Wielu właścicieli pojazdów nie chce rezygnować z dodatkowego ubezpieczenia oraz ochrony, jaką zapewnia AC, ale ma problemy z opłaceniem drogiej składki. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe, ubezpieczyciele oferują rozwiązania, dzięki którym można płacić mniej, jak na przykład wyższy udział własny w szkodzie AC. Ile kierowca może zaoszczędzić? Czy to ma sens i się opłaca? Jaką część szkody będziesz musiał pokryć w przypadku kolizji lub wypadku?

Udział własny w szkodzie – czym jest? Wpływa na odszkodowanie?

Jest to rozwiązanie, które pozwala na obniżenie wysokości składki, którą płacimy towarzystwu ubezpieczeniowemu. Prawie zawsze odnosi się on do AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Może być kwotowy lub procentowy i części środków na likwidację szkody, którą kierowca uiści samodzielnie. Oznacza to więc, że pierwsze 500, 1000 czy więcej złotych wartości szkody zostanie opłacone z kieszeni kierowcy, a resztę pokryje ubezpieczyciel. W praktyce sprowadza się to do wypłacenia mniejszego odszkodowania, chyba że jego kwota nie przekroczy udziału własnego – wówczas właściciel wszystko będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Czy udział własny w ubezpieczeniu dobrowolnym ma sens?

Jeśli masz możliwość kupna polisy bez udziału własnego w podobnej cenie, to oczywiście nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli jednak planujesz wykupić polisę i zakup polisy AC bez udziału jest zbyt drogi, to ma to, jak najbardziej sens. W większości przypadków jej cena będzie zauważalnie niższa – nie ochroni co prawda w przypadku parkingowych wgniotek czy otarć (ubezpieczyciel wypłaci niewiele albo nic), ale już przy większej kolizji czy kradzieży możesz mieć pewność, że nie będziesz musiał za wszystko płacić z własnej kieszeni. Niekiedy kupno ubezpieczenia z udziałem własnym jest nie tylko korzystnym rozwiązaniem, ale wręcz jedynym sposobem na objęcie AC swojego auta.

Udział własny w likwidacji szkody – może być niezbędny, by kupić ubezpieczenie AC

Niekiedy udział własny w szkodzie jest więc obowiązkowy, jeśli w ogóle chcesz chronić swoje auto pakietem AC. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wymagają zadeklarowania udziału własnego przez kierowców o wysokim ryzyku – czyli na przykład tych, którzy nie mają jeszcze zniżek na ubezpieczenie OC, brakuje im doświadczenia lub mają mniej niż 26 lat. Zapis ten niekiedy jest wykorzystywany do zbudowania polisy funkcjonującej jako tzw. minicasco, a poza tym bardzo często można go spotkać w umowach podpisywanych z wypożyczalniami samochodów, które w ten sposób obniżają wysokość płaconych składek.

Kiedy kierowca nie może ustalić wkładu własnego w składce?

W niektórych przypadkach pojazd nie może być objęty polisą z ustalonym udziałem własnym w odszkodowaniu. Dzieje się tak np. w przypadku samochodów wziętych w kredyt lub leasing – banki najczęściej wymagają pełnego zakresu ochrony przez cały czas trwania zobowiązania. Auto jest w tym czasie zabezpieczeniem kredytu, dlatego bank wymaga jak najlepszej ochrony takiego pojazdu. Bardzo podobne mechanizmy mają miejsce w przypadku wynajmu długoterminowego czy udostępnieniu pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego (o ile firma zobowiązuje ich do kupna oddzielnego odszkodowania).

A może warto dopłacić do zniesienia udziału własnego?

Niektórzy kierowcy preferują dopłacenie różnicy i kupno ubezpieczenia bez udziału w szkodzie. Ma to sens, szczególnie jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie często dochodzi do drobnych otarć na parkingu, czy aktów wandalizmu i chciałbyś, aby ubezpieczenie pokrywało całość szkód pojazdu. W takim przypadku możesz liczyć na pełne odszkodowanie po każdym zajściu, nawet w sytuacjach, gdy OC sprawcy nie pomoże (bo np. nie można go zidentyfikować), ale będzie to związane z dodatkowymi kosztami, związanymi ze zniesieniem udziału własnego, a także utratą zniżek w przypadku częstego wystąpienia szkody i wypłacania środków tytułem odszkodowania.

Udział własny w szkodzie a franszyza

Udział własny w szkodzie jest swoistą wariacją zagadnienia znanego pod nazwą franszyza – a dokładniej połączeniem jej wariantu redukcyjnego i integralnego. We franszyzie redukcyjnej chodzi o pomniejszenie wartości wypłaconego świadczenia o kwotę, którą na siebie bierze ubezpieczający, a we franszyzie integralnej o ustanowienie kwoty minimalnej, poniżej której środki nie są wypłacane poszkodowanemu.

Wady i zalety ustalenia udziału własnego w ubezpieczeniu komunikacyjnym – co warto wiedzieć?

Niekwestionowaną zaletą rozwiązania, jakie na rynku ubezpieczeniowym stwarza udział własny, jest obniżenie kosztów polis. Dotyczy to ubezpieczeń właściwie każdego rodzaju, poza obowiązkowym OC. Warto dowiedzieć się przed podpisaniem umowy, jakie kwoty lub wartości procentowe będziesz musiał pokryć samodzielnie – informacje znajdziesz w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). W przypadku polisy AC bez udziału własnego można mówić o pełnej ochronie – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w każdym przypadku, ale warto z niego skorzystać tylko w niektórych przypadkach, z uwagi na bardzo wysokie koszty. Każdy powinien więc samodzielnie przeanalizować czy to coś dla niego.

Udział własny dotyczy przede wszystkim umowy ubezpieczenia dobrowolnego, sprzedawanego najczęściej jako autocasco z udziałem własnym. Nie pokryje ono wszystkich kosztów naprawy, zwłaszcza przy niewielkich uszkodzeniach, ale przyda się do naprawy szkody o większych rozmiarach.

Archiwum: wrzesień 2022