Kategoria B1 jest dobrą propozycją dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z motoryzacją. Daje uprawnienia do prowadzenia niedużych pojazdów, a także maszyn z zakresu kategorii AM . Sprawdź, co jeszcze warto o tym wiedzieć!

Kategoria B1 – podstawowe informacje

Kategoria B1 jest przedmiotem zainteresowania przede wszystkim osób niepełnoletnich. Wystarczy mieć szesnaście lat, żeby uzyskać prawo do prowadzenia niedużego auta rozpędzającego się do prędkości 100 km/h. Warto zaznaczyć, że nie może to być pełnoprawny samochód – nawet zmodyfikowany, a specjalny pojazd wyprodukowany zgodnie z wymaganiami prawa jazdy.

Osoba, która uzyskała uprawnienia z zakresu prawa jazdy kategorii B1, będzie mogła też korzystać z urządzeń zaliczających się do AM. Mowa tutaj o motorowerach o pojemności silnika do 50 ccm i czterokołowców lekkich o masie do 350 kg z jednostką napędową do 50 ccm, generującą prędkość maksymalną na poziomie 45 km/h. Trzeba też wspomnieć, że o prawo jazdy AM może ubiegać się już czternastolatek.

Jakimi pojazdami można jeździć po uzyskaniu prawa jazdy?

Na pewno interesującą kwestią jest to, jakimi konkretnie pojazdami można jeździć po uzyskaniu prawa jazdy kat. B1. Maszyna musi spełniać wymogi unijnej homologacji kategorii L7E.

W związku z tym masa pojazdu bez obciążenia ma równać się nie więcej niż 400 kg w kontekście aut do przewozu osób, a także do 550 kg dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów. Z kolei maksymalna moc użytkowa jednostki napędowej nie może przekraczać 15 kW/20,4 KM.

Warunki, które trzeba spełnić, żeby podejść do egzaminu

Co ciekawe, nie trzeba mieć 16 lat, żeby zacząć kurs. Można się na niego zapisać już w wieku 15 lat i 9 miesięcy. Podczas rejestracji trzeba pokazać jedynie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. W momencie, kiedy kurs zostanie ukończony i 16-latek otrzyma zaświadczenie o jego finalizacji, może zapisać się na egzamin państwowy.

Następnie kandydat powinien sobie wyrobić numer Profilu Kandydata na Kierowcę. Otrzymuje się go po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy w miejscowym wydziale komunikacji. Inną opcją jest też sposób pośredni – wysłanie niezbędnych dokumentów pocztą.

Jakie dokumenty trzeba mieć, żeby uzyskać prawo jazdy kategorii B1?

Na samym początku trzeba przygotować wniosek o wydanie prawa jazdy – można go pobrać ze strony GOV: https://www.gov.pl/attachment/d87c1645-beac-45c2-9ad0-975459b9dc2f. Potem trzeba go wypełnić rzetelnymi informacjami. Do tego potrzebne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.

Dokumenty powinny być uzupełnione o aktualne zdjęcie. Fotografia ma być kolorowa, aktualna, ostra – bez widocznych pikseli, wykonana na jednolitym tle i mieć wymiary 35×45 mm. Musi być na nim widać całą głowę, wizerunek nie dalej niż do górnej części barków, naturalny kolor skóry, a także wyraźnie oczy i źrenice.

Do tego trzeba też pokazać dowód osobisty lub paszport. Jeżeli petent jest cudzoziemcem, może być konieczna karta pobytu. Całość uzupełnia pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, a także orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub gdy starosta skierował cię na badania psychologiczne.

Czas trwania szkolenia przygotowującego do egzaminu

Szkolenie przygotowujące do egzaminu trwa zazwyczaj 60 godzin. Do tego czasu zalicza się 30 godzin przygotowania teoretycznego i 30 praktycznego. Jest tutaj pewna nieścisłość, ponieważ godzina nauki teoretycznej jest rozumiana jako 45 minut – z kolei praktyczna nauka jazdy to pełne 60 minut. Całość uzupełnia 4-godzinny kurs pierwszej pomocy.

