Traktor jest nieodzowną częścią gospodarstwa rolnego. Przydaje się przy każdej uprawie i zdecydowanie ją ułatwia. Prawo jazdy na traktor oznaczone jest literą T. Zapisanie się na kurs i egzamin wygląda podobnie, jak w przypadku kategorii B. Egzamin z pozytywnym wynikiem kończy ponad 50% kursantów. 

Prawo jazdy na traktor – jak je zrobić?

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do poruszania się:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wielobieżnym;
  • zespołami pojazdów, na które składa się ciągnik rolniczy z przyczepami lub pojazd wielobieżny z przyczepami;
  • pojazdami kategorii AM – motorower i czterokołowiec lekki (quad).

Kurs na prawo jazdy na traktor obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Praktyczna część szkolenia odbywa się zarówno w ruchu miejskim, jak i na placu manewrowym. 

Prawo jazdy na traktor z przyczepą

Jeżeli masz prawo jazdy kategorii B, możesz już poruszać się po drogach traktorem. Nieistotna jest tutaj masa całkowita pojazdu. Warto zaznaczyć, że możesz holować lekkie przyczepy, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kilogramów. Zdobycie prawa jazdy na traktor pozwala na holowanie dużo większych przyczep. 

Prawo jazdy na traktor – cena

Ile będziesz musiał wydać na prawo jazdy na traktor? Cena kursu przeprowadzanego w szkole jazdy waha się od 1200 do 1700 złotych. Za pojedynczą godzinę szkolenia praktycznego kursant dopłaci od 70 do 90 złotych. Cena za państwowy egzamin praktyczny to wydatek 170 złotych, za egzamin teoretyczny zapłacisz 30 złotych. 

Prawo jazdy na traktor – od ilu lat?

Do państwowego egzaminu na prawo jazdy na traktor możesz podejść po ukończeniu 16. roku życia. Szkolenie możesz rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku. W przypadku osób małoletnich niezbędna będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna.

Jak wygląda państwowy egzamin na kategorię T?

Egzamin na tę kategorię odbywa się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. W pierwszej kolejności zdać musisz egzamin teoretyczny. Test składa się z 32 pytań, a na udzielenie odpowiedzi masz 25 minut. Pozytywny wynik sprawi, że uzyskasz możliwość podejścia do części praktycznej. Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym. Będziesz musiał wykonać cztery zlecone przez egzaminatora zadania. Do ich wykonania wykorzystasz traktor oraz przyczepę. Na koniec egzaminator poinformuje cię o wyniku. Prawo jazdy powinieneś otrzymać po 9 dniach roboczych.

Czy będąc rolnikiem, warto mieć prawo jazdy na traktor?

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z rolnictwem, prawo jazdy na traktor może okazać się niezbędne. Przy wielu pracach rolniczych kategoria B może nie być wystarczająca. Przewóz przyczep wypełnionych sianem lub owocami wymaga przyłączenia do traktora dużych i ciężkich przyczep. Poruszanie się takim zestawem po drogach publicznych to już kategoria T. Do uprawy roli potrzebujesz też wysokich umiejętności poruszania się traktorem, które na pewno zdobędziesz na kursie.

Traktor jest ważnym elementem gospodarstwa rolnego. Bez jego wykorzystania praca może być trudna i czasochłonna. Jeżeli planujesz otwarcie gospodarstwa, powinieneś udać się na kurs!

Archiwum: styczeń 2022