Od dzisiaj w życie wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego. Tym razem najnowsze regulacje dotyczą elektrycznych hulajnóg oraz urządzeń z kategorii UTO. Zatwierdzone dyrektywy są skutkiem coraz większej liczby takiego typu maszyn, które są określane w przepisach jako „pojazdy”.

Od 20 maja posiadacze e-hulajnóg będą zmuszeni stosować się do nowych przepisów, które obejmują te i podobne urządzenia. Oznacza to, że kierowców korzystających z takich pojazdów będą tyczyć się określone zasady postępowania na drodze oraz kary za ewentualne wykroczenia. Wprowadzone zmiany są nie tylko następstwem coraz większej liczby tego rodzaju pojazdów, ale są również podyktowane względami bezpieczeństwa.

Nowe przepisy ruchu drogowego – co się zmieni, jakie grożą konsekwencje

Co mówią wprowadzone przepisy? Otóż elektryczną hulajnogą możemy jeździć po jezdni wyłącznie w sytuacji, kiedy dopuszczalna prędkość wynosi 30 km/h. Głównym miejscem przeznaczenia e-hulajnóg jest jednak ścieżka rowerowa, gdzie maksymalnie można się poruszać z prędkością 20 km/h. W przypadku jazdy po chodnikach, kierowca musi dostosować prędkość i zachować szczególną ostrożność w stosunku do pieszych.

Regulacje dotyczą także parkowania. Przede wszystkim nie wolno parkować na terenie komunikacji miejskiej oraz przejścia dla pieszych, a także na mostach oraz w miejscach, które mogą spowodować utrudnienie dostępu do budynków lub dobrze zaparkowanych pojazdów.

Elektryczne hulajnogi można za to zostawić na obszarze zaznaczonym przez zarządcę drogi. Jeżeli nie ma w pobliżu takiej strefy, to przepisy zezwalają na zaparkowanie urządzenia na zewnętrznej krawędzi chodnika, czyli najbardziej oddalonej od jezdni. Ponadto musi znajdować się równolegle do nawierzchni oraz pozostawić minimum 1,5 m szerokości dla pieszych. Oczywiście wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione aby pojazd był zaparkowany prawidłowo.

Normy uwzględniają także mandaty za popełnione wykroczenia. Kary zaczynają się od 100 zł za jazdę z dodatkową osobą do nawet 500 zł za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu czy podobnie działających substancji.

Archiwum: maj 2021