Auta są zwykle traktowane w firmach jak środki trwałe, których amortyzacja zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Gdy sprzedaż samochodu firmowego stanie się koniecznością, jako przedsiębiorca będziesz musiał dopilnować kilku istotnych spraw. Mają one związek z podatkiem dochodowym, VAT-em i jego ewentualną korektą.

Jak sprzedać samochód firmowy? Różne sposoby

Istnieją trzy podstawowe sposoby na usunięcie samochodu z majątku firmowego. Zaliczają się do nich:

  • zbycie pojazdu;
  • wycofanie auta z majątku firmy;
  • darowizna.

Pod względem podatkowym sprzedaż samochodu firmowego wcale nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorcę w takim przypadku sporo formalności i koniecznych do płacenia danin. A to zmniejsza znacząco kwotę uzyskaną ze zbycia pojazdu. 

Jak sprzedać samochód firmowy albo się go pozbyć, by było to najkorzystniejsze? Najlepsza opcja to darowizna dla osoby z grupy pokrewieństwa 0. Grupa ta to po prostu najbliższa rodzina.

Sprzedaż samochodu na firmę – czynny płatnik VAT czy nie?

Każdy przedsiębiorca, który jest czynnym płatnikiem VAT, musi doliczyć do kwoty należności za auto podatek VAT. Jego podstawowa stawka przy takich transakcjach opiewa na 23%. Sprzedaż samochodu na firmę jest opodatkowane 23% VAT-em nawet wtedy, gdy w momencie zakupu przedsiębiorca nie mógł odliczyć całości podatku. Co więcej, nawet jeśli nie miał w ogóle prawa do odliczenia VAT-u, a używał środka trwałego do usług nieobjętych zwolnieniem z tej daniny, musi zapłacić ten podatek.

Sprzedaż samochodu firmowego nie jest objęta VAT-em w jednym przypadku. Mowa o sytuacji, gdy jednocześnie przedsiębiorca nie miał prawa do jego odliczenia przy zakupie i wykorzystywał go do zadań związanych z towarami i usługami zwolnionymi z VAT.

Sprzedaż auta firmowego a VAT – korekta i uniknięcie podatku

W związku z podatkiem od towarów i usług warto poruszyć jeszcze dwie sprawy. Pierwsza z nich to konieczność korekty VAT-u. Jest ona niezbędna do wykonania w momencie, gdy następuje sprzedaż samochodu firmowego posiadanego krócej niż 5 lat. W takiej sytuacji, jako przedsiębiorca, masz możliwość odzyskać pozostałą część podatku VAT pomniejszoną o liczbę miesięcy do pełnych 5 lat od momentu zakupu. Oczywiście, możliwa jest sprzedaż auta firmowego, a VAT po korekcie w tym przypadku traktowany jest jako przychód i rozliczany według przyjętej przez ciebie stawki opodatkowania.

Druga kwestia dotyczy całkowitego uniknięcia płacenia podatku od towarów i usług. W jaki sposób można tego dokonać, korzystając z prawa podatkowego? Sprzedaż samochodu kupionego na firmę musi zostać poprzedzona wycofaniem go z majątku przedsiębiorstwa. Oczywiście, nie da się legalnie tego zrobić w każdym momencie po zakupie pojazdu. Środek trwały musi przebywać poza majątkiem firmy przynajmniej 6 lat. W innym wypadku, po jego wyłączeniu z zasobów firmowych i sprzedaży, konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego od przychodu.

Podatek od sprzedaży samochodu firmowego

Warto przyjrzeć się też innym daninom od dochodu. Sprzedaż samochodu firmowego jest zwykle obciążona koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od wzbogacenia. Zbycie środka trwałego powoduje przychód, a ten jest opodatkowany według przyjętej przez ciebie zasady. Zwykle sama transakcja powinna zostać rozliczona przez księgowość, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji podatkowych. Są jednak sytuacje, w których takiej daniny nie trzeba płacić.

Sprzedaż samochodu firmowego bez podatku dochodowego – jak?

W zasadzie podatek od sprzedaży samochodu firmowego nie będzie cię obowiązywał w dwóch sytuacjach:

  • gdy wycofasz pojazd ze środków trwałych – musisz poczekać 6 lat od momentu wycofania pojazdu ze środków trwałych firmy do czasu sprzedaży;
  • gdy podarujesz auto bliskiej osobie – to opcja korzystniejsza, choć w praktyce za transakcję nie dostaniesz żadnych środków.

Auto firmowe a darowizna dla członka rodziny

Ten sposób pozbycia się samochodu ze środków trwałych firmy jest często stosowany przez przedsiębiorców. Oczywiście, sprzedaż samochodu firmowego generuje przychód i można odzyskać za nią przynajmniej część wydanych środków. Jednak w obliczu darowizny najbliższemu członkowi rodziny z grupy 0 pokrewieństwa, jako darczyńca nie zapłacisz w ogóle podatku z tytułu przekazania. 

Co równie ważne, osoba obdarowana również może nie zapłacić podatku. Wystarczy, że będzie stanowiła najbliższą linię pokrewieństwa i zgłosi w terminie 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego otrzymanie darowizny. W ten sposób samochód nadal może pozostawać „w rodzinie” bez wykonywania skomplikowanych operacji księgowych.

Sprzedaż samochodu firmowego – faktura czy umowa?

Jeżeli pozbywasz się pojazdu firmowego, najlepiej będzie udokumentować to fakturą. Dlaczego? Zaksięgowanie transakcji będzie łatwiejsze. Poza tym, będziesz zapewne zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego i VAT-u. Taka faktura powinna zostać uwzględniona w księdze przychodów i rozchodów. Miejsce na nią znajduje się w kolumnie 8. Oczywiście, sprzedaż samochodu firmowego i zaksięgowanie transakcji lepiej zostawić działowi księgowości.

Zwykle samochody firmowe na sprzedaż, obecne na rynku, można zakupić na fakturę. Wyjątek stanowią te pojazdy, które nie były bezpośrednio związane z majątkiem firmy i nie stanowiły środka trwałego. Wtedy taki samochód sprzedaje się przy użyciu umowy kupna-sprzedaży. Pojazd w zasadzie nie jest traktowany jak firmowy.

Sprzedaż samochodu firmowego – podsumowanie

Czeka cię sprzedaż samochodu firmowego? Teraz już wiesz, jakie rozliczenie wchodzi w grę i jaki podatek będziesz musiał zapłacić. Taka transakcja nie jest specjalnie wymagająca, ale dobrze jest ją przeprowadzić z pomocą księgowości. W ten sposób unikniesz zbędnego stresu i dodatkowych formalności.

Archiwum: październik 2021