Droga ekspresowa S17 jest jedną z najważniejszych tras w naszym kraju. Wchodzi w skład linii międzynarodowej E372, która łączy Polskę i Ukrainę. Wraz z trasą S19 ma umożliwić sprawną komunikację pomiędzy miastami na południowym-wschodzie kraju z centralną polską. Przedstawiamy najważniejsze informacje na jej temat!

Droga ekspresowa S17 – jak zdecydowano się planować trasę Warszawa – Hrebenne?

Trasa łączy Warszawę i Hrebenne, które znajduje się na granicy z Ukrainą. Przynależy do drogi międzynarodowej E372 tworzącej arterię komunikacyjną na linii Polska-Ukraina. Głównym celem projektu jest to, żeby połączyć aglomerację warszawską z lubelską również przy pomocy drogi S19. 

W poszczególnych partiach S17 stanowi też Wschodnią Obwodnicę Warszawy, fragment Ekspresowej Obwodnicy Warszawy, a także łączy Warszawę z Piaskami za sprawą węzła. Zakończenie całego projektu jest przewidywane na 2026 rok. 

Jakie odcinki drogi S17 zostały już oddane do użytku?

Aktualnie kierowcy mogą przemieszczać się po 10 odcinkach trasy. Są to fragmenty takie jak: Warszawa – Kołbiel, Kołbiel – Garwolin, Obwodnica Garwolina, Garwolin – granica woj. maz-lub., granica województw – Węzeł Skrudki, Skrudki – Kurów Zachód, Kurów Zach. -ublin Sławinek, Obwodnica Lublina, Lublin Felin-Piaski Wsch., obwodnica Tomaszowa Lubelskiego i Hrebennego.

Które fragmenty trasy S17 zostaną oddane w 2022 roku?

W tym roku generalna dyrekcja planuje oddać do użytkowania 2,5 kilometrów drogi S17 od pętli Lubelska na połączeniu A 2, S 2 i S 17 do węzła Zakręt. Właśnie w tym miejscu będą krzyżować się dwa odcinki S17 i droga wojewódzka 92. Element wschodniej części obwodnicy Warszawy nie zostanie ukończony szybko. Mają na to wpływ decyzje środowiskowe, które nie zostały jeszcze podjęte i czekają na rozpatrzenie – nie zdecydowano się nawet zaplanować dalszy przebieg trasy, którą miałby zrobić wykonawca.

W 2022 roku ma zostać też oddana do użytku druga część obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego, której integralną częścią jest właśnie S17. Ma mieć długość 10 kilometrów i w ciągu przyszłych lat nie zanosi się na to, że dołączy do innych dróg ekspresowych – będzie oderwaną częścią. 

Połączenie A2 i dróg S17 i S 2 – dlaczego na węźle pojawiają się korki?

Węzeł drogowy Warszawa-Lubelska leży na południowy-wschód od stolicy. Jest jednym z najważniejszych w tym regionie kraju. Łączy autostradę A2, która przechodzi we fragmencie obwodnicy Warszawy w trasę S2, która z kolei jest częścią drogi międzynarodowej E30 i arterię ekspresową S17 stanowiącą element trasy międzynarodowej o oznaczeniu E372. 

Droga S17 łączy największe miasto w Polsce – Warszawę z największą miejscowością na wschodzie kraju, czyli Lublinem. Problem w płynności ruchu na tej trasie jest spowodowany zbyt wąskim gardłem na łącznicy pozwalającej skręcić z S 2 na S17 – ma tylko jeden pas. Właśnie z tego powodu tworzą się na niej duże korki – szczególnie w okresie weekendowym.

Błąd polega na tym, że trasa S17, również w połączeniu z odcinkiem S19 prowadzi do dużych miast takich, jak Rzeszów, Puławy, Lublin, Chełm, Zamość, czy Stalowa Wola, a projektanci węzła nie wzięli tego widocznie pod uwagę. Z tego powodu jednojezdniowy zjazd nie jest w stanie przetworzyć odpowiedniej liczby podróżujących i pojawiają się korki.

Autostrada a droga ekspresowa, na czym polegają różnice?

W skład dróg, które są zarządzane przez GDDKiA, wchodzą autostrady i trasy ekspresowe. Przemierzając je, można dojść do wniosku, że zbytnio się nie różnią pod względem konstrukcji. Dlaczego w takim przypadku nie można ich wszystkich zaliczyć do kategorii autostrad? Warto poznać podstawowe różnice, które mają na to wpływ. 

Pierwszą kwestią jest odległość węzłów – na autostradzie powinien być to dystans ok. 15 kilometrów z kolei przy trasach ekspresowych może to być już 5 kilometrów.  Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na promienie łuków poziomych i pionowych. Na autostradzie są one większe i płynniejsze, z tego powodu po tym rodzaju trasy podróżuje się znacznie bardziej komfortowo niż w przypadku tzw. ekspresówki.

Dodatkowo autostrada ma wyższą prędkość projektową. Nie można mylić tego parametru z prędkością dopuszczalną. Odnosi się on do tempa, poruszania się pojazdów, do jakiego jest przystosowana nawierzchnia – w pierwszym przypadku wynosi ono 120 km/h a w drugim 100 km/h.

Inna szerokość pasów i dopuszczalna prędkość

Do tego dochodzi też szerokość pasów. Na trasie dwupasmowej są to wymiary na poziomie 3,75 metrów, a na trzypasmowej 3,5 metrów. Z kolei na drodze ekspresowej – niezależnie od liczby pasów – są to wymiary na poziomie 3,5 metra. Natomiast pas awaryjny ma mieć 3 metry szerokości na autostradzie, a na fragmencie drogi szybkiego ruchu 2,5 metra. 

Jednym z ostatnich elementów jest dopuszczalna prędkość. Na autostradzie można poruszać się w tempie 140 km/h, a na ekspresowej jest to wartość 120 km/h. Całość uzupełniają dodatkowe opłaty. Na autostradach są one pobierane, chociażby od pojazdów o masie powyżej 6 ton.

Kiedy można się spodziewać ukończenia trasy S17?

Ze względu na to, że decyzje środowiskowe wciąż nie zapadły, trasa nr 17 nie może zostać ukończona. Do tego dochodzą też kwestie związane z węzłem łączącym A2, S2 i S17. Wydaje się, że konieczna będzie przebudowa tej części drogi ekspresowej, aby udrożnić ruch.

Dlatego warto przyglądać się działaniom GDDKiA i ich reakcjom na dość problematyczną realizację inwestycji. Miejmy nadzieję, że zostanie ona ukończona wcześniej, niż zakładają to sceptyczne scenariusze. 

Archiwum: lipiec 2022