Dopilnowanie, aby pojazd miał ważną polisę OC, leży zawsze po stronie aktualnego właściciela. W razie wątpliwości, przed zakupem samochodu sprawdź ważność polisy w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Jeśli jeździsz autem bez ubezpieczenia OC, to w przypadku kontroli policyjnej dostaniesz wysoki mandat. Jeszcze więcej problemów stwarza uczestnictwo takiego pojazdu w kolizji bądź wypadku drogowym. Zatem sprzedaż auta a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to ważna kwestia i warto ją poznać bliżej.

Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC. Co mówią przepisy na temat polisy?

 W przypadku sprzedaży dotychczasowy właściciel pojazdu ma obowiązek przekazać dokument polisy OC nabywcy, razem z autem, dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu. Polisę otrzymuje nowy właściciel samochodu. OC poprzedniego właściciela jest ważne do czasu upływu terminu zawarcia umowy. Jeśli składka opłacana jest w ratach, to polisa jest ważna do terminu wymagalności kolejnej raty. Co istotne, w razie kolizji bądź wypadku, szkoda zapisywana jest na nazwisko nowego właściciela, nawet jeśli na polisie figurują dane poprzedniego właściciela.

Sprzedaż pojazdu, a ważne OC. Co warto wiedzieć?

Osoba sprzedająca powinna poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. W przeciwnym razie umowa OC automatycznie przedłuży się o kolejny okres rozliczeniowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało prawo domagać się opłaty zarówno od poprzedniego posiadacza pojazdu, jak i od nowego właściciela auta. Z kolei nabywca może (ale nie musi) zrzec się polisy OC i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem. Jest to korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy doświadczony kierowca z bezwypadkową historią kupuje auto od młodego kierowcy, który jeszcze nie ma zniżek za bezszkodową jazdę.

Do kiedy trzeba zgłosić sprzedaż samochodu ubezpieczycielowi?

Sprzedawca powinien poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela w terminie 14 dni od zbycia pojazdu. Najprościej to zrobić, dzwonić na numer infolinii lub pisząc maila do towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy przy tym podać datę sprzedaży samochodu oraz dane nabywcy. W międzyczasie nabywca podejmuje decyzję, czy zachowuje dotychczasową polisę OC zbywcy. Możliwe, że ubezpieczyciel od nowa przekalkuluje wysokość polisy zażąda od niego dopłaty składki. Jeśli nabywca auta zdecyduje się zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, to składa pisemne wypowiedzenie polisy w dowolnym terminie.

W jakich przypadkach można otrzymać zwrot składki OC?

Sprzedajesz samochód, którego polisa będzie ważna jeszcze przez wiele miesięcy? Chcesz odzyskać OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia? Możesz to zrobić na 2 sposoby:

  1. Jeśli nabywca samochodu uprzedzi cię, że zachowa polisę, to dolicz jej koszt do ceny auta.
  2. Jeśli nabywca złoży wypowiedzenie polisy, wówczas upomnij się u ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystane ubezpieczenie. Masz do tego pełne prawo, a zwrot środków dostaniesz przelewem na podane konto bankowe.

Kupujesz samochód i chcesz zawrzeć korzystną polisę OC? Sprawdź ważność polisy i kwotę składki na polisie OC. Zadzwoń na infolinię ubezpieczyciela i zapytaj, czy będziesz musiał dopłacić składkę i w jakiej kwocie. Następnie skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń i znajdź najlepszą dla siebie ofertę ubezpieczenia. Porównaj ją z warunkami, które masz na dotychczasowej umowie. Jeśli sprzedawca samochodu jest osobą młodą i dopiero od niedawna zawiera polisy OC, to lepiej będzie dla ciebie zawrzeć nową umowę.

Archiwum: grudzień 2022