Warto wiedzieć, że do części teoretycznej nie trzeba mieć ukończonego kursu w szkole jazdy. Natomiast jest to niezbędne w przypadku części praktycznej. Teoria może zostać oddana zaraz po otrzymaniu PKK, z kolei do egzaminu praktycznego można podejść dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych.

Egzamin teoretyczny – wybrane etapy

Poszczególne etapy egzaminu teoretycznego są realizowane w formie testu. Będzie on trwał maksymalnie 25 minut, a w jego skład wchodzi około 32 pytań. Po 20 z nich dotyczy wiedzy podstawowej, a 12 wiedzy specjalistycznej. Wartość punktowa jest trzystopniowa – 1,2 i 3 pkt. Egzamin teoretyczny jest ważny przez pół roku.

Najwyższy wynik, jaki można uzyskać na egzaminie teoretycznym to 74/74. Dobrą wiadomością dla przyszłych zdających jest to, że zaliczenie testu jest możliwie już przy wyniku 68/74 punktów. Kursant powinien mieć świadomość, że cofanie się do poprzednio zaznaczonych odpowiedzi jest niemożliwe – dlatego przed podejściem do egzaminu trzeba się skupić i być pewnym każdego zaznaczonego podpunktu.

Egzamin praktyczny – kluczowe aspekty

Pierwszym z nich jest przygotowanie do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, a także pozostałych ważnych elementów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczną jazdę. Następnym etapem jest prawidłowe wykonanie zadań, które czekają na placu manewrowym. Zalicza się do nich m.in. jazda wyznaczonym pasem ruchu czy ruszanie ze wzniesienia.

Ostatni aspekt to poruszanie się po drogach miejskich. W tym czasie egzaminator ocenia sposób wykonywania manewrów na drodze, zachowania wobec innych uczestników ruchu, umiejętność oceny zagrożeń, a także sposób używania mechanizmów sterowania mikrosamochodem.

Jaki jest koszt wyrobienia prawa jazdy B1?

Za kurs w ośrodku szkolenia trzeba zapłacić od 1300 do 1500 złotych, ale ostateczna cena może się wahać w zależności od aktualnych stawek. Z kolei za sam egzamin państwowy trzeba zapłacić 200 zł – składa się na to część teoretyczna, czyli 30 zł i praktyczna, czyli 170 zł. Do tego dolicza się cenę za wydanie prawa jazdy. Płatność można uiścić w kasie urzędu lub wykonując przelew. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie GOV, jest to kwota 100,50 zł.

Ile trzeba czekać na odebranie dokumentów?

Potem trzeba się uzbroić w cierpliwość. Uprawnienia, które daje kategoria B1 w formie dokumentu, będą wydane do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty – w tym czasie prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru.

Są niestety pewne okoliczności, które zmuszą petenta do dłuższego czekania na dokument. Może to być nawet od miesiąca do dwóch w przypadku, kiedy urząd uzna, że musi wyjaśnić konkretną sytuację. Ma to miejsce na przykład przy weryfikowaniu zakazu prowadzenia pojazdów czy w sytuacji, kiedy petent ma prawo jazdy w innym kraju.

Gdzie zgłosić się po licencję?

Po prawo jazdy można się do urzędu. Żeby móc odebrać licencję, potrzebne będzie potwierdzenie tożsamości w postaci dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. Inną opcją jest otrzymanie prawa jazdy pocztą – żeby skorzystać z tej możliwości, trzeba zaznaczyć we wniosku taki sposób przekazania dokumentów.

Oczekiwanie  na prawo jazdy jest teraz znacznie wygodniejsze dzięki możliwości sprawdzenia etapu wyrobu licencji online. Na konkretnej stronie internetowej można podać dane, takie jak numer PESEL, imię i nazwisko i w ten sposób uzyskać szczegółowe informacje o całym procesie.

Do niezwykle rzadkich sytuacji należą te, w których urzędnik odmawia wydania prawa jazdy – w takim przypadku można złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Trzeba pamiętać, że termin na złożenie dokumentów to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w urzędzie, który wydał odmowę.

Archiwum: lipiec 2022