jazdy.

Co grozi za jazdę po narkotykach?

Również jazda po narkotykach grozi surowymi konsekwencjami. Nie ma aktualnie w polskim prawie przepisów, które jasno wskazują, jaka ilość środków odurzających decyduje o tym, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy z przestępstwem. Jeśli biegły toksykolog stwierdzi, że w momencie kierowania pojazdem u kierowcy znajdował się środek odurzający w śladowej ilości i w znikomy sposób wpływał na jego zdolności motoryczne, kierowca odpowie za wykroczenie. Jeśli biegły stwierdzi, że stężenie środka odurzającego było znaczne i w istotny sposób wpływał on na sprawność psychomotoryczną, kierowca będzie odpowiadał za przestępstwo.

  • Jazda po użyciu narkotyków to wykroczenie, za które grozi areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 50 do 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

  • Jazda pod wpływem narkotyków to przestępstwo, za które grozi grzywna w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 (stawka dzienna może wynosić od 10 do 2000 zł), kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat, kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi nie tylko utrata prawa jazdy, ale też kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Archiwum: sierpień 2022