W skrócie:

  • Olej silnikowy smaruje ruchome części silnika i odprowadza ciepło i ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania.
  • Istnieją trzy rodzaje olejów silnikowych: mineralne, syntetyczne i półsyntetyczne.
  • Oznaczenia na butelce oleju, takie jak SAE i API, informują o jego właściwościach.
  • Mieszanie olejów może pogorszyć ich właściwości smarujące i ochronne.

Dlaczego olej silnikowy jest ważny dla samochodu?

Olej silnikowy pełni wiele kluczowych funkcji w silniku samochodu i jest niezbędny dla jego prawidłowego działania. Wymiana oleju silnikowego jest jednym z najważniejszych czynników dbania o samochód, ponieważ jego niewłaściwa jakość lub ilość może prowadzić do uszkodzenia silnika i kosztownych napraw. Podstawowe zadanie oleju silnikowego to smarowanie ruchomych części silnika. W jednostce napędowej samochodu występuje wiele ruchomych elementów, takich jak tłoki, wał korbowy czy łożyska, które wymagają smarowania, aby nie stykać się ze sobą i nie ulegać zatarciu.

Olej silnikowy pełni również funkcję odprowadzania ciepła, które powstaje w wyniku tarcia między ruchomymi częściami silnika i jest też niezbędny do ochrony silnika przed korozją i utlenieniem. W silniku znajdują się zanieczyszczenia oraz produkty spalania, które mogą prowadzić do powstania korozyjnych osadów na elementach silnika, co w dłuższej perspektywie prowadzi do jego uszkodzenia. Olej silnikowy zawiera składniki, które reagują z zanieczyszczeniami, produkując substancje, które zabezpieczają elementy silnika przed korozją.

Jak rozumieć oznaczenia na butelce oleju?

Istnieje wiele rodzajów olejów silnikowych, które różnią się między sobą składem chemicznym i właściwościami. Najczęściej stosowanymi rodzajami olejów są oleje mineralne, syntetyczne i półsyntetyczne. Oleje mineralne są najprostsze chemicznie i najtańsze, ale mają ograniczone właściwości, szczególnie w ekstremalnych warunkach, takich jak wysoka temperatura lub niskie temperatury.

Oleje syntetyczne są znacznie bardziej zaawansowane technologicznie i charakteryzują się lepszymi właściwościami smarowania, ochrony przed korozją i odprowadzania ciepła. Oleje półsyntetyczne łączą w sobie cechy obu powyższych rodzajów olejów, zapewniając lepszą wydajność i ochronę silnika. Czy można mieszać oleje silnikowe? Dowiesz się tego z dalszej części tekstu.

Olej silnikowy jest oznaczony różnymi symbolami, które informują o jego właściwościach. Najważniejszymi symbolami są SAE i API. Symbol SAE informuje o lepkości oleju w różnych temperaturach, a składa się z dwóch liczb oddzielonych literą W. Pierwsza liczba oznacza lepkość oleju przy niskiej temperaturze, a druga liczba oznacza lepkość oleju w wysokiej temperaturze. Im wyższe wartości liczbowe, tym olej jest gęstszy i bardziej odporny na wysoką temperaturę.

Symbol API informuje o klasie jakości oleju, a składa się z dwóch liter i cyfry. Pierwsza litera oznacza klasę jakości dla silników benzynowych, a druga litera oznacza klasę jakości dla silników wysokoprężnych. Cyfra informuje o poziomie jakości oleju, przy czym wyższa cyfra oznacza lepszą jakość oleju. Ważna jest również temperatura płynności oleju.

Czy można mieszać oleje silnikowe?

Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się mieszania różnych rodzajów olejów silnikowych, ponieważ może to prowadzić do pogorszenia ich właściwości smarujących i ochronnych. Każdy rodzaj oleju ma swoje specyficzne właściwości, które zostały opracowane z myślą o konkretnych warunkach pracy silnika. Jeśli zdecydujesz się wymieszać oleje o odmiennych parametrach, może to zmienić ich lepkość i skład chemiczny, co może prowadzić do nieprawidłowego smarowania silnika oraz zwiększonej ilości osadów i zanieczyszczeń.

Czy można mieszać oleje silnikowe? W przypadku konieczności uzupełnienia brakującej ilości oleju niektórzy producenci zalecają dolewkę małej ilości oleju tego samego typu lub o podobnych właściwościach do już używanego oleju, o ile nie przekroczy się maksymalnego poziomu napełnienia. W takiej sytuacji należy upewnić się, że oleje są kompatybilne i mają podobne parametry, takie jak klasa lepkości i jakość.

Archiwum: maj 2023