Wypadek samochodowy to zazwyczaj dopiero początek problemów – przed poszkodowanymi nierzadko miesiące rehabilitacji i walki o powrót do zdrowia oraz formy. Poza tym uwagi wymaga pojazd, który należy przywrócić do stanu używalności. Właśnie temu służy odszkodowanie z OC sprawcy – aby dać ci możliwość spokojnego powrotu do normalnego życia i aktywności zawodowej, pozwalając na utrzymanie w czasie niezdolności do pracy. Co jeszcze można uzyskać z ubezpieczenia OC? Jak się ubiegać o wypłatę i ile trzeba czekać?

Odszkodowanie z OC sprawcy – pełna ochrona poszkodowanych

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do uzyskania pełnego świadczenia odszkodowawczego, które obejmuje zwrot wszystkich kosztów leczenia, wymaganego na skutek zdarzenia. Nierzadko rehabilitacja, zabiegi medyczne oraz naprawa mienia kosztują nawet setki tysięcy złotych – właśnie dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, w której dla osoby poszkodowanej w zdarzeniu drogowym zabraknie środków, gdyż sprawca jest niewypłacalny. To również ochrona dla osoby, która przyczyniła się do wypadku – zamiast płacić majątek, po prostu rokrocznie opłaca przystępną kwotę.

Co obejmuje ochrona w razie wypadku?

Niezależnie od tego ile osób zostało poszkodowanych, w jakim stopniu, a także od wielkości poniesionych szkód, przysługuje Ci pełne prawo do zwrotu kosztów powstałych na skutek zdarzenia. Oczywiście będzie to wymagało zebrania i przedstawienia odpowiedniej dokumentacji i maksymalnie kilku miesięcy oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (zazwyczaj udaje się uzyskać wypłatę w 30 dni), ale rekompensata musi być satysfakcjonująca dla poszkodowanego i wystarczająca do naprawy szkód. Pomimo obiegowych opinii, możesz uzyskać odszkodowanie nie tylko za uszkodzenia pojazdu, ale również za uszczerbek na zdrowiu, a nawet tzw. zadośćuczynienie za ból. Omówmy należne (w zależności od sytuacji) odszkodowania.

Wypłata odszkodowania za zniszczenie auta

Najczęściej to właśnie o takie odszkodowanie ubiegamy się po kolizji lub wypadku. Po odpowiednim udokumentowaniu zdarzenia i wskazaniu winnego osoba, której samochód został uszkodzony ma do wyboru dwa sposoby rozliczenia – metodę warsztatową (bezgotówkową), w której przekazuje samochód do jednego ze wskazanych przez zakład ubezpieczeniowy warsztatów w celu usunięcia usterki oraz metodę kosztorysową (gotówkową), do której będzie ci potrzebny kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę. Ta pierwsza metoda oznacza mniej formalności, ale decydując się na metodę kosztorysową, możesz nieco pieniędzy odłożyć – np. kupując używane podzespoły.

Holowanie i samochód zastępczy

Nie zawsze jest tak, że po wypadku możesz odjechać z miejsca zdarzenia – często konieczna jest pomoc lawety, która odwiezie twoje auto do warsztatu samochodowego. Generuje to koszty, za które przecież jako ofiara wypadku nie powinieneś płacić. Jak najbardziej więc za tę usługę powinien zapłacić ubezpieczyciel – jeśli to możliwe to bez twojego udziału (bezpośrednio porozumiewając się z wykonawcą usługi) lub zwracając ci środki na podstawie rachunku. Nie musisz również płacić za samochód zastępczy – przysługuje ci on do czasu, kiedy szkoda zostanie usunięta i twoje auto będzie zdatne do jazdy. Nie może być on jednak wyższej klasy niż dotychczasowy pojazd.

