Kosztorys naprawy samochodu – co to jest?

Kosztorys naprawy samochodu jest dokumentem, sporządzonym na podstawie oględzin uszkodzeń pojazdu, który brał udział w zdarzeniu drogowym. Ustalenie wartości napraw koniecznych do przywrócenia stanu pojazdu sprzed kolizji lub wypadku jest niezbędne do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania.

Rzecz jasna, aby wycenić naprawę auta, wykonuje się najpierw jego oględziny, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich, nawet najmniejszych uszkodzeń, powstałych w trakcie zdarzenia. 

Kto i po co sporządza kosztorys naprawy samochodu?

Jak wspominano wcześniej, sporządzenie kosztorysu naprawy samochodu jest niezbędne do wypłacenia odszkodowania. Na podstawie ustaleń i dokumentu, towarzystwa ubezpieczeniowe podejmują decyzję o wypłacie takiej, a nie innej kwoty na rzecz poszkodowanego.

Analiza uszkodzeń pojazdu przeprowadzana jest zwykle przez rzeczoznawcę samochodowego, wysyłanego zwykle przez ubezpieczyciela. Ten, na podstawie badania rynku części zamiennych, średniej ceny za roboczogodzinę w warsztatach oraz oględzin auta, ustala wysokość kosztów likwidacji szkody.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wysłanie rzeczoznawcy?

Co do zasady, towarzystwa ubezpieczeniowe mają 30 dni na przyjęcie wiadomości o powstaniu szkody, wysłanie rzeczoznawcy, sporządzenie kosztorysu naprawy auta oraz wypłatę odszkodowania. Rzecz jasna, w przypadku cięższych i bardziej skomplikowanych spraw, czas ten może się wydłużyć nawet do 90 dni. Są to jednak przypadki dość rzadkie.

Z racji tego, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma mnóstwo obowiązków przed wypłatą należnego odszkodowania, rzeczoznawca jest wysyłany zwykle w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Nie oznacza to jednak, że specjalista ds. obliczania wartości uszkodzeń, pojawi się w tym konkretnym okresie – ubezpieczyciel może wysłać rzeczoznawcę równie dobrze po 7, jak i po 14. dniach od zgłoszenia szkody. 

Najważniejszą kwestią dla ubezpieczyciela jest wypłata odszkodowania na czas. Dlaczego? Ponieważ każdy dzień zwłoki oznacza wypłatę poszkodowanemu dodatkowych odsetek za zbyt długi czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy czy AC.

Czy można sporządzić kosztorys naprawy pojazdu samodzielnie?

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie, aby sporządzić wycenę i kosztorys naprawy samochodu samodzielnie. Warto pamiętać, że ta czynność wymaga bardzo dobrej znajomości rynku samochodów. Własnoręczne przygotowanie dokumentu niewiele jednak zmienia – rzeczoznawca wysłany przez ubezpieczyciela musi ustalić wycenę szkody samochodu. 

Z punktu widzenia ubezpieczyciela to kosztorys sporządzony przez specjalistę będzie tym nadrzędnym. Na jego podstawie poszkodowany może spodziewać się decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania. Nie zmienia to jednak faktu, że samodzielnie przygotowany dokument może być bardzo pomocny, w przypadku gdy wysokość odszkodowania została zaniżona.

Co powinno znaleźć się w kosztorysie naprawy pojazdu?

Jak wspomniano, kosztorys naprawy pojazdu jest najważniejszym dokumentem, który musi zostać sporządzony, przed ustaleniem wysokości odszkodowania. Kosztorys naprawy auta musi zawierać informacje, takie jak:

 • liczbę i rodzaj części, które wymagają interwencji mechanika oraz wycena kosztu naprawy samochodu (zakup elementów zamiennych),
 • rodzaj i ilość operacji, które trzeba wykonać, aby likwidacja szkody zakończyła się sukcesem,
 • stawkę roboczogodziny pracy mechaników, wyliczana na podstawie średniej ceny za godzinę pracy w warsztatach samochodowych,
 • części oryginalne i zamienniki – specyfikacja jakości części, znajdujących się w pojeździe przed kolizją.

Jak wybrać model likwidacji szkody?

Zgodnie z zapisami art. 34. ust. o ubezpieczeniach komunikacyjnych, poszkodowany może samodzielnie wybrać model likwidacji szkody. Do wyboru są dwie opcje – metoda kosztorysowa oraz warsztatowa.

Kosztorysowa metoda likwidacji szkód

W metodzie kosztorysowej proces usunięcia uszkodzeń wygląda dość standardowo. Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel wysyła do poszkodowanego rzeczoznawcę, który ma obowiązek wycenić szkodę samochodu i na tej podstawie sporządzić kosztorys naprawy. 

