Prawo jazdy na motor i motocykl uprawnia nas do prowadzenia jednośladu. Dowiedz się, ile kosztuje kurs na prawo jazdy. Sprawdź, jaki jest wymagany wiek do uzyskania kategorii A1. Aby kierować różnymi rodzajami pojazdów, trzeba zdobyć różne uprawnienia.

Nauka jazdy jest kwestią bardzo istotną, która pozwala nam nie tylko swobodnie poruszać się po drogach, ale również zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcemy jeździć jednośladem, podczas czego jesteśmy szczególnie narażeni, szczególnie na drogach szybkiego ruchu. Zanim więc podejmiesz decyzję, dotyczącą tego, czy zdać egzamin na motocyklowe prawko, dowiedz się o nim jak najwięcej.

Prawo jazdy na motor, czyli kategoria A w świetle przepisów

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 4 pkt. 1 wskazuje, że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy, jest wydane w kraju uprawnienie. W zależności od tego, jaką kategorię masz wpisaną w dokumencie, możesz mieć uprawnienia do kierowania innym pojazdem. Jeśli chodzi o prawo jazdy na motocykl, to są to cztery różne kategorie (art. 6 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym):

prawo jazdy na motor – Prawo jazdy na motor, czyli kategoria A w świetle przepisów
  • kat. A1 – obejmująca motocykle o pojemności silnika do 125 cm3 i maksymalnej mocy 11 kW, jeśli ich stosunek mocy do masy nie przekracza 0,1 kW/kg oraz motocykle trójkołowe o mocy do 15kW i pojazdy właściwe dla kat. AM, dostępna od 16 roku życia;
  • kategoria A2 – obejmująca motocykle o mocy do 35 kW, jeśli stosunek mocy do masy własnej nie przekracza 0,2 kW/kg oraz motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW i pojazdy określone dla kat. AM, dostępna dla osób pełnoletnich;
  • kat. A – obejmująca motocykle i pojazdy określone dla kat. AM, dostępna od 20, lub 24 roku życia.

Co ciekawe, kategorię prawa jazdy na motor A1 automatycznie uzyskują kierowcy posiadający od co najmniej 3 lat uprawnienia kat. B.

Prawo jazdy na motocykl a ograniczenia wiekowe

Ile lat trzeba mieć, aby posiadać prawo jazdy na motor? Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz zapisać się na kurs prawa jazdy. Prawo jazdy na motor możesz jednak nabyć, dopiero gdy skończysz 24 lata. Taki jest warunek uzyskania uprawnień w zakresie kategorii A. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której ukończyłeś 20 lat i możesz przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii A, ale uprawnienia kat. A2 masz już od co najmniej 2 lat.

Jak uzyskać prawo jazdy na motor? Gdzie zapisać się na kurs?

Jeśli spełniasz takie wymagania wiekowe, to przed zapisaniem się na kurs na kat. A prawa jazdy musisz założyć Profil Kandydata na Kierowcę, w skrócie PKK. To krok niezbędny w procedurze starania się o prawko na motor. PKK to inaczej wniosek o wydanie prawa jazdy, który musisz pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić. Jest on dostępny na stronie obywatel.gov.pl.

Co jeszcze musisz zrobić, by zrobić prawo jazdy kat A na motor?

Oto kilka kolejnych kroków:

  1. do wniosku dołącz zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45 mm oraz zaświadczenie o odbytym badaniu lekarskim. Lekarz orzecznik zbada wzrok i słuch kandydata, a następnie stwierdzi, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia motocykla;
  2. złóż wszystkie wymagane dokumenty w wydziale komunikacji właściwego względem twojego miejsca zamieszkania urzędu;
  3. zapisz się na kurs zdawania prawa jazdy w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy na motor?

W dowolnie wybranej szkole, która prowadzi kursy dla przyszłych motocyklistów, możesz zapisać się na kurs. W przypadku kat. A składa się on z 50 godzin zegarowych zajęć. Kursant musi odbyć 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 20 godzin jazd praktycznych.

Po zaliczeniu zajęć teoretycznych licz się z tym, że szkoła jazdy przeprowadzi wewnętrzny egzamin z tego, co dotychczas się nauczyłeś. Uczęszczanie na wykłady w części teoretycznej nie jest obowiązkowe, w celu uzyskania dopuszczenia do egzaminu — możesz samodzielnie opanować wymagany materiał. Jeśli jednak go nie zdasz, nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu państwowego.

Prawo jazdy na motor – cena kursu uprawniającego do egzaminu

Zastanawiasz się, ile kosztuje kurs prawa jazdy kategoria A? Spieszymy z odpowiedzią! Za kurs prawa jazdy na motocykl trzeba zapłacić od 1100 do nawet 2000 zł. W większych miastach są one droższe, w mniejszych – nieco tańsze. Do ceny prawa jazdy na kategorię A trzeba jeszcze dodać koszty związane z:

  • egzaminem państwowy: za teorię zapłacisz 30 zł, a za praktykę – 180 zł;
  • wykonaniem zdjęć do dokumentu – około 15 zł;
  • wydaniem samego dokumentu – 100 zł;
  • badaniami lekarskimi – około 200 zł. 

W sumie, przyjmując, że kurs prawa jazdy na motocykle będzie kosztował 1500 zł, za wszystko zapłacisz 2025 zł. Odpowiednio niższe będą ceny niższych kategorii, np. w przypadku AM możemy zapłacić za kurs już jedynie 600 złotych.

prawo jazdy na motocykl - cena kursu uprawniającego do egzaminu

Jak wygląda część teoretyczna egzaminu?

Po odbyciu kursu na prawko kat. A możesz zapisać się na egzamin. Odbywa się on w Wojewódzkim lub Powiatowym Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD lub PORD). Składa się z części teoretycznej obejmującej 20 pytań, na które odpowiadasz „tak” lub „nie” oraz 12 pytań z odpowiedziami A, B lub C. Czas na wykonanie całego testu to 25 minut. Aby zaliczyć tą część egzaminu na prawo jazdy na motocykl, musisz zdobyć minimum 68 punktów. Im niższa kategoria, tym mniejszy materiał musisz opanować.

Jak wygląda praktyczny egzamin na prawo jazdy?

Podczas egzaminu praktycznego na kategorię A musisz wykazać się wiedzą dotyczącą stanu technicznego motoru oraz wykonać szybki i wolny slalom. Testowana będzie twoja umiejętność omijania przeszkód i hamowania awaryjnego. Jazda z egzaminatorem trwa 30 minut.

Od chwili zaliczenia egzaminu na prawko na motor musisz poczekać około 2 tygodni na wyrobienie dokumentu. Do tego czasu musisz powstrzymać się od jazdy, ponieważ w świetle prawa nie masz jeszcze uprawnień do kierowania tym pojazdem.

Archiwum: luty 2021