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Jeśli na skutek zdarzenia poniosłeś jakiekolwiek szkody na zdrowiu albo nie możesz funkcjonować normalnie – towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić ci odszkodowanie. Możesz wybrać placówkę medyczną, w której zostaną wykonane zabiegi lub rehabilitacja, a ewentualne podważenie tego wyboru przez ubezpieczyciela sprawcy będzie wymagało dokładnego uzasadnienia bezzasadności takiego wyboru. Zapewnienie przez zakład ubezpieczeń rehabilitacji i wzięcie na siebie związanych z nią kosztów ma zapewnić możliwość pełnego powrotu do zdrowia albo przynajmniej poprawę jakości życia osób, które zaznały szkód na skutek zdarzenia.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy za nieuzyskane dochody

Warto zgłosić wszystkie straty poniesione na skutek wypadku – nawet jeśli dotyczą one nieuzyskanych dochodów, gdy np. na skutek wypadku nie można było kontynuować pracy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji wypłaca odszkodowanie z powodu utraconych zysków, które normalnie trafiłyby na zaspokojenie potrzeb ofiary wypadku i jej rodziny. Jeśli sytuacja niezdolności do pracy powstałej na skutek działania sprawcy kolizji drogowej utrzymuje się czasowo lub stale, to osoba pokrzywdzona ma również prawo do renty – wypłacanej comiesięcznie lub jednorazowo, jako kapitalizację świadczenia.

Roszczenie o odszkodowanie z polisy OC za ból

Praktycznie każdy poszkodowany w wypadku musi zmagać się z bólem oraz innymi negatywnymi konsekwencjami. Niezależnie czy mowa o kierowcy, pasażerach czy o innych osobach objętych wypadkiem, mają prawo do uzyskania od sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela wypłaty należnego odszkodowania za cierpienia związane z powstałymi szkodami. Na wysokość odszkodowania wpływ może mieć czas trwania cierpień, ich intensywność, trwałość, szanse na powrót do zdrowia i równowagi, wiek czy odczuwane emocje. Takie odszkodowanie lub zadośćuczynienie może być naliczone również za cierpienie związane z utratą bliskiej osoby. Nie można przedstawić kosztorysu w procesie uzyskiwania odszkodowania, dlatego każdorazowo ma ono charakter indywidualny.

Jak zgłosić szkodę i szybko uzyskać wypłatę odszkodowania?

Jeśli w wypadku są ranni, to zarówno kierowca samochodu, który został poszkodowany, jak i sprawca mają obowiązek wezwać policję i udzielić niezbędnej pomocy. W większości innych sytuacji (poza brakiem polisy, próbie ucieczki przez sprawcę wypadku, wypierania się winy czy stanu po spożyciu alkoholu lub narkotyków) łatwiej będzie samodzielnie spisać oświadczenie sprawcy o szkodzie, w którym opisane zostaną okoliczności wypadku oraz jego przyznanie się do winy. Na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania (pocztą lub mailem) masz 3 lata, ale jeśli zadziałasz szybko, to uzyskasz odszkodowanie z OC sprawcy prawdopodobnie w ciągu miesiąca.

W jakim czasie powinieneś uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Według kodeksu cywilnego, od momentu przyjęcia wniosku wraz z załącznikami ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania należnego ofierze wypadku. Nierzadko jednak zdarza się, że proces likwidacji szkody wydłużany jest do nawet 90 dni, ale to przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej sprawcy musi poinformować cię o przyczynach opóźnienia, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania, na którą nie ma wpływu dalsze dochodzenie. Jeśli w międzyczasie prowadzone jest postępowanie karne lub cywilne, które ma ustalić sprawcę zdarzenia, to zadośćuczynienie z OC sprawcy może nie być wypłacone do czasu rozstrzygnięcia.

Odszkodowanie z OC sprawcy ma pozwolić na pokrycie wszystkich szkód ofierze wypadku – zarówno na zdrowiu, jak i materialnych oraz niezrealizowanych zysków. Szybkie podjęcie działań i skompletowanie dokumentacji pozwala na sprawne uzyskanie potrzebnych środków.

Archiwum: sierpień 2022