Znak C-16 należy do grupy znaków nakazu. Wyraża konkretne ustalenia organizacji ruchu poprzez wskazanie konkretnych obowiązków dla uczestników danej trasy. W skład tej grupy wchodzi nie tylko oznaczenie Droga dla pieszych, ale także symbole odnoszące się do prędkości minimalnej, czy wskazujące kierunek jazdy dla konkretnych pojazdów. Przedstawiamy najważniejsze informacje o znaku C-16!

Znak drogowy C-16 – co konkretnie oznacza?

Symbol C-16 nakazuje uczestnikom korzystanie z konkretnej drogi tylko w formie ruchu pieszego. Oznacza to, że nie mogą się po nim poruszać żadne pojazdu. Jest stosowany na takich trasach, gdzie istnieje duże natężenie spacerujących osób i konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Z tym znakiem jest też związany symbol o oznaczeniu C-16a. Informuje uczestników ruchu o tym, że właśnie kończy się trasa zapewniająca przywileje pieszym. Powinni zacząć zwracać większą uwagę na pozostałe pojazdy poruszające się po drodze.

Jak wygląda znak Droga dla pieszych C-16?

To okrągła tabliczka z niebieskim tłem. Znajduje się na niej symbol dorosłego, który prowadzi za rękę małe dziecko – jest utrzymany w białym kolorze. Za sprawą takiego połączenia kolorów znak jest bardzo dobrze widoczny i jego zauważenie nie sprawia żadnych problemów uczestnikom ruchu.

W jaki sposób zapewnia się lepszą widoczność oznakowania?

W przypadku symbolu C-16 stosuje się zazwyczaj dodatkowe wzmocnienie widoczności w postaci folii odblaskowej. Producenci najczęściej stosują odblask II generacji. Nakładając warstwę na powierzchnię symbolu, znak C-16 jest od razu zauważalny, nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do mocnego światła.

To możliwe dzięki temu, że na folię odblaskową składają się mikroskopijne, szklane kuleczki. Takie rozwiązanie sprawia, że oznakowanie jest widoczne nawet pomimo rozproszonego światła – zastosowana faktura silnie dobija jego refleksy, zwracając uwagę na powierzchnię symbolu C-16.

Solidne wykonanie znaków drogowych zapewnia bezpieczeństwo

To szczególnie ważne w przypadku oznakowania stosowanego przy trasach uczęszczanych przez pieszych. Dlatego symbole C-16 są osadzone na tarczy z łagodnie wykończonymi krawędziami. Zagięte boki nie stwarzają zagrożenia i nawet w momencie, kiedy ktoś o nie uderzy w niezamierzony sposób, nie powinno nic mu się stać.

Oprócz tego ważne są materiały wykonania. Najczęściej stosuje się metal malowany proszkowo z ocynkowaną powierzchnią. Dzięki temu struktura oznakowania jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, kolory zachowują swoją trwałość przez długi czas, a ocynkowana powierzchnia znaku drogowego zapewnia mu odporność na korozję. Dlatego znaki drogowe C-16 mogą służyć przez długi czas.

Prawo a oznakowanie – jakie wytyczne musi spełniać znak drogowy C-16?

Każdy producent decydujący się na produkcję znaków drogowych musi pilnować, aby jego produkty spełniały wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku. Tylko w takim przypadku symbol C-16 może być postawiony na drodze.

Dodatkowe informacje na naklejce znamionowej

Na znakach drogowych często można zauważyć charakterystyczne naklejki. Znajdują się na nich informacje dotyczące m.in. symbolu znaku, grubości blachy, wymiarów, a także producenta i daty wytworzenia produktu. 

Dostępne są tam też wiadomości na temat okresu przydatności, spełnianych norm i  numeru deklaracji. Całość uzupełniają dane na temat zamierzonego zastosowania, typu mocowania, chromatyczności, współczynnika odblasku, a także odporności na czynniki zewnętrzne znaku droga dla pieszych C-16.

Archiwum: czerwiec 2022