Dawniej było tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe za każdy rok bezszkodowej jazdy przyznawały zniżki OC w wysokości 10%. Prosta kalkulacja uzmysławia, że po 6–8 latach można było osiągnąć najwyższy pułap 60-80% zniżki. Taki system nazywano bonus/malus. Dzisiaj nie obowiązuje on we wszystkich TU, ale nadal kierowcy mogą liczyć na zniżki OC.

Zniżki na ubezpieczenie samochodu – od czego zależą?

Bezpieczeństwo jazdy i ciągłość historii ubezpieczeniowej to klucze do osiągnięcia bonusów. Zniżki za bezszkodową jazdę naliczane mogą być:

  • indywidualnie;
  • każdego roku o +10%;
  • więcej niż +10% co rok.

Pomijając pierwszy sposób, kierowca może po prostu obliczyć, na jaki poziom bonusu się łapie. Poza tym, zniżki na ubezpieczenie samochodu są uzależnione też od:

  • ciągłości polisy OC;
  • czasu trwania historii ubezpieczeniowej;
  • towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zniżki ubezpieczenia OC a system bonus/malus

Wraz z pojęciem zniżki OC pojawia się również określenie „zwyżka”. W systemie bonus/malus każdy rok bez szkody powiększa zniżki. Natomiast każda szkoda redukuje je o obraną przez towarzystwo ubezpieczeniowe wartość. Zwykle było tak, że za pojedynczą szkodę podczas okresu obowiązywania polisy TU obniżało bonus o 10%. W ten sposób można było zupełnie zniwelować swoje zniżki ubezpieczenia OC, jeśli jeździło się wyjątkowo nieostrożnie.

Zniżki na ubezpieczenie auta bez systemu bonus/malus

Odejście od tego systemu nie spowodowało, że zniżki OC przestały obowiązywać. Każdy z ubezpieczycieli, który z niego nie korzysta, przygotował indywidualny program nagradzania kierowców profitami. Dlatego nie musisz obawiać się o rokroczne przyznawanie ci zniżek OC. Jeżeli twoje TU nie honoruje systemu bonus/malus, z pewnością bierze pod uwagę:

  • historię ubezpieczeniową;
  • okres bezszkodowej jazdy.

Nie ma przy tym znaczenia, czy zniżki na ubezpieczenie auta wypracowałeś w obecnym, czy innym TU. Co jednak w sytuacji, gdy twoja poprzednia firma korzystała z systemu procentowego, a obecna – nie?

Maksymalna zniżka OC a zmiana ubezpieczyciela

W niektórych TU maksymalna zniżka OC wynosi nawet 80%. To powoduje, że niektórzy właściciele aut bardzo lojalnie traktują swojego ubezpieczyciela. Może się jednak zdarzyć, że będziesz zmuszony zmienić TU i przenieść się do innego miejsca. Czy wypracowane przez ciebie zniżki OC przepadną, jeśli nowy ubezpieczyciel nie honoruje bonus/malus? Nawet jeśli nie otrzymasz takiego samego profitu, z pewnością twoja historia ubezpieczeniowa będzie dokładnie przejrzana i otrzymasz stosowny upust.

Zniżki OC a historia ubezpieczenia – skąd biorą się informacje?

Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić zniżki OC, zerknij na stronę UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Rejestrując się na tym portalu, możesz bez większych przeszkód uzyskać informacje na temat swojej historii ubezpieczenia. Zobaczysz tam wszystko, co związane ze szkodami i ich likwidowaniem za okres 5 lat wstecz. W ten sposób ubezpieczyciel może wyliczyć ci zniżki OC według swojego algorytmu. Rzetelną informację na temat historii ubezpieczenia wyjawi ci również obecne TU.

Utrata zniżki OC po spowodowaniu szkody

Nieprzewidziana stłuczka może zdarzyć się każdemu. W przypadku gdy ponosisz odpowiedzialność za szkodę, towarzystwo ubezpieczeniowe zmniejszy twoje zniżki OC o 10% lub według indywidualnej stawki. Oczywiście, taki sposób redukowania zniżek obowiązuje w przypadku wystąpienia jednej szkody w okresie ubezpieczeniowym. 

Gdy spowodujesz więcej niż jeden incydent za kółkiem, utrata zniżki OC może być jeszcze bardziej dotkliwa. W niektórych przypadkach nowa polisa może być nawet dwukrotnie droższa od obecnej! Nie zdarza się to jednak często i nie dotyczy większości ubezpieczycieli.

Historia ubezpieczeniowa a zniżki za bezszkodową jazdę

Jasne jest, że szkoda powstała w obecnym okresie ubezpieczeniowym wpłynie na koszt następnej polisy. Co jednak wtedy, gdy zmieniasz TU, a kilka lat temu zdarzyło ci się spowodować kolizję? Zapewne twoje zniżki OC mogą nie być tak wysokie, jak na to liczysz. W skrajnych wypadkach agent ubezpieczeniowy sięgnie do 10 lat wstecz! Na szczęście, takie informacje są do sprawdzenia i łatwo możesz przekonać się, które TU weźmie pod uwagę twoją szkodę, a które nie.

Maksymalna zniżka OC a przerwa w ubezpieczeniu

To kolejna kwestia, która wpływa na wysokość profitów przy zakupie polisy. Zniżki na ubezpieczenie samochodu mogą zostać zniwelowane w zasadzie do zera. Stanie się tak, jeśli miałeś przerwę w ubezpieczeniu pojazdu. 

O ile każda polisa obejmuje auto, to zniżki OC są przypisywane do ubezpieczającego. W ten sposób nie stracisz ich, jeśli za jakiś czas przyjdzie ci zmienić samochód. Gorzej może być jednak w chwili, gdy zrezygnujesz z jego posiadania, a potem zechcesz być właścicielem innego samochodu. 

W takiej sytuacji TU zwykle zmniejszy wysokość zniżek o czas przerwy w ubezpieczeniu. Niektóre firmy mogą zredukować je do zera.

Zniżki OC a ubezpieczenie innego pojazdu

Ta praktyka bardzo często funkcjonuje wśród młodych kierowców. Aby zdobyć od razu jak najwyższy poziom bonusów, niektórzy rejestrują na dziecko motorower, quad lub skuter. W momencie zakupu auta, młody kierowca może skorzystać ze zniżki OC już od samego początku. Tyle mówi teoria, a co pokazuje praktyka? 

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe honorują taką historię ubezpieczeniową. Np. Benefia, Aviva czy Allianz zupełnie nie biorą takich spraw pod uwagę. Jeśli chcesz, by twoje dziecko miało w dorosłym życiu zniżki na ubezpieczenie auta od razu, lepiej sprawdź, które TU uznaje taką historię.

Zniżki OC – kilka słów podsumowania

Jakie wnioski można wysnuć po przeczytaniu artykułu? Nie w każdej ubezpieczalni otrzymasz bonus 10% za każdy rok bezszkodowej jazdy. Nie musisz się jednak martwić przejściem do innego TU, bo zwykle każda firma ma swój osobisty algorytm ustalania zniżek OC. Dbaj o bezszkodową jazdę. Dzięki temu twoje zniżki OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będą na korzystnym poziomie.

Archiwum: październik 2021