Kupno pojazdu elektrycznego

Przepisy prawa polskiego przewidują bonifikaty dla osób decydujących się na zakup hybrydy lub pełnego elektryka. Polegają one przede wszystkim na mniejszych kosztach zakupu – począwszy od ceny początkowej za całkowicie nowy pojazd. Prawo o ruchu drogowym, art. 109a pkt 1, zwalnia z obowiązku zapłaty akcyzy od aut stanowiących pojazdy elektryczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Brak akcyzy przekłada się na niższą cenę auta w salonie. Ponadto liczyć można na dofinansowanie do samochodu elektrycznego. Programy zapewniają bonifikaty na pojazdy elektryczne zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Nie ma znaczenia, czy auto było kupione za gotówkę, jest leasingowane, lub wypożyczone długoterminowo. Wielu producentów samochodów hybrydowych i elektrycznych, z racji zastosowania prostszych konstrukcji oraz mniejszej ilości podzespołów napędowych, płynów eksploatacyjnych czy filtrów, deklaruje zmniejszone koszty przeglądu w porównaniu z autami spalinowymi.

Przywileje dla aut elektrycznych

Plusy kupna samochodu elektrycznego nie kończą się na strefie finansowej. Przepisy ruchu drogowego przewidują liczne udogodnienia dla elektryków. Zielone tablice rejestracyjne, wyróżniające pojazdy w pełni elektryczne oraz zasilane wodorem, dają ich posiadaczom przywileje ułatwiające i zdecydowanie przyspieszające poruszanie się, szczególnie w zatłoczonym mieście. Należą do nich przede wszystkim umożliwienie korzystania z wyznaczonego buspasa oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych.

Jazda buspasem autem elektrycznym

Możliwość korzystania z tzw. buspasa, czyli jazda pasem ruchu wydzielonym głównie dla autobusów celem usprawnienia transportu miejskiego przy wzmożonym ruchu drogowym, jest dozwolona dla pojazdów do 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie art. 148a. pkt 1 dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. autami spełniającymi wymagania do uzyskania zielonych tablic rejestracyjnych), po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Jednakże należy również liczyć się z obostrzeniami, ponieważ ustawodawca umożliwił właściwemu zarządcy drogi uzależnienie uprzywilejowania pojazdów elektrycznych w zakresie poruszania się po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Jazda buspasem autem elektrycznym jest dużym ułatwieniem w życiu codziennym, w szczególności dla mieszkańców dużych miast, którzy zamieszkują lub pracują w miejscach, do których dojazd jest utrudniony z uwagi na skumulowanie pojazdów w godzinach szczytu. Umożliwia znaczne szybsze i z pewności mniej stresujące podróżowanie, ponadto jest korzystne finansowo – z uwagi na krótszy czas przejazdu, mniejsze zużycie energii i elementów eksploatacyjnych pojazdu.

Darmowe parkowanie autem elektrycznym

Posiadacze aut elektrycznych oszczędzają nie tylko na czasie dojazdu, ale również przy parkowaniu. Parkowanie autem elektrycznym zwalnia z opłat, jakie uiszczać należy za postój w wyznaczonych obszarach (obszary te wskazane są w uregulowaniach prawa miejscowego i odpowiednio oznakowane). Ustawa o drogach publicznych w art. 13. pkt. 1 wskazuje, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Jednocześnie ustawodawca w punkcie 3 wskazanego przepisu zwalnia od opłat samochody elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przywileje zależne od miasta

Przykładowo, przywileje dla aut elektrycznych w Warszawie pozwalają zaoszczędzić od kilku do kilkudziesięciu minut podczas pokonywania trasy z domu do pracy i z powrotem oraz około 50 złotych miesięcznie na samym abonamencie parkingowym i jednorazowych opłatach parkingowych.

Niektóre z miejsc oferują także darmowe miejsca na ładowanie aut, co pozytywnie wpływa na obniżenie ponoszonych przez nas opłat za ładowanie elektryka w domu oraz zwiększa zasięg samochodu elektrycznego podczas korzystania z niego w dłuższej trasie.

Co więcej, w wyznaczonych obszarach w Europie (obecnie jest ich ponad 250), możliwe jest poruszanie się jedynie pojazdami zeroemisyjnymi. Zakup pojazdu w pełni elektrycznego jest zatem jednocześnie gwarancją możliwości poruszania się w każdym miejscu Europy własnym pojazdem, m. in. po centrum Berlina.

Przywileje dla samochodów hybrydowych a elektrycznych

Niestety, właściciele pojazdów, które nie spełniają wymagań art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do których zaliczane są pojazdy zasilane hybrydowo (tradycyjnym silnikiem spalinowym z dodatkowym napędem elektrycznym) nie mogą korzystać z możliwości darmowego parkowania na płatnych parkingach miejskich, nie są również uprzywilejowani do poruszania się wyznaczonym dla komunikacji miejskiej pasami ruchu. Przywileje dla samochodów hybrydowych zostały zniesione z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Archiwum: listopad 2022