Na jego podstawie, ubezpieczyciel wysyła propozycje wypłaty odszkodowania w określonej kwocie, wypłaconej na podany numer konta bankowego. Rzecz jasna, poszkodowany ma prawo do reklamacji decyzji o zaniżonym odszkodowaniu.

Warsztatowy model likwidacji szkód

Warsztatowa metoda likwidacji szkód zobowiązuje poszkodowanego tylko i wyłącznie do dostarczenia pojazdu do warsztatu samochodowego, wskazanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe (lub wybrane przez poszkodowanego). 

Wszystkie inne czynności, które mają na celu przywrócenie auta do stanu sprzed szkody, muszą wykonać mechanicy. Na podstawie oceny uszkodzeń i wyceny szkody, przesyłają do ubezpieczyciela OC sprawcy lub AC kosztorys naprawy samochodu, a ten wypłaca odszkodowanie na konto warsztatu.

Na co uważać przy sprawdzaniu kosztorysu naprawy samochodu?

Jeśli rzeczoznawca wycenił naprawę samochodu i przygotował dokument analizujący koszty przywrócenie go do stanu sprzed kolizji, warto sprawdzić, jak wygląda kosztorys naprawy samochodu, aby uniknąć kłopotów z zaniżonym odszkodowaniem. 

Na co zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu kosztorysu samochodu od rzeczoznawcy? Oto pięć najczęściej stosowanych praktyk przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego, w celu obniżenia kwoty odszkodowania:

 1. Zastosowanie rabatów na części zamienne – zdarza się, że podczas wyceny szkód i naprawy pojazdu, rzeczoznawcy wpisują zaniżone kwoty wymienionych części. Co ciekawe, obliczanie ceny za konkretny element często jest obniżone przez  rabat, który przysługuje tylko wybranych przez ubezpieczyciela warsztatach samochodowych.
 2. Pominięcie (celowe bądź przypadkowe) usterki – w niektórych przypadkach dochodzi również do pominięcia uszkodzonego elementu. Wynika to z nieuwagi rzeczoznawcy lub jest to konsekwencja celowego działania. W obu przypadkach poszkodowany powinien mieć przygotowaną dokumentację fotograficzną.
 • Zaniżenie ceny za godzinę pracy mechaników.
 1. Wykorzystanie zamienników, zamiast części oryginalnych – kolejny, niesamowicie prosty sposób na zaniżenie kosztorysu naprawy samochodu. Jest to bardzo częsta praktyka, która niestety prowadzi do obniżenia wartości pojazdu, nawet po jego naprawie. Rzecz jasna, ubezpieczyciel może zaoszczędzić bardzo dużą kwotę, kupując zamienniki zamiast części oryginalnych,
 2. Naprawa uszkodzonych elementów – kolejna, bardzo częsta praktyka towarzystw ubezpieczeniowych. Oczywiście, naprawa uszkodzonego elementu jest zazwyczaj o wiele tańsza, niż kupno nowego i zainstalowanie go w pojeździe.

Zaniżony kosztorys naprawy samochodu – co należy zrobić?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają tendencję do zaniżania kosztorysu samochodu. Na szczęście, poszkodowany ma dwie możliwości walki o wyższe odszkodowanie:

 1. Zgłoszenie się do firmy odszkodowawczej – na rynku znaleźć można sporo firm, zajmujących się uzyskiwaniem dopłat do odszkodowania. Przodującym graczem w tym sektorze jest Helpfind. Proces uzyskania dodatkowych pieniędzy wygląda bardzo prosto – poszkodowany przesyła dokumentację o szkodzie do analizy.
  Po maksymalnie trzech dniach konsultant wraca z propozycją cesji wierzytelności. Do kwoty odszkodowania przesłanej przez ubezpieczyciela, Helpfind proponuje dopłatę.
  Jeśli klient zaakceptuje propozycję firmy, pieniądze wpływają na jego konto maksymalnie 7 dni roboczych.
 2. Samodzielne dochodzenie dopłaty do odszkodowania – jest to o wiele trudniejsze do wykonania rozwiązanie, które właściwie nie gwarantuje uzyskania wyższej kwoty rekompensaty za szkodę. Na początku walki z towarzystwem ubezpieczeniowym, należy przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli nie przyniesie to skutku, należy skierować prośbę do Rzecznika Finansowego o interwencję. W przypadku, gdy to nie przyniesie skutku, należy skierować sprawę na drogę sądową. Rzecz jasna, warto zatrudnić adwokata, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe na pewno będzie starać się ze wszystkich sił udowodnić, że roszczenie jest bezpodstawne.

Artykuł promocyjny

Archiwum: luty